Home » Inzichten » Androgyn gevoel bij hoog gevoelige personen

Androgyn gevoel bij hoog gevoelige personen

Op internet hebben wij kunnen lezen dat hoog gevoelige mensen zich soms androgyn voelen. Dit is héél normaal. Hoog gevoelige personen zijn in hun denken werkzaam in het éénheidsbewustzijn en kunnen zowel op mannelijk als op vrouwelijk vlak resoneren.

Begin bij je ziel, je daalt af in een lichaam (mannelijk, vrouwelijk, kies maar). Je bent vast besloten om dit leven 'niet' verloren te laten gaan! In dit leven wil je terug naar het Allerhoogste! Dit in gedachten houdende, weet je dat, als je geboren wordt je alles kwijt bent. Je hebt jezelf gereedschappen op de weg gelegd, handvatten (situaties, dingen die mensen zeggen, enz…) om verder te gaan. Uit noodzaak breng je je eigen hoog gevoeligheid (je volledige gereedschapskist) mee, omdat je weet dat je zonder nergens komt en omdat je weet dat je een groot gedeelte bij de geboorte kwijt geraakt.

Als je dan incarneert krijg je het etiket van mannelijk of vrouwelijk opgeplakt, dit is voor iedereen normaal. Het plaatst je in een vakje waar je in de duale wereld in thuis hoort. Zet je jezelf terug in je 'Zielen denken', wéét je onmiddellijk dat je met deze plaatsing niets bent omdat je zowel het mannelijke als het vrouwelijke in je hoog gevoeligheid naar voren brengt. Dit geeft verwarring voor jezelf omdat je denkt dat je anders bent en nog meer verwarring voor de buitenwereld omdat zij denken dat jij anders bent. Wat ook bevestigd wordt door de labels die men hoog gevoelige mensen opplakt.

Maar uiteindelijk is hoog gevoeligheid een geschenk aan jezelf, je hebt het zelf meegebracht om je te herinneren en door te gaan tot je het Allerhoogste bereikt.

Vanuit ons eigen tweelingzielschap bekeken zijn mensen die zich androgyn voelen mensen die niets of niemand nodig hebben om door te groeien naar het Allerhoogste. Mooi om zien! Zelf genieten wij van ons eigen tweelingzielschap en wensen allen die zich bewust worden van hun éénheid een goede reis naar het Allerhoogste!

Laat je zelf geen etiket opplakken en ga door!

Eddy en Rita


«   »