Home » Inzichten » De werkingen van de Ziel

De werkingen van de Ziel

We zijn niet van plan om de werkingen van de Ziel op een wetenschappelijke manier proberen te verklaren. Het is onze intentie om op een éénvoudige manier uit te leggen hoe de werkingen van de Ziel doorwerken tot in ons fysieke bestaan hier op aarde.

Je kunt de Ziel zien als een ‘energetisch veld’ dat de materie én de kosmos doordringt waardoor Ze verbonden is met ‘Al Wat Is’. 'Je Ziel kan zich ‘nooit’ afscheiden van het grote geheel.'

In tegenstelling tot wat velen denken is het niet de intentie van de Ziel om Zichzelf hier op aarde te vinden d.m.v. ervaringen en/of het lijden. Het is Haar intentie om de ‘éénheid’, waar Zij zich volledig van bewust is én ook leeft in het onzichtbare, tot uiting te brengen in Haar fysieke aanwezigheid hier. Dit is voor ‘iedere Ziel’ zo!

Extraatje

Tweelingzielen hebben echter nog een extraatje, zij ‘moeten’ het met twee zien te klaren. Wanneer zij leven volgens de Ziel brengen zij de ‘harmonie’ die in het onzichtbare in de Ziel aanwezig is tot uiting in de materie. ‘Zo boven, zo beneden dus’. Deze ‘harmonie’ tot uiting brengen is ‘a piece of cake’ voor hen. Natuurlijk 'moeten' zij wanneer ze elkaar ontmoeten en gaan samenleven afscheid nemen van ‘alle’ conditioneringen. Dat kan echter nooit lang duren. Zo hebben wij de negatieve conditioneringen van 47 jaar er in een paar maanden uitgesmeten. Alles moest er uit. Wanneer je, in de ‘juiste stroming’ zit en dit is voor ‘iedereen’ zo, krijg je hiervoor de hulp van het gehele ‘Goddelijke Rijk’ tot je beschikking. Je hoeft het alleen maar te vragen, nog voor je het vraagt is het er al.

Deze gang van zaken ligt reeds vast in de Ziel, nog vóór de incarnatie in beide individuen. De Ziel ‘verlangt’ van beide individuen dat zij één geheel vormen in de materie, zodat Zij ten volle Haar werk kan doen. Het staat vast in de Ziel dat ‘ware tweelingzielen’ in het fysieke samen door het leven zullen gaan. Het ligt vast in het ‘denken’ van tweelingzielen dat zij ‘nooit’ tot een ‘Hoger Leven’ kunnen komen d.m.v. een leven in disharmonie met de tweelingziel. Zo een leven is véél te laag. Disharmonie betekent fysiek gescheiden zijn van elkaar. Zelfs wanneer mensen in disharmonie samen leven is er een scheiding op ‘alle niveaus van het bestaan’.

Informatie uit beide werelden

Ware tweelingzielen brengen beiden informatie mee die hier op aarde onderverdeeld wordt in de mannelijke-materie en het vrouwelijke-zielenleven. Zij ‘moeten’ in het fysieke samen komen om hun eigen inzichten samen te leggen om door te groeien naar een ‘Hoger Bewustzijn’. Op het moment dat zij d.m.v. communicatie de verbanden gelegd hebben en terug tot één geheel gekomen zijn, zijn zij ook in staat om door te gaan. Dit kan nooit plaatsvinden wanneer een tweelingziel-koppel fysiek niet samen leeft. Alleen in het ‘fysieke samen zijn’ creëren zij een intimiteit (uitwisseling) die men op geen enkele manier met anderen kan vinden.

Loutering van de Ziel?

Veel mensen leven in de kinderlijke veronderstelling dat ze hun Ziel door loutering op een ‘Hoger Plan’ kunnen brengen. De waarheid is dat de Ziel ‘altijd’ op een ‘Hoger Plan’ leeft. Het idee van loutering bestaat enkel in het onderdrukte menselijke denken. Het ‘onderdrukte menselijke denken’ meent zichzelf te kunnen verheffen door de Ziel te laten ervaren wat het volgens datzelfde denken niet kent (lijden).

Leven gevend

Het enige dat de Ziel doet is ‘leven geven’ aan het huidige individu. Vorige levens zijn opgeslagen in een veld (psychische of morfogenetische veld) dat alle individuen samen ‘zelf’ gecreëerd hebben. Alleen de ‘spirituele ware gedachten’ worden opgeslagen in een ‘Hoger Bewustzijnsveld’. De Ziel zal bij een volgende incarnatie het individu terug op dit hogere bewustzijnsveld ‘proberen’ te brengen. Zodat het individu van daaruit verder kan evolueren naar een ‘nog’ Hoger Plan.

Als het individu ‘niet luistert’ naar de 'ingevingen van de Ziel' zal het individu alle ingevingen en gedachten uit het psychische/morfogenetische veld halen, waardoor hij/zij steeds rondjes blijft draaien en ‘nergens’ vooruitgang boekt. Zo blijft het individu, bij gebrek aan ‘Goddelijke Inzichten’, steeds in het lijden zitten!?

Eddy en Rita


«   »