Home » Inzichten » Spirituele volwassenheid bij tweelingzielen

Spirituele volwassenheid bij tweelingzielen

In ons inzicht Eénoog hadden wij het over het feit dat beide partners van een tweelingzielkoppel een spirituele volwassenheid hoorden te bereiken nog vóór zij elkaar ontmoeten.

Wij merken dat veel mensen die menen hun tweelingziel ontmoet te hebben nog lang niet toe zijn aan spirituele volwassenheid. Op zich is dit geen schande, ieder mens hoort zijn eigen weg te gaan tot op een moment dat men alle ellende achter zich kan laten.

Op dat moment kiest hij/zij bewust voor iets dat veel hoger en vreugdevoller is dan wat men tot dan ervaren heeft. In deze houding heeft spirituele volwassenheid een ingang gevonden om beide partners tot zich te trekken. Beide partners worden op één of andere manier tot elkaar gebracht én zij wéten gewoon dat zij samen door het leven horen te gaan. Alles wat er op dat moment zou kunnen mis gaan wordt door het Goddelijke zonder voorbehoud uit de weg geruimd.

Spirituele volwassenheid houdt in dat je autonoom door het leven kan. Met andere woorden, je bent je bewust van je eigen mannelijk- en vrouwelijkheid en hebt deze voor zover als mogelijk is, in balans gebracht. Je bent je bewust dat er een éénheid is die jou, indien nodig, altijd zal ondersteunen. Wanneer beide partners zich hier van bewust zijn wéten zij gewoon dat zij kunnen resoneren in éénheid.

Eddy en Rita


«   »