Home » Inzichten » Hoog gevoeligheid; Eénheid versus dualiteit?

Hoog gevoeligheid; Eénheid versus dualiteit?

Als men het over hoog gevoeligheid heeft, gaat men dit beschrijven aan de hand van, meestal, negatieve eigenschappen. Er wordt steeds geprobeerd om hoog gevoeligheid in een vakje te vangen dat iemand ooit eens gedefinieerd heeft. Daar hoort het in thuis.

Dit in vakjes plaatsen is vrij normaal. Mensen hebben in hun drang naar verklaren een structuur nodig waar men alles een plaats kan geven. Dat brengt orde. Je hoeft dan niet meer bang te zijn voor het onverklaarbare.

Hoog gevoeligheid echter resoneert in het éénheidsbewustzijn. Mensen die hoog gevoelig zijn op een ander niveau benaderen heeft geen enkele zin. Alleen wanneer je zelf een inzicht hebt op éénheidsniveau, kun je deze mensen een klein beetje terug op pad helpen. Helaas, zijn veel hulpverleners bezig op het dualiteitsniveau en hebben zij doorgaans geen idee hoe hoog gevoelige personen werkelijk leven in hun denken. Zij doen wel hun best maar zullen het niet vinden vanuit hun huidige bewustzijn, gewoon omdat ze van onder naar boven kijken. Je krijgt geen overzicht op het totale plaatje.

Alles wat de mens doet, die aan zijn zoektocht begint, is gericht op (of hij zich hier al dan niet van bewust is) het op deze aarde neerzetten van zijn eigen goddelijkheid. Voor dit neerzetten wordt hij al dan niet begiftigd met een instrument. Voor hoog gevoelige mensen is hoog gevoeligheid een instrument waardoor zij zich kunnen verheffen tot een niveau waar zij zich bewust kunnen worden van hun eigen goddelijkheid.

Deze hoog gevoeligheid kan een probleem vormen wanneer men onvermijdelijk in aanraking komt met de duale wereld. Vanuit een éénheidsbewustzijn is het moeilijk te begrijpen dat het leven voor de meeste mensen een worsteling is en dat zij dit dan ook nog normaal vinden. Je moet door problemen heen om tot een hoger leven te komen. Neen, zegt een hoog gevoelige persoon, die zich bewust is van zijn éénheidsgevoel, leef je Ware Zelf, meer moet je niet doen. Vanuit deze visie bekeken is een hoog gevoelige persoon eigenlijk normaler dan iemand die een duale kijk (goed-slecht) heeft op de wereld. Een duale kijk houdt steeds beperkingen in. Vanuit een beperkte visie kan men nooit tot een 'hoger begrip' komen.

Eddy en Rita


«   »