Home » Inzichten » Kennis en Wijsheid

Kennis en Wijsheid

“Boven alle kennis, verwerft u wijsheid!”: is een oud gezegde dat aanspoort tot nadenken. Kennis verwerven wordt in onze samenleving als één van de allerhoogste activiteiten beschouwd.

Men denkt dat men via kennis automatisch wijsheid vergaart. Het is niet omdat men veel letters gegeten heeft, dat men dan ook de wijsheid in pacht heeft. De kennis moet als het ware marineren in de intuïtieve energie die binnen in de mens werkzaam is.

Zo is het ook wat het ‘tweelingzielschap’ betreft. Veel mensen zeggen zich lange tijd verdiept te hebben in het ‘tweelingzielschap’. Ze maken er eindwerken over en gaan, vanuit hun kennis die ze overal (boeken, internet, enz.) opgedaan hebben anderen ondersteunen en op weg helpen. ‘Zonder’ er zelf ervaring en inzicht in te hebben.

Tweelingzielschap is een Goddelijke én menselijke communicatie over en weer, die niet van uit een ‘beperkte visie’ overgedragen kan worden. Het kan alleen overgedragen worden door mensen die het zelf naar ‘waarheid’ leven!

Wij hebben de kennis die uit ons samenzijn voortgekomen is 12 jaar laten rijpen alvorens die te delen met de medemens. Eerder hadden wij een website, met artikels over het tweelingzielschap, die we na relatief korte tijd van het net haalden. Deze artikels zijn nu te vinden op onze site. Wanneer wij deze teksten zelf nog eens doorlezen, merken wij voor onszelf, dat de informatie die wij toen al deelden, nog meer gerijpt is in onze gezamenlijke beleving.

 In ons inzicht 'Informatieverslaving' nemen wij het vergaren en het klakkeloos aannemen van informatie even onder de loep.

Misschien is ons inzicht 'De juiste informatie' ook interessant voor jou. In dit artikel schrijven wij over hoe de juiste informatie, die nu belangrijk voor je is, te filteren uit het onbeperkte aanbod aan informatie.

Eddy en Rita


«   »