Home » Bedenkingen

Bedenkingen


Je mededogen is waardeloos als het
enkel naar menselijke wezens uitgaat.


Als iemand die niet meer lijdt zegt:
“Niets menselijks is mij vreemd!”,
zegt hij/zij:
“Ik begrijp je, ik weet waar je doorheen gaat.
Ooit stond ik daar waar jij nu staat.”
Hij/zij geeft enkel aan dat
verandering mogelijk is.


Spiritueel gezien zijn er geen voorwaarden.
Er is enkel ’vrije wil’.
Voorwaarden komen uit het menselijke denken en werken ’altijd’ beperkend.


Wie niet (meer) mentaal lijdt,
kan niet blijven volhouden dat lijden waar is.
Hij/zij onderhoudt dan (voor zichzelf) een illusie
en blijft rondjes draaien in dualiteit.
“Lijden is waar, of neen, toch niet?”


Het christendom en het boeddhisme
hebben een raakvlak in hun
belangrijkste thema's.
Dat raakvlak in één zin samengevat:
"Het is 'zonde' dat men 'lijdt'!"


Spiritualiteit is Oneindig Dynamisch.
Velen proberen, om het te bestuderen,
spiritualiteit in een glazen bokaal te vangen.
Waardoor zij zichzelf grenzen opleggen.


Een ‘ware spirituele persoon’ is iemand om bang voor te zijn!
Hij/zij zou zo maar eens je onware eigenschappen kunnen blootleggen.
Waardoor je de kans krijgt om die af te leggen.
Dat is toch werkelijk iets om bang voor te zijn!


Velen menen dat het moed vergt om uit het leven te stappen.
Het is een wanhoopsdaad, daar is geen moed voor nodig.
Het is alsof men van 10 hoog uit een brandend gebouw springt.
Het is véél moediger een andere oplossing te zoeken.


Heel wat mensen voelen zich slecht als ze zelf moeten nadenken.
Ze zijn steeds op zoek naar iemand die hen zegt wat te denken.


Er zijn mensen die spiritueel heel helder zijn.
Ze weten het niet of ze twijfelen.
Het is tijd om te herinneren!


Stop met jezelf als slachtoffer van het leven te zien!
Je bent een spiritueel wezen dat veel meer waard is!


Gewelddadige games zijn simulators die onze kinderen leren omgaan met wapens.
Ze wekken de illusie dat anderen doden normaal is.


Men kan veel leren van TV! Dramatiseren bv. leert men door aandachtig naar soap series te kijken. πŸ˜‰


smard foons en sosjal medja zijn goedt foor de mense hun worde slimer ieder dag πŸ˜Ž


Stel geen kritische vragen aan kritische mensen.
Ze zijn daar héél kritisch over.


Problemen ontkennen, is een groot probleem


De mensheid probeerde mentale intelligentie.
Ze probeerde emotionele intelligentie.
Proberen we nu eens spirituele intelligentie?


Het is zinloos een betere communicatie te 'eisen' om vervolgens 'ZICHZELF' te 'blokkeren' voor beleefde discussies.


Gemeenschappen die geweld als oplossing goedkeuren, krijgen 'ALTIJD' te maken met intern geweld.


Denk je werkelijk dat de regering, via je bankpas, wil weten waar jij je wc papier koopt? 


Hypocrisie ten top: Eisen dat dierenleed ’moet’ stoppen en toch vlees blijven eten.


Het is NIET de taak van spirituele mensen om te proberen anderen 'wakker' te maken door het delen van angstberichten.


Wie écht vrij wil zijn, kan niet zonder een groot verantwoordelijkheidsgevoel!


Wat voor vrijheid is dat, als die door het dragen van een simpel mondkapje kan weg genomen worden?


Ben je spiritueel en geloof je in complotten?
Onderzoek dan waar die achterdocht en angst vandaan komt.


Verbazend te zien dat zoveel mensen die zich spiritueel noemen, geloven in complottheorieën.


Veel mensen willen, neen, eisen grootse veranderingen maar willen zelf niet veranderen. Euhm...?


Velen willen graag slim overkomen bij anderen. Ze schelden er zelfs de ander voor domoor voor uit. ;o)


Tijdens de coronacrisis is het gezonde verstand ernstig ziek. Het is op sterven na dood.


Het begripsvermogen wordt beperkt door de grenzen van dat wat men gelooft dat is, of zou moeten zijn.


De vraag "Wil ik wel veranderen?" is niet meer aan de orde.
In deze tijd wordt men naar verandering geduwd.


Wie doet alsof hij/zij gelukkig is zal nooit het 'ware geluk' vinden. Hij/zij speelt gewoon een rol. Hij/zij leeft een leugen.


Nogal wat mensen doen alsof ze gelukkig zijn. Als je ze daar op attendeert beginnen ze te schelden. Zouden ze dan ook maar doen alsof ze kwaad zijn?


Problemen kunnen nooit opgelost worden met dezelfde denkgeest die ze gecreëerd heeft.

Men 'moet' altijd minstens één trede hoger gaan!


Het concept tweelingzielschap wordt vaak misbruikt door mensen die het niet zo nauw nemen. Op één of andere manier kunnen ze een bepaalde energie opwekken waardoor nogal wat mensen zich gewoon 'laten' misbruiken en dit misbruik dan ook nog op zich nemen.
Het is een grote valkuil waardoor het 'slachtoffer' de schuld op zich neemt. Want het heeft nog heel wat te leren over onvoorwaardelijke liefde, enz... denkt het slachtoffer.


Veel mensen denken dat 'ellende' ervaren, de enige manier is om 'gelukkig' te zijn!


De missie van een 'ware tweelingziel' is aan de wereld te tonen dat harmonie tussen twee 'schijnbare' tegengestelden mogelijk is. Niet, met nadruk op 'NIET' de verschillen te benadrukken. Verschillen die zorgen voor ellende. Daar zijn al voorbeelden genoeg van.

Laat je niet misleiden door het dualiteitsdenken!


Veel mensen geloven dat tijd een illusie is. Ze geloven ook dat ze een oude Ziel zijn. Logisch toch? πŸ˜‚


Een universele waarheid: "Spreek mensen aan in hun hebzucht en je krijgt veel volgelingen!"


Het zijn bedriegers die zeggen dat je door ellende meer spiritueel groeit dan door vreugde.
Ze hebben geen enkele notie van wat spirituele groei inhoudt.


Stop met je 'arme ik' te verheerlijken en ga in je "WARE KRACHT" staan!


Kijk iedere morgen in de spiegel en zeg met overtuiging tegen jezelf ’’Goede morgen tijger!"


 Blijf weg van het internet als je niet zelf kunt nadenken! Anders wordt je een gevangene van de bangmakers!


Je laat de wereld weten dat je gelukkig bent?
’’Hoe durf je?’’
Stuk schandaal!
πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚


Veel mensen zijn verontwaardigd over hoe slachtvee (dieren) mishandeld wordt. Maar blijven zich toch volproppen met het vlees van die mishandelde dieren.

Alleen maar verontwaardigd zijn zal niet veel veranderen!


’Werk’ eerst aan jezelf, voor je gaat bijklussen aan anderen!


Wat haalt het uit: "O, wat erg!", te roepen en op dezelfde voet verder te gaan?


Alleen maar klagen en niets doen brengt geen zoden aan de dijk!


Niet alles wat men leest of hoort is waar! Niet alles wat men niet begrijpt is onzin!


Slachten op een humane manier? Gelooft men dit nu écht?


Een ’lichtwerker’ is hier om het ’Stralende Zelf’ aan de wereld te tonen! Niet om de -auw, auw- wondjes in het openbaar te likken.


Weinig mensen weten dat men, samen met de slachtproducten, ook het lijden en de agressie mee consumeert.
Eddy en Rita


Wat Men zaait, zal men oogsten!
Als men voor de voeding afhankelijk is
van het lijden van andere wezens,
zal men lijden oogsten.
Eddy en Rita


Wie spiritueel bewust wil worden mag geen enkel onderwerp uit de weg gaan. Een onderwerp negeren omdat men het te moeilijk vindt is er niet bij. Alles moet tegen het licht gehouden worden!
Eddy en Rita


De aandacht hier op aarde helt over naar de materie.

Doch, men mag het spirituele aspect niet vergeten. Materie en spiritualiteit kunnen hand in hand gaan maar dan 'moet' men het eigen leven in overweging blijven nemen.

Spiritualiteit is een dynamisch gegeven. Een ware spirituele beleving biedt een uitweg uit de materiële gevangenis.
Eddy en Rita


Zou het kunnen zijn ...

dat men de simpele waarheid niet aankan?
Eddy en Rita


Mentaal lijden komt voort uit het onderdrukken van je eigen Goddelijkheid.
Eddy en Rita


Over ons wordt nogal eens geoordeeld dat we oordelen. Wij delen enkel observaties die op gelijk wie van toepassing zouden kunnen zijn.
Als dat wat wij delen niet van toepassing is op jou hoef je het schoentje toch niet aan te trekken!
Eddy en Rita


Gewoon nutteloos bezig zijn?

Heerlijk!
Het geeft een groot gevoel van vrijheid.
Eddy en Rita


Als klagen zou helpen, zou ik het de hele dag doen!
Eddy en Rita


Men is het meest achterdochtig naar de dingen die goed voor zichzelf zijn!
Eddy en Rita


Kranten en sociale media doen er alles aan om je ongelukkig te maken én te houden.

Het delen van ellendige soms bloederige berichten wordt niet aan banden gelegd. Haat wordt gepromoot.

Soapseries staan bol van ellendige situaties, die je doen geloven dat het normaal is om zo te leven. Liefde en normale omgangsvormen krijgen geen kans.

Aan jezelf de keuze welke heer je wil dienen.

Eddy en Rita


Nogal wat mensen houden van een stevig potje ellende. Ze zeggen dat je er meer spiritueel door groeit dan door in vreugde te leven.

Doch , als je ze er attent op maakt dat vreugde zorgt voor een hogere en stabielere spirituele beleving, vinden ze je maar een ellendeling waar ze zo snel mogelijk van af moeten.

Krijgen ze een ellendeling op hun pad en is het weer niet goed!
Eddy en Rita


’Een mens leeft niet van brood alleen.’

Het lijkt wel alsof men, bij wijze van spirituele oefening, alleen maar anderen kan citeren of plaatjes kan delen.
Zelf nadenken en daar over praten of schrijven is er al lang niet meer bij.
Spirituele armoede?
Eddy en Rita


Nogal wat ouders zeggen dat, als hun kinderen gelukkig zijn, zij dat ook zijn. Toch zijn ze ongelukkig als hun kinderen gelukkig zijn en geen contact meer met hen willen. Hoe verklaart men dat? Eddy en Rita


Men wil je graag doen geloven dat alle mensen slecht zijn. Geloof hen die dat zeggen niet! Ze spreken enkel vanuit hun eigen angsten. Eddy en Rita


Mensen die zonder scrupules anderen kwaad berokkenen ’moeten’ terecht gewezen worden. Zij leven in een trilling die nog lager resoneert dan het dualiteit denken. Met andere woorden, ze hebben geen enkel besef van wat goed en kwaad is.
Eddy en Rita


Blijkbaar heeft men het nog niet door dat er ontzettend veel mensen zijn die leven van de ellende van andere mensen.
Eddy en Rita


Wie in vreugde en waarheid wil leven 'moet' radicaal afscheid nemen van alle ellende!
Eddy en Rita


Aan het einde van de angst,
ligt een enorme vrijheid te wachten.


 De ultieme vraag over zingeving:

"Heb je wel zin in het leven?"


Een mens is

bezield

met

zijn eigen

Goddelijke

Perfectie


 Perfectie

Volgens veel mensen bestaat perfectie niet en als het al zou bestaan zou het maar saai zijn als men de perfectie bereikt. Men zou dan geen mens meer zijn. Perfectie zou stilstand betekenen.

Visie

Iedere gedachte die men over perfectie heeft valt of staat met de visie die men er over heeft. Heeft men een visie van perfectie als laatste doel, dan is er niets meer om naar te streven. Dan heeft men van perfectie een statische eigenschap gemaakt.

Perfectie is echter een dynamisch proces, het stopt nooit. Eens men dit doorheeft kan men zich zonder veel zorgen te maken, richten op het verkrijgen van de perfectie om vandaar uit verder te evolueren tot een Godmens.


 Respect verdienen? Dan kan men net zo goed zeggen dat men liefde moet verdienen. Respect is een aspect van liefde en bijgevolg een natuurlijke eigenschap. Zelfs als men je niet respecteert kan men zelf de ander blijven respecteren. Wat niet wil zeggen dat je een pispaal moet worden voor die ander. Uit zelfrespect kan men (tijdelijk of voor altijd) het contact met die ander verbreken.

"Behandel de ander zoals je zelf wil behandeld worden!" is niet zomaar een loze uitspraak. Ze heeft een diepe spirituele betekenis die de mens er op wijst dat alles wat men uitzend naar zichzelf terugkeert.

Als je dit voor ogen blijft houden en het werkelijk toepast, zonder bijbedoelingen komen er geen respectloze mensen meer in je leven.


Zonder polariteit is er geen stroming in deze verdichte wereld. + heeft - nodig en vice versa. Dit is een eenvoudig maar diep inzicht.

Leren begrijpen hoe deze stroming werkt in het dualiteitsdenken is een uitdaging waar veel mensen voor weglopen. In het dualiteitsdenken komen de gedachten lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Als men kiest voor één van de twee wordt men gedwongen om een bepaalde richting uit te gaan.

Als men zich eerst bevrijd van de invloeden van het dualiteitsdenken komt er een enorme plaats vrij om te vullen met enkel en alleen Goddelijke gedachten. Eens men door deze gedachten overspoeld word, is er geen plaats meer voor goede en/of slechte gedachten.

In eenheid is er geen onderscheid.


Het is onwaar tegelijkertijd te geloven dat alles één is, dat men van Goddelijke oorsprong is en dat deze wereld slechts een droom, een illusie is.

Te geloven dat deze wereld een illusie is staat lijnrecht tegenover het feit dat alles één is. Een illusie is een verbeelding, geen feit.

Te geloven dat men van Goddelijke oorsprong is, is geloven in de eigen scheppingskracht. Scheppingen zijn waarheden, illusies niet. Buiten je eigen denken bestaan ze gewoon niet.


Men heeft geen uiterlijke guru nodig om tot het Zelf te komen. Inspiratie en de drive om de innerlijke Guru te ontdekken is voldoende!


Het is niet omdat je veel religies en filosofieën bestudeerd hebt dat je dan automatisch wijs bent.

Je kent dan wel veel verhalen en je kunt dan wel veel mensen citeren.

Maar wijsheid? ...???


Laat je leven een gebed zijn!

Laat je leven een ode aan God zijn!
Dan heb je geen verbale gebeden meer nodig!


Je kan niet bewust worden van bewustzijn. Want je kent het niet. Als je bewust bent, weet je hoe het is om bewust te worden.


 Het stomste wat iemand kan doen is praten over stilte!


Het is niet onze bedoeling mensen te onderwijzen. Wij willen alleen maar laten zien dat er een andere manier van leven is.

Misschien kunnen wij jou gewoon gratis stimuleren tot een leven in 'Hoger Gedachten'.

Of niet, voor ons maakt het niets uit.


 Veel mensen die spiritueel bezig zijn, vragen om problemen. Zij denken dat ze door problemen meer spiritueel gestimuleerd worden.

Als ze dan krijgen waar ze om vragen, beginnen ze te klagen dat het te moeilijk is.

Als je krijgt waar je om vraagt, moet je toch niet klagen!? Wees gewoon blij dat je wens uitgekomen is!


Dit zijn de dingen die wij al geruime tijd niet meer doen; bidden, naar de kerk gaan, naar spirituele bijeenkomsten gaan, mediteren, boeken lezen. Wij hebben geen heilige beelden in huis. Wij branden geen kaarsjes en/of wierook.

Wij zijn heel rationeel.

Bijgevolg worden wij door niets gehinderd om de hele tijd aan God te denken. Wij laten Gods ‘Liefde Energie’ door ons heen stromen en Leven, door dit te doen, in een Liefdevol Veld waar geen plaats is voor zaken die niets met God te maken hebben.


 Als men zegt: ‘IK BEN’ en men weet en voelt deze ’IK BEN’ in iedere gedachte en iedere cel van het lichaam, is men God.

Dan valt de behoefte om aan een medemens zijn voeten te gaan zitten weg.

Er is geen behoefte om anderen aan jouw voeten te laten zitten.

Er is alleen maar ‘IK BEN’ in ieder mens.


 Zogezegde verlichte personen, “PRATEN” graag over stilte! πŸ˜‰


 God zei: “Laat er licht zijn!” en er was licht.

De mens zegt: “Laat er licht zijn!” en hij creëert allerlei light producten. Cola light, chips light, kaas light, enz… Dit alles creëert de mens om de consument in zijn portefeuille te ‘verlichten’. πŸ™‚


 Ik ben Liefde, ik ben Vreugde, ik ben Geluk, ik ben Waarheid,

ik ben Gezondheid, ik ben Stilte, ik ben ...

Ieder moment van de dag voel ik de Aanwezigheid van God.
Ik ben waarlijk Gezegend!
...
Zo..., wat is het volgende? πŸ˜Ž


Citaten zijn als fast food. Je neemt ze op zonder je af te vragen of ze wel voedingswaarde hebben.


Als men in lawaai leeft verlangt men naar stilte. Als het stil is valt het verlangen naar stilte weg. Als men de stilte beu is gaat men terug naar lawaai verlangen.

Wees sneller dan het verlangen naar lawaai, en hou je in de stilteperiode bezig met het verwerven van Goddelijke Inzichten!


Je eigen gedachten formuleren is moeilijker dan het citeren van 'verlichte personen'. Maar het geeft je op den duur meer voldoening!


Ga op zoek naar de ‘Goddelijke weerspiegeling’ in ieder medemens. Het is deze weerspiegeling die jou het meest zal voeden!


Als je 'je-ZELF' begrijpt vallen alle zinloze gedachten en veronderstellingen van je af en ben je EEN met God!


 Als iedereen voor zichzelf een Harmonieuze wereld zou scheppen zouden we in een wereld leven waar niemand hoeft te lijden.


 De acceptatie van vandaag, maakt het verlangen van morgen!


 ‘Onprettige dingen’ naar anderen ‘spiegelen’??? πŸ€”Dat kan alleen maar wanneer je ‘deze’ in jezelf hebt!


 U geschiedde naar uw geloof

Alweer een oude wijsheid. Hoewel deze wijsheid uit een Heilig Boek komt heeft deze naar ons inzicht niets met het al dan niet geloven in één of andere religie te maken.

Wat je gelooft over het leven en dat wat je aanneemt als een levenswijze, heeft invloed op dat wat tot uiting komt in je eigen leven.


Vreugde, liefde, inspiratie en een beetje hoop brengen is de taak van het ‘ware tweelingzielschap’. Het is helemaal niet dramatisch en met niet zoveel woorden te omschrijven als ellendige ervaringen maar wél ‘spiritueel vervullend’ voor jezelf en ook voor anderen.


 God is die Ene, Leven gevende en Liefdevolle Energie die iedereen en alles vervult en omringt.


God heeft geen reclame nodig. De energie die wij God noemen is altijd aanwezig en vrij beschikbaar voor al wie deze wenst te ontvangen.

Het is de mens zelf die zichzelf hoort te verheffen tot een waardevol bestaan waardoor hij te allen tijde kan putten uit deze Krachtige Bron.


Van nature is ieders levensdoel gericht op het positief ondersteunen van het geheel!


Een gezonde dosis jaloezie stimuleert de mens tot het verbeteren van zijn persoonlijke omstandigheden op gelijk welk gebied.


Een klassieker die al te vaak vergeten wordt; Een glimlach en/of een vriendelijk woord kan wonderen verrichten.


Klagen is niet zo moeilijk, iedereen kan het. De uitdaging is de knop om te draaien en tegen de negatieve stroming in te roeien. Wanneer je dat één keer gelukt is, lukt het altijd!


Zorg in de eerste plaats goed voor jezelf. Als er dan nog wat tijd over is kun je 'eventueel' voor anderen zorgen.


Door wijsheid en vindingrijkheid is het mogelijk kennis te verwerven. Met kennis alleen verwerft men geen wijsheid.


Vreugde zit in het collectieve Bewustzijn, het was er eerst. Vreugde is onze Oorsprong, onze Bron. Drama zit in het collectieve geheugen maar dat is er pas ingekomen door herhaling, laten we stellen dat drama een illusie is die door de mens geschapen is.


Door slechte gewoonten te cultiveren ben je te allen tijde verzekerd van aandacht. Goede gewoonten te leven zorgen ervoor dat je door anderen al heel snel als saai ervaren wordt en weg is de aandacht.


Wees goed voor het leven en het LEVEN zal goed voor jou zijn!


Innerlijke rust is onze ware aard. Je kunt het niet verwerven door allerlei oefeningen, meditaties, workshops, enz... te volgen. Je komt alleen maar tot rust door 'alle' onzinnige acties te stoppen.


Het 'ware tweelingzielschap' is goddelijk en harmonisch van nature. Alle situaties die bevestigd en onderhouden worden in disharmonie, kunnen in één woord samengevat worden, namelijk 'misverstanden'. Deze misverstanden komen voort uit een niet-begrijpen van wat het 'ware tweelingzielschap' inhoudt en zijn bij dezen te verwaarlozen.


Wat onze persoonlijke gedachten, gevoelens of voorkeuren ook zijn. Het goddelijke zal steeds voorrang verlenen aan onze 'Ware Natuur', 'God-Zijn', of 'Harmonische Staat van Zijn'. Stel zonder voorbehoud je gehele wezen af op deze 'Staat van Zijn'.


Ga met opgeheven hoofd want je draagt God in je!


Het 'ware geloof' heeft niets te maken met de studies die je gevolgd hebt of nog volgt. Het heeft ook niets te maken met welke verhalen je gelooft.

Het 'ware geloof' komt van binnenuit. Het is omwille van de éénvoud nauwelijks in woorden te vatten. Het 'ware geloof' demonstreert uiterlijk wat er innerlijk aanwezig is in ieder van ons.

Geloven dat het 'de energie die wij God noemen' is die door ons heen stroomt is het sterkste geloof dat er is. Dit geloof heeft geen instructies nodig. Het plaats ons onmiddellijk in de 'ware stroming' van het 'LEVEN ZELF'.


1. Veel mensen zijn ontevreden en willen een ander leven.

2. Zij gaan op zoek naar een alternatief, het maakt hen blij wanneer zij dat gevonden hebben.

3. Zij 'menen' echter nooit de tijd te hebben om daadwerkelijk iets te doen aan de toestand die hen ontevreden maakt en 'alles' blijft bij het oude.


Het is niet omdat je geen oplossingen ziet voor je problemen, dat er geen oplossingen zijn.


Het is een vreemde gewoonte God persoonlijke eigenschappen toe te dichten. Veel beter is het je eigen goddelijke eigenschappen te ontdekken én aan te nemen.


Je kunt je laten inspireren door de wijsheid van anderen.

Deze wijsheid begrijpen én leven kan alleen jij. 

Alleen jij. 

JIJ!


Ongetwijfeld zijn er innerlijke werelden te ontdekken. Deze innerlijke werelden horen ook uiterlijk zichtbaar te zijn. Pas dan ben je in evenwicht. Je alleen, via meditatie bijvoorbeeld, met deze innerlijke werelden bezig te houden is een vorm van escapisme. Je ontvlucht de uiterlijke wereld en brengt bijgevolg zelf een scheiding aan.


Het eenvoudigste levensdoel is goed voor jezelf zorgen. Zodat je mentaal én fysiek in balans kunt zijn én blijven. Door dit te doen word je jezelf bewust van de voedende positie die jij kunt innemen in het grote geheel waar ieder mens, zonder uitzondering, zijn plaats heeft.


Helaas zijn er meer negatieve dan positieve berichten over het tweelingzielschap. De meer positieve worden niet geloofd. De gedachte dat men door miserie moet groeien leeft nog sterk onder de mensen. Tweelingzielschap gaat over de vreugde die men ervaart in het tot éénheid komen. Wanneer je in éénheid leeft heb je de keuze dit al dan niet te delen met de medemens.


Men neemt algemeen aan dat het leven ons vele beproevingen en lessen geeft. Onze ervaring is dat het de mens zelf is die deze beproevingen en lessen als dusdanig ervaart én voor waarheid aanneemt. Het leven IS gewoon "LEVEN". Zondermeer.


Het leven is zo eenvoudig dat het geen verklaring nodig heeft. Het toch proberen te verklaren aan anderen is niets anders dan mentale zelfbevrediging.


Men hoeft niet in alles een standpunt in te nemen. Maar wanneer het er op aankomt, beslissingen te nemen, telt alleen een 'ja' of 'nee'. Een 'misschien' is al bij voorbaat verloren.


Een kunstwerk is iets waar men kan van genieten zowel van het maken als om naar te kijken. Maak van je leven een kunstwerk!


Je moet zeker geen tweelingzielen zijn om tot een voedende relatie te komen. Communicatie is het belangrijkste.


Heel wat mensen hebben behoorlijk wat spirituele kennis in zich. Ze gebruiken deze kennis die ze opgedaan hebben uit boeken, dus overgenomen hebben van anderen, om zichzelf te profileren als kenner bij uitstek. Maar wanneer je met ze praat merk je toch dat ze deze kennis niet zelf doorleefd hebben. Door de jaren heen hebben wij gemerkt dat het veel beter is minder te kennen en meer te wéten, te doorvoelen dus. Je wordt niet spiritueler door veel te lezen of door nog meer cursussen te volgen, integendeel, het houdt je weg bij de Ware Kennis die wanneer je jezelf leegmaakt vanzelf naar je toekomt. Het spreekwoordelijke kopje moet leeg zijn alvorens je de Ware Kennis kan toelaten. 


Over een relatie wordt nogal eens gezegd dat beiden 'water bij de wijn moeten doen'. Dit is maar een lapmiddeltje, het werkt niet. Je moet dan zwijgen op momenten dat je zou willen praten. Wij zeggen 'Zorg er voor dat jullie beiden de wijn puur kunnen drinken!!!'. Dat is veel aangenamer en lekkerder.


Jezus zei "De werken, die ik doe, zult gij ook doen en nog grotere." Deze zin kunnen we opsplitsen. In het eerste deel "De werken die ik doe, zult gij ook doen..." spreekt Jezus de mens aan in zijn kopieergedrag, Hij weet dat de mens een kuddedier is en graag zijn eigen gedrag kopieert op dat van anderen. Hij nodigt ons dus uit Hem als voorbeeld te nemen. In het tweede deel, "...en nog grotere (werken zult gij ook doen)". In deze paar woorden spreekt Hij ons aan in ons ego. Hij weet dat wij steeds in de weer zijn om beter te zijn dan de ander. Zonder ego kunnen wij ons niet onderscheiden van de ander. Wij hebben ons ego nodig tot op het moment dat we nog grotere werken dan Jezus kunnen doen. Het is dus waanzin je ego af te leggen zonder werkelijk te wéten dat de tijd er rijp voor is.


De meeste mensen begrijpen zichzelf niet maar verwachten wel dat anderen hén begrijpen.


Onvoorwaardelijke Liefde is, ALLES kunnen overschouwen “zonder” oordelen (ook niet in gevoel).

God is Universele Energie, het Leven, Onvoorwaardelijke Liefde. Bv.: Het onschuldige kind en de ergste misdadiger, zij zijn doordrongen van het Leven, ze genieten beide van de Onvoorwaardelijke Liefde, ze zijn God. De éne is niet meer of minder dan de andere.


Als je je eigen ego aflegt, leef je naar het ego van iemand anders.


Tegen domheid heb je geen verweer. Als je zou toegeven aan de domheid van anderen, ga je al snel terug in de middeleeuwen leven.


Ego afleggen = één van de dogma's van de huidige new age 'alternatieve' religie. 

evenals. karma, lijden, mededogen, enz.


Voor onwetendheid kunnen we nog begrip opbrengen, voor domheid niet.

Wanneer je wéét en daar niet naar handelt ben je gewoonweg dom.


Nederigheid,

Een mens biedt weerstand aan het Wéten, tot hij moet buigen. In deze buiging komt hij God tegen. Op dat moment is hij één met God. Hij is gelijk aan God.

Een waarnemer ziet deze buiging als 'nederigheid' aan. Wanneer de waarnemer begrijpt wat hij ziet, kan hij even 'nederig' zijn als de mens hierboven beschreven.

Probeert hij deze alleen maar na te doen, dan is hij enkel met ijdelheid bezig.


Wanneer men streeft naar Waarheid maar daar niet naar handelt, komt vroeg of laat de leugen boven drijven.


Werkelijk loslaten wil voor ons zeggen; "Dat wat eens was en zoveel aandacht vroeg in het verleden is er gewoon niet meer, zelfs niet meer als een feit (wanneer de gevoelens, de emoties er rond verdwenen zijn). Je denkt er niet meer aan, het is er niet meer en iets wat er niet meer is kan ook geen aandacht meer vragen.


Als mens kunnen wij ‘alles’ vragen, ja, zelfs eisen.  Vraag of eis echter niets van je medemens, die kan jou nooit geven wat je werkelijk nodig hebt. Vraag of eis het van God.


Grenzen verleggen heeft volgens ons alles te maken met loslaten. Reeds van bij de geboorte worden wij mensen geconditioneerd om te kunnen meedraaien in de maatschappij waarin we op dat moment leven. Al opgroeiend beginnen we onze eigen ideeën te vormen van hoe het eigenlijk hoort te zijn volgens onze eigen normen.  Je laat het oude achter je en betreed een andere manier van denken en leven.