spiritueel-zijn.be

Spiritualiteit is ons leven, ons leven is spiritueel

Welkom op onze site 'Spiritueel-Zijn.be'!

2021, we leven in een bijzondere tijd waarin heel wat onvolkomenheden in versneld tempo boven komen drijven. Dit zet ons allen aan om de wereld, zoals we die kennen en gekend hebben, in overweging te nemen. In feite worden we daartoe gedwongen.

Zich daar tegen verzetten leidt alleen maar tot nog meer problemen. Wij 'allen' krijgen een uitnodiging om onze spirituele energie te verhogen. Samen met het versneld tempo waarmee de onvolkomenheden boven komen drijven, verhoogd ook de spirituele energie, hier op aarde. Waardoor het gemakkelijker wordt, om met het juiste inzicht, die hogere energie in het eigen leven te integreren én te gaan gebruiken. De bedoeling is dat men, ongeacht de problemen, die zichtbaar worden en/of men zelf ondervind, het eigen bewustzijn optilt.

Het verruimen van het eigen bewustzijn leidt ertoe dat men problemen op een geheel andere manier gaat bekijken én ze ook vanuit dat verruimde bewustzijn gaat oplossen. Veel problemen in de wereld zijn heel reëel en vormen een gevaar voor jezelf én de gemeenschap. In het verleden had men de neiging om problemen te ontkennen. Nu men die problemen duidelijk te zien krijgt, schuift men die door naar anderen en eist men van die anderen een oplossing voor die problemen waar men zelf geen oplossing voor heeft.

Je eigen spiritualiteit (her-)ontdekken en uitbreiden leidt onvermijdelijk tot een nog hogere energie die aanvankelijk mee zorgt voor het oplossen van je eigen maar ook van wereldse problemen.

Op deze site verzamelen we alle inzichten die wij ooit schreven en nog zullen schrijven. Gebruik ze naar eigen goeddunken en doe er je voordeel mee, of niet.

Deze site is het product van 15 jaar gesprekken, ervaringen en herzieningen naar hogere gedachten. We kunnen ons best voorstellen dat het voor de lezer heel moeilijk is om te kiezen waar te beginnen. Zeker als men nog nooit met spiritualiteit kennis gemaakt heeft.

Wij ervaren onze spiritualiteit niet op een zweverige manier. We zijn heel praktische mensen die houden van snelle, goede resultaten, die door kunnen werken in ons dagelijkse leven. Graag verwijzen we jou, als je graag wilt beginnen met spiritualiteit, door naar ons inzicht "Eeuwige Vreugde", het klinkt goed en is met wat moeite van jouw kant best te halen. Wie er nog aan twijfelt of hij/zij al dan niet spiritueel is, kan misschien een eenvoudig antwoord vinden in ons inzicht "Ben ik spiritueel?"

Onze ervaring is dat spiritualiteit voor iedereen toegankelijk is. Zelf zijn wij, zeg maar, héél laag geschoold. Om spiritueel te kunnen leven heeft men dus geen hogere studies nodig.

De nadruk ligt op de informatie, daarom houden we, wat de opmaak betreft, deze site zo eenvoudig mogelijk.

Eddy en Rita