Home » Inzichten » Tweelingzielen en identiteitsverlies

Tweelingzielen en identiteitsverlies

Wat het tweelingzielschap betreft, kunnen we nogal eens lezen dat men er van uitgaat dat; jezelf overgeven aan het tweelingzielschap gepaard gaat met identiteitsverlies. Vanuit onze eigen ervaring willen wij deze aanname even belichten.

De basis identiteit

We zullen eerst even uitpluizen wat identiteit werkelijk betekent. Nog voor de geboorte word je identiteit al besproken door je ouders. Zij bepalen welke naam je zult dragen. Met deze naam kom je in het geboorteregister terecht, aan deze naam worden een reeks getallen verbonden die bepalen dat jij werkelijk bent die jij bent. Deze identiteitsverificatie is vooral van administratief belang. Als bewijs van je identiteit krijg je een label mee waarop al je belangrijkste gegevens te vinden zijn. In België zullen binnen een aantal jaartjes alle inwoners een identiteitskaart hebben die gekoppeld is aan de eigen vingerafdrukken. Dit alles om je nog makkelijker te kunnen identificeren.

Identiteitsvorming

Naar gelang de omgeving waarin je opgroeit, ga je in samenwerking met andere mensen (ouders, leraars, vrienden, enz…) je eigen identiteit vormen. Aanvankelijk neem je als vanzelfsprekend de meeste opvoedende onderwerpen gewoon aan, dit maakt dat je op een manier kunt functioneren die past met je omgeving en de mensen met wie je samen leeft.

Bij het ouder worden ga je jezelf afzetten tegen al wat maar te maken heeft met opvoeding, om zo je eigen identiteit nog verder te kunnen uitbouwen. Je gaat op zoek naar wie je werkelijk bent. Je gaat boeken lezen, cursussen volgen, enz., in feite is het zo dat je op zoek gaat naar kennis die jou kan vertellen wie jij in wezen bent. Wanneer je de gevonden kennis gewoon overneemt laat je jezelf –zonder er erg in te hebben- verder vormen door anderen en meent dat dit je identiteit is. Je bent er zelfs van overtuigd dat jij zo en zo bent en dat jij werkelijk bent die jij bent. Dit is een hypnotische identiteit, je hebt van jezelf een eigen beeld gevormd en hebt dit lang genoeg vastgehouden om het te geloven.

Wanneer je dan in een relatie stapt denk je dat je dit doet met een ander die zichzelf evenzeer gevormd heeft en dat je elkaar moet nemen zoals je bent. Elke poging van je partner tot het veranderen (verbeteren) van je eigen zijn wordt met tegenzin ontvangen. Eigenlijk zijn deze pogingen er om jou van je kortzichtigheid af te helpen. Zodat je de eigen getrokken grenzen kunt verleggen om tot een hoger denken te kunnen doorgroeien.

Tweelingzielen

Tweelingzielen komen naar onze mening niet bij elkaar wanneer zij zich blijven vasthouden aan de zelf gecreëerde identiteit. Het is de bedoeling dat zij er in de eerste plaats achter komen dat hun zelf verzamelde identiteit niets te maken heeft met hun ‘Ware Zelf’. Het is alleen maar een lappendeken van verzamelde weetjes.

Wanneer tweelingzielen, voor zij elkaar kennen, onafhankelijk van elkaar hun valse, zelf verzonnen identiteit beginnen af te leggen, komen zij er achter dat er meer groei mogelijk is met een gelijkgestemde. Dit wéten wordt hen beiden ingegeven door de gezamenlijke ziel. Zij hoeven zelfs geen enkel besef te hebben van wat het tweelingzielschap inhoudt. Dat wordt hen toch op één of andere manier duidelijk gemaakt. Door hun inspanningen tot het ‘Ware Zelf’ te komen creëren zij een energetisch veld dat hen onherroepelijk zal samen brengen.

Zij worden zich beiden bewust van het feit dat het verder afleggen van de eigen bijeengeraapte identiteit niet stopt bij het samenkomen. Integendeel, alle conditioneringen moeten er gewoon uit. Dit kan eventueel voor wat spanning zorgen maar dat kan nooit lang duren. Hun samenzijn is immers gebaseerd op spirituele volwassenheid en in spirituele volwassenheid is er geen ruimte voor kinderlijk gedrag.

Naarmate zij zich meer en meer bevrijden van de ingebeelde identiteit komen zij gezamenlijk tot het bewustzijn in het ‘Ware Zijn’ en laat nu juist daar in alle éénvoud de ‘Ware Identiteit’ aanwezig zijn.

Conclusie

In het ‘ware tweelingzielschap’ is er absoluut geen sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Beiden leggen zij alleen maar hun valse, zelf, verzonnen identiteit af om tot hun ‘Ware Zelf’ te komen. In dit ‘Ware Zelf’ ligt alle identificatie besloten, die hen maakt tot wat zij in wezen zijn; een samenwerkend, dualiteits-overstijgend geheel, met de twee fysieke aspecten (mannelijk-vrouwelijk) die resoneren in de materie en de ziel die resoneert in het goddelijke bewustzijn. Deze samenwerking garandeert voor beiden een leven in vrijheid en een onvoorwaardelijke liefde die alle valse, onware overtuigingen gewoon aan de kant zet. In hun harmonische samenzijn leveren zij het levende bewijs dat de dualistische op zich staande mens (met de mannelijke-vrouwelijke energieën in zichzelf) in staat is zich innerlijk te harmoniseren en te verbinden met het geheel.

Tweelingzielen kunnen op een volwaardige manier apart én samen functioneren zonder dat zij moeten inboeten op hun eigen identiteit. Hun ‘Ware Identiteit’ wordt versterkt in hun samen zijn.

De angst om de identiteit te verliezen in het tweelingzielschap komt  voort uit onwetendheid wat het tweelingzielschap betreft. Men verliest eerder de eigen identiteit in een georganiseerde groepering (religieuze, andere of zelfs spiritueel-alternatieve groeperingen) dan in het tweelingzielschap.

Eddy en Rita


«   »