Home » Inzichten » Het Goddelijke polijst

Het Goddelijke polijst

Tweelingzielen die hier op aarde in het fysieke samen zijn, kennen beiden hun plaats in het geheel. Samen zijn zij zich bewust van hun taak ten opzichte van het aardse leven én het Goddelijke Zijn.

Hun samenzijn is er volledig op gericht om het ruwe dat men kan vinden in het leven op te delven en dit te polijsten tot een prachtige edelsteen die zij aan de gehele wereld ‘mogen’ tonen.

De vrouw in een tweelingzielschap kan men gerust de ‘Waardevolle Parel’ noemen. Zij zal nooit alleen op de voorgrond treden zonder de volle ondersteuning van de mannelijke helft omdat deze de rechtstreekse verbinding is naar deze materiële wereld.

De mannelijke helft is de ‘Gezegende Beschermer’ die ook nooit zonder ondersteuning van de vrouwelijke helft op de voorgrond zal treden omdat de vrouwelijke helft het 'waardevolle' van de man op polijst tot het Goddelijke.

Eddy en Rita


«   »