Home » Inzichten » De poort naar een ‘Hoger Bewustzijn’

De poort naar een ‘Hoger Bewustzijn’

De toegang tot een ‘Hoger Bewustzijn’ verloopt volgens veel mensen via het volgen van cursussen, veel lezen, Heilige boeken bestuderen, enz.

Deze activiteiten hebben echter een ‘langdurig’ karakter. Je geraakt nooit uitgeleerd en dan nog krijg je niet dat, wat je jezelf voorstelt van een ‘Hoger Bewustzijn’.

In eerdere inzichten vertellen wij dat één van ons 25 jaar met het spiritueel/alternatieve is bezig geweest en dat dit qua bewustzijnsverruiming ‘niets’ opgeleverd heeft. Steeds meer geraken wij hiervan overtuigd. Het is dan toegeven dat je met alle energie die je er in gestopt hebt nergens vooruitgang geboekt hebt. Wat als het gewoon ‘waar’ is dat al dit gedoe tot ‘niets’ leidt? Moet je dan blijven volhouden dat het ‘dat wel’ is dat jou op een pad naar “De Waarheid” zal brengen? Wat een dwaasheid is dit dan? 25 jaar moeite, veel geld en nog veel meer energie! Voor niets?!

De sleutel is…

De sleutel is gewoon ‘gelukkig zijn’ en ‘vreugde ervaren’. Niet zo maar gelukkig zijn maar de som van alle zintuigen, het zesde zintuig inbegrepen. Dit gelukkig zijn maakt het heel gemakkelijk om bijna alles wat in de materie werkzaam is los te laten. Het is een doordacht loslaten, je gaat niet ‘zomaar alles’ loslaten. Uiteraard heb je verschillende zaken in de materie nodig om ‘je lichaam’ te voorzien van alle belangrijke benodigdheden.

Het gaat meer om het loslaten van de ‘materiële gedachten’ die jou er van weerhouden om je-Zelf te leven hier in de materiële wereld. “Hoeveel mensen denk je dat er zijn die hun ‘eigen leven’ kunnen leven, zonder inmenging van familie, vrienden, kennissen, enz.? Zonder beïnvloed te worden door alles wat hier aangeboden wordt als zijnde spiritueel groeibevorderend?”

Leven in een ‘Hoger Weten’

Een leven in een ‘Hoger Weten’ kan onmogelijk geput worden uit gedachten die voortkomen uit het psychische rijk. In dit rijk is er steeds sprake van uitwisseling: ‘als jij dit doet voor mij, doe ik dat voor jou’. Zelfs in boodschappen die ‘zogezegd’ van hogere wezens komen is er sprake van een soort uitwisseling. Voor deze ‘wezens’ is het belangrijk dat ‘hun’ informatie verspreid wordt. Zo krijgen deze ‘wezens’ zelf meer energie en meer bestaansrecht (ook al leven ze alleen maar in het psychische rijk).

Je hebt dit snel door wanneer je leeft in een ‘Waarlijke Hogere Energie’. Je kunt dan snel een onderscheid maken tussen dat wat uit een ‘Hogere Bron’ komt en dat wat van het lagere afkomstig is. Het ‘Hogere’ is ‘nooit’ prestatiegericht! Het ‘Hogere’ zal jou ‘nooit’ iets opleggen. Het laat je vrij in ‘alle’ opzichten. Het zal je ‘nooit’ laten weten dat je ‘goed’ bezig bent. Je merkt het ‘zelf’ aan het leven dat je leeft. Het ‘Hogere’ heeft zoveel respect voor jouw leven, dat het op geen enkele manier zal ingrijpen, zonder dat je het zelf vraagt én/of toestaat!

Voor iedereen toegankelijk

Je zult het misschien niet geloven maar een leven in het ‘Allerhoogste Bewustzijn’ is voor iedereen, ongeacht de afkomst, de studies, wat je ook gedaan hebt, toegankelijk. Het is het meest eenvoudige wat men kan bereiken. Op voorwaarde dat men ‘alle onzin’ bant uit het eigen denken én leven!

Eddy en Rita


«   »