Home » Inzichten » Oude Zielen, jonge Zielen?

Oude Zielen, jonge Zielen?

Wanneer iemand jou verteld dat je een oude Ziel bent voel je jezelf toch wel een beetje verheven. Als er niet één maar meerdere mensen dit bevestigen ben je bijna verlicht???

Als je bijna verlicht bent moet dat toch wel te merken én te voelen zijn in dat wat je naar voor brengt in je mentale én fysieke uitstraling. Een oude Ziel te zijn betekent ook wijsheid inhouden. Als je wijs bent leef je volgens het ‘Goddelijke Wéten’. ‘Disharmonische toestanden’ zijn helemaal niet meer aan de orde. Voor een wijs persoon bestaan ‘deze’ zelfs niet meer. Hij/zij doorziet deze ‘illusie’ totaal en doet er niet meer aan mee.

Feit

Het is een feit dat alle Zielen even oud zijn. Vermits ‘alle Zielen’ voortkomen uit de ‘Oneindige Goddelijke Energie’ is er geen enkele Ziel ouder dan de andere. Oneindig is oneindig, ook in tijd! Het is niet omdat een Ziel vele malen geïncarneerd is dat ze ouder is dan andere Zielen. Wie zal er beslissen dat er Zielen moeten bijkomen? Is er iets in het ‘Universum’ dat zegt dat er nu op dit moment extra Zielen nodig zijn?

Geen enkel individu komt terug als dezelfde persoon van in een vorig leven

Als het individu als fysieke uiting van de Ziel komt te overlijden vergaat het lichaam en de Ziel wordt terug opgenomen in het ‘Goddelijke Geheel’. Diezelfde Vonk (Ziel) kan later terug komen om een lichaam (individu) te bezielen. Dit lichaam wordt dan een ‘ander’ individu met ‘andere’ eigenschappen, een ‘ander’ karakter, ‘andere’ inzichten, ‘andere’ culturele waarden, enz. Hij/Zij kan ‘nooit’ dezelfde persoon zijn als in een vorig leven. Hij/zij kan ook ‘nooit’ gelinkt worden aan één of meerdere personen uit vorige levens. Ieder individu op zich heeft maar één leven.

Het is de bedoeling van de Ziel om iedere keer opnieuw een ‘nieuw individu’ tot hogere spirituele inzichten te brengen om uiteindelijk, hier op aarde, tot een ‘Goddelijk Leven’ te komen. De meeste mensen hebben hier moeite mee omdat ze zich laten misleiden door dat wat belangrijker 'lijkt' te zijn in het materiële leven. Velen leven van beneden naar boven om op deze manier hun eigen ‘wil’ door te drukken. De Ziel echter, leeft van boven naar beneden om Haar ‘Goddelijke Zijn’ op aarde te vestigen in het individu. Alle ingevingen die van de Ziel komen zijn gericht op het aannemen van een ‘Hoger Bewustzijn’. Ingevingen die gericht zijn op de materie komen uit het beperkte denken van de mens (psychische veld).

Vrije wil

Uit vrije wil geeft de mens zijn/haar eigen ‘Goddelijkheid’ op om de materie te gaan dienen. Het is in dit dienen van de materie dat het belang van het ‘Spirituele Leven’ opgegeven wordt voor een leven dat helemaal niets met spiritualiteit te maken heeft. Zo een leven krijgt in het ‘Goddelijke’ geen enkele kans om tot in het oneindige door te resoneren. Alle materie is vergankelijk (ook materiële gedachten)!

Eddy en Rita


«   »