Home » Inzichten » Spiegelen???

Spiegelen???

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de beste in … land?

In het ‘alternatieve circuit’ wordt spiegelen als één van de belangrijkste drijfveren tot spirituele groei ervaren. Er is echter maar één probleem: men ziet niet altijd wat er juist gespiegeld wordt. Men moet al heel opmerkzaam zijn wil men juist datgene zien wat voor zichzelf van belang is. Wanneer de spiegelaar verteld wat hij/zij spiegelt, weet men zeker dat het juist dat is, wat die ander ‘niet’ spiegelt. In de andere richting is het net hetzelfde, de ander ontkent wat jij ‘meent’ te spiegelen. Al dit gespiegel werkt dus gewoon niet!

Gewoonlijk zijn het altijd de ‘negatieve kanten’ die men meent te ‘moeten’ spiegelen. Het lijkt wel alsof veel ‘alternatieve helpers’ dit als een taak zien.

‘Onprettige dingen’ naar anderen ‘spiegelen’??? Dat kan alleen maar wanneer je ‘deze’ in jezelf hebt!

Tweelingzielschap

Als het gaat over tweelingzielschap spreekt men graag over spiegelen! Het is zelfs een ‘hot item’. Zij ‘zouden’ elkaar zodanig spiegelen dat zij elkaar in de haren vliegen. Het spiegelen zou zelfs zover gaan, dat zij elkaar ‘moeten’ loslaten na verloop van tijd, want de mogelijkheid zit er in dat zij elkaar iets aandoen. Er zijn zelfs verhalen van geweld binnen het ‘tweelingzielschap???’.

Wij kunnen dit niet goed volgen! Bij ons is alles bijzonder liefdevol, wij tillen elkaar op. Het enige dat wij naar elkaar spiegelen is onze eigen ‘Goddelijkheid’. Volgens ons is dat ook het enige wat men naar anderen kan spiegelen.

Zo ervaren de meeste mensen die hun tweelingziel ontmoet hebben de ander als spiegel. Wij nemen een veel voorkomend geval als voorbeeld. De ene helft van de tweelingziel weet dat de ander zijn/haar tweelingziel is maar ‘meent’ dat de ander het ‘niet weet’.

Wanneer we deze situatie even onder de loep nemen komt het volgende naar voor;

1. De ‘onwetende’ spiegelt de onwetendheid naar de andere. Jij als wetende bent dus onwetend en moet nog werken aan jou weten wat betreft tweelingzielschap? Klopt dit volgens jou als wetende? Kan jij leven met deze weerspiegeling? Wat weerspiegelt de onwetende in zijn onwetendheid dat voor jou zo belangrijk is?

Kom niet aan met onvoorwaardelijke liefde leren, dat is een flauw excuus, want in onvoorwaardelijke liefde leven kan alleen maar wanneer ‘beide individuen van de tweelingziel’ zich bewust zijn van hun ‘tweelingzielschap’. Onvoorwaardelijke Liefde in het tweelingzielschap kan nooit éénzijdig zijn!

Er is geen verschil, er is geen wetende en onwetende. In onvoorwaardelijke liefde zijn alleen maar wetenden. Bijgevolg valt zelfs de gedachte aan onvoorwaardelijke liefde weg. Wanneer je onvoorwaardelijke liefde leeft, wordt het totaal onbelangrijk er over te spreken. Denk je dat wanneer jij onvoorwaardelijke liefde leert kennen, jouw tweelingziel plots zal weten?

2. De ‘wetende’ spiegelt het weten naar de onwetende. Dus de onwetende zou onmiddellijk wetend moeten worden. Zeker wanneer het over tweelingzielschap gaat. Zij zijn samen één en wat de één weet, weet de ander ook. Er gaan geen jaren overheen tot de ander er zich plots van bewust wordt. Te denken dat het een lange tijd zal duren, houdt je weg bij je ‘Ware Zijn’. Het maakt dat je tot in den treure spelletjes gaat spelen zonder de spelregels te respecteren. Toch blijven mensen maanden, zelfs jaren in drama verder gaan. Als wetende zou je toch beter moeten weten!

Interpretatie

Dit soort spiegelen is steeds voor interpretatie vatbaar. De ene keer is het zus en de andere keer is het zo. Er kan, net zoals het met zoveel zaken in het alternatieve is, over geredetwist worden. Wie spiegelt nu wat en wie moet er van leren? Feit is: de spiegelaar meent altijd gelijk te hebben.

Dit soort spiegelen houdt een bepaalde agressie in. Zij zorgt voor een opsplitsing. De spiegelaar komt lijnrecht tegenover de gespiegelde te staan. Het is in dit opsplitsen dat men onvermijdelijk in de problemen komt met zichzelf én de ander.

Het is dit spiegelen dat voor de grootste verwarring zorgt.

Een spiegeling zou zo klaar als een klontje moeten zijn. Je kijkt ‘s morgens in de spiegel en je weet onmiddellijk of jij het bent of niet.

Wat is het dan dat men spiegelt?

Het is zo eenvoudig dat geen mens het wil of kan geloven. Het ware spiegelen van elkaar is pas werkzaam in het ‘hogere denken’ van de mens. Als men het menselijke denken overstijgt, komt men in een geheel ander gevoel en ziet men dat iedereen gelijk is in het mens-zijn.

Men merkt dat er geen mens is die de ander overstijgt. Men kan maar één waarheid spiegelen, namelijk dat wij allen voortkomen uit dezelfde ‘Bron’ (noem het God, Energie, Intelligentie, Al Wat Is, enz.). Dit is een ‘Waarheid’ die niet voor interpretatie vatbaar is. Het is deze spiegeling die allen, zonder uitzondering, kunnen aanvaarden.

Deze spiegeling is van zo een ‘positieve waarde’ dat wanneer men ze maar zou aanvaarden, alle negatieve stellingen en vooroordelen teniet doet.

In deze spiegeling ziet men door alle negatieve uitingen heen, dat God door ons allen werkzaam is. Ongeacht onze handelingen zijn wij allen kinderen van de Ene Bron. Dit houdt niet in dat je zomaar alle handelingen moet goedkeuren. Maar dat weet je ongetwijfeld zelf ook wel!

Hoe kan men de ‘Goddelijke weerspiegeling’ in de medemens zien? 

Wij mensen zijn het zo gewoon geworden om steeds maar weer opnieuw de negatieve kanten te belichten bij elkaar en elkaar dan te gaan beleren. Deze methode vraagt enorm veel energie en ze werkt 'helemaal niet'. Dit hele gedoe leidt tot niets.

Het zien van de ‘Goddelijke weerspiegeling’ is weeral zo iets eenvoudigs dat niemand het kan of wil geloven. Wij (E&R) zien Ze in iedere welgemeende glimlach, ieder welgemeend woord, iedere uiting van ‘Ware Vreugde’, iedere positieve ingesteldheid. 

U ziet, het is niet zo moeilijk zoals het voorgesteld wordt. Het vraagt alleen maar een andere manier van kijken, een andere manier van omgaan met jezelf. Vooral dat laatste is van groot belang, het allergrootste zeg maar. Zoals het met alles is, oefening baart kunst.

Ga op zoek naar de ‘Goddelijke weerspiegeling’ in ieder medemens. Het is deze weerspiegeling die jou het meest zal voeden!

Eddy en Rita


«   »