Home » Inzichten » De werkingen van het ego

De werkingen van het ego

In het spiritueel/alternatieve zou het ego een ‘slechte reputatie’ hebben. Dit wordt dan ook door vele spirituele leraars als waarheid aangenomen én verspreidt naar ‘alle’ mensen die het maar willen geloven.

Deze nemen het klakkeloos aan zonder zich af te vragen of dit wel waar is. Als er iets niet gaat zoals men het zich voorstelt zal het ego de schuld wel op zich nemen. Het is er, maar ‘moet’ beteugeld en afgelegd worden. Men vraagt zich niet eens af wat het ego zoal doet voor de mens.

Wat is ego

Als je ego op een zoekmachine intikt krijg je als eerste verklaring dat 'ego' het woordje ‘ik’ in het Latijn is. Als je spreekt over een ‘ik’ heb je het over een individu dat zich op één of andere manier van ‘zichzelf’ bewust is, je zegt ook ‘ik’ heb dit of ‘ik’ heb dat. Je bent je dus ‘bewust’ van dat wat bij jou ‘ik’ hoort.

Zonder ego zou je jezelf niet bewust zijn van het leven dat je leeft en de persoon die jij bent. Zo slecht is het ego dus niet, toch? Wanneer we even gaan verder kijken in dat wat men als ego bestempeld kunnen we allerlei opsplitsingen vinden die jou er van proberen te overtuigen dat het ego ‘slecht’ is en dat men het ‘moet’ afleggen om tot een hoger spiritueel bewustzijn te komen.

Goedkoop trucje

 Wanneer je goedgelovig bent ga je hier natuurlijk in mee. Eindelijk heb je iets, waar je alles wat er mis gaat in je leven, kunt op afschuiven. Je bent dan zelf niet verantwoordelijk voor je daden, je ego is dat. “Het zal wel weer mijn ego zijn dat opspeelt zeker!” zegt men dan. Een flauw excuus maar voor veel mensen een trucje waar men goedkoop mee weg kan komen. Je ziet het ook vaak bij mensen die bepaalde meningen naar voor brengen en daar moeilijke vragen over krijgen die ze niet kunnen beantwoorden. De vraagsteller wordt in het ongelijk gesteld want deze zit zeker en vast nog in het ego en kan, zogezegd, niet volgen waar de persoon in kwestie het over heeft. Op deze manier zijn zij geen antwoord verschuldigd. Voorbeelden legio!

Laten we het ego eens bekijken vanuit de visie van de Ziel

Vanuit het individu bekeken komt men maar tot de helft van het ego en krijg je het gevoel dat het ego waardeloos is. Maar vanuit de Ziel bekeken is het ego de ‘enige link’ om door te dringen tot het ‘individu’. Wanneer het individu het ego ‘niet’ accepteert als schakel tussen zichzelf en het ‘Hogere Bewustzijn’ zal het ‘nooit’ diepere inzichten krijgen over de werkingen van het ‘Goddelijke’. Alle inspiratie én ingevingen worden via het ego aan het individu gegeven om de ‘simpele reden’ dat enkel ‘het ego’ het individu kan aanzetten tot ‘nadenken over dit thema’.

Blijft het individu dit halsstarrig tegen werken en gebruikt hij maar een klein gedeelte van zijn ego zal hij telkens weer met zijn denken in het psychische veld terecht komen en zijn ‘informatie’ daar halen. Door deze handeling krijg je enkel inzicht in de materie en ‘meen’ je dat je het ego afgelegd hebt. Zo krijg je enkel inzichten in dat wat als ‘spirituele groei voorgesteld wordt’.  Dit is er alleen maar op gericht om van ieder mens een meeloper te maken. Uit onwetendheid doet het overgrote gedeelte van de mensen hieraan mee.

Zet je volledige ego in!

Als je, in tegenstelling tot wat hierboven beschreven staat, je ‘volledige ego’ inzet om contact te maken met je ‘eigen Ziel’ zal je al snel merken dat je ego van ‘groot belang’ is om het contact met de Ziel te verwezenlijken én te blijven onderhouden. Je ‘moet’ een standpunt innemen om ‘doelgericht’ te werk te kunnen gaan. Bij de eerste ingevingen van de Ziel (via het ego) zal je merken dat ‘het ego je aanzet’ om door te gaan. Vele stukken die van uit de materie losgelaten moeten worden kunnen ‘nooit’ losgelaten worden ‘zonder’ de inzet van het ‘volledige ego’! Zonder ego ga je zitten wachten tot iemand anders het voor jou zal oplossen.

De wil

De wil is een zéér krachtig instrument van het individu. Als het individu de wil ‘niet richt’ om het ego volledig in te zetten om de Ziel te leven, zal het individu zijn wil gebruiken om door te kunnen dringen in de materie. Als je de wil gebruikt om je ego en ook jezelf dus, tot een ‘Hoger Bewustzijn’ te bewegen, heb je twee zéér sterke bondgenoten die jou ‘nooit’ meer in de steek laten.

Ego afleggen?

Als je je ‘eigen ego’ aflegt, leef je naar het ego van iemand anders!!! Wat ben je zelf dan nog waard als individu? Meelopen met de grote hoop???

Eddy en Rita


«   »