Home » Inzichten » Ziel en Lijden

Ziel en Lijden

Veel mensen denken in hun ‘kleinheid’ dat zij hier op aarde zijn om de Ziel het lijden te laten ervaren. Met ‘kleinheid’ bedoelen wij dat de Ziel in het 'Oneindige' leeft en de mens hier maar voor enkele jaren op deze planeet aanwezig is.

Iedere Ziel is een lidmaat van het ‘Allerhoogste Goddelijke’. Zij is ‘Onveranderlijk’, Haar enige doel is het ‘Goddelijke’ dat Zij in Zich draagt hier op aarde te manifesteren tot in de diepst mogelijke lagen van het bestaan. Zij geeft, omdat de mens een uiting van Haar is een ‘constante stuwing’ aan het individu, om het individu terug op weg te zetten naar het ‘Eénheidsbewustzijn’.

De meeste mensen denken dat zij de Ziel iets moeten leren. In werkelijkheid is het net andersom. De mens echter verzet zich hiertegen en komt ‘onherroepelijk’ in het lijden terecht.

Lijden komt voort uit het verzet van de mens om zijn ‘Ware Natuur’ hier op aarde te leven. Hij ‘meent’ afgescheiden te zijn van zijn ‘Goddelijke Natuur’. Toch kan hij zich, hoe hard hij ook zijn best doet, ‘niet’ losmaken van deze ‘Goddelijke Natuur’.

Wanneer de mens zich op de diepere lagen van het bestaan bewust is van zijn ‘Goddelijke Natuur’ kan hij ‘niets’ anders dan de ‘Vreugde’ ervaren die hiermee gepaard gaat. Het lijden van afgescheiden te zijn is dan totaal afwezig.

Te leven naar de Ziel is de beste manier om ‘Je-Zelf’ hier op aarde neer te zetten.

Eddy en Rita


«   »