Home » Inzichten » Het zogenaamde ego

Het zogenaamde ego

In ons inzicht van gisteren schreven wij over de werkingen van het ego. Vandaag nemen we dat, wat men als ego beschouwt en volgens velen moet afgelegd worden, even onder de loep.

Het heeft geen naam

Dat wat men als slecht ego beschouwt, heeft in wezen geen naam. Er de naam ego aan geven doet het “Ware-Ik-Ego” onrecht aan. Het is gewoon een bonte verzameling van aannames die zich in het denken genesteld hebben. Deze aannames zijn er steeds op uit om het individu van het “Ware-Ik-Ego” weg te lokken. Zelfs de aanname ‘ego afleggen’ komt voort uit deze verzameling aannames.

Kamerbreed ego?

Iemand die in ‘zichzelf gelooft’ en daar niet verlegen om is, zal door veel mensen een kamerbreed ego aangemeten worden. Volgens hen moet deze persoon zijn ego in toom houden én vooral nederig zijn. Iemand die alle ‘kwaliteiten’ die met het “Ware-Ik-Ego” te maken hebben naar voor brengt, is (volgens hen) arrogant, egoïstisch, enz… Kortom hij/zij is een schoolvoorbeeld van de zeven hoofdzonden.

Het is voor jezelf ‘heel belangrijk’ dat je een onderscheid maakt tussen dat wat uit het “Ware-Ik-Ego” komt én dat wat uit de aannames komt, dat men het ego noemt, dat moet afgelegd worden.

De waarheid kwetst

De waarheid kwetst voor een mens die leeft volgens de aannames. De aannames die zich in het denken genesteld hebben zijn er steeds op uit om het individu op een laag bewustzijnsniveau te houden. Ze zullen de persoon er toe aan zetten om wanneer deze geconfronteerd wordt met de ‘Waarheid’, deze te ontkennen. Het zal er voor zorgen dat de persoon zich gekwetst voelt en daarna boos wordt. Wanneer men gekwetst en/of boos is, is men een gemakkelijke prooi voor de lagere energieën die van deze energie leven. Wanneer het “Ware-Ik-Ego” geconfronteerd wordt met onwaarheden zal het zich omdraaien én onverstoord zijn weg vervolgen.

Een klein voorbeeldje: als tweelingziel brengen wij de 'harmonie én éénheid' die daarmee gepaard gaat onder de aandacht. Waardoor wij eigenlijk zeggen dat een tweelingzielschap in disharmonie een aanname is die men klakkeloos van elkaar aangenomen heeft én blijft onderhouden als zijnde waarheid. Er zijn mensen, die door de informatie die wij verspreiden, gekwetst zijn én boos worden. Ze noemen ons dan arrogant, egoïstisch en nog meer van dat fraais.

Eigenlijk willen zij alleen maar blijven volharden in de aannames die geschreven staan en vullen het van uit het eigen denken nog aan. Spijtig genoeg ‘meestal’ op het ‘negatieve’ gericht. Wanneer zij even zouden nadenken over de werkingen van het ‘Goddelijke’ zouden zij tot de ‘Waarheid’ doordringen en hun “Ware-Ik-Ego” goed kunnen gebruiken om over het tweelingzielschap de ‘Juiste Inzichten’ te krijgen. Ze 'hopen' op een 'goede, waardevolle relatie' maar vanwege de aannames gaan zij door in 'disharmonie' en zien 'dit' als het ware tweelingzielschap.

Herhaling en onwetendheid

Deze aannames hebben een bestaansrecht gekregen door de foute interpretaties van filosofieën uit het verleden. Uit ‘gewoonte’, ‘herhaling’ en ‘onwetendheid’ nemen de meeste mensen klakkeloos aan wat er geschreven staat én gaan het zelf verspreiden als ‘zogezegde waarheid’. Wanneer je er vragen over stelt hebben ze een reactie klaar die ze ergens gelezen hebben en uiteindelijk kant nog wal raakt. Je MOET het maar ‘aannemen’, zonder er verder vragen over te stellen! Het staat zo geschreven en iedereen gelooft het, dan kan het niet anders dan waar zijn!?

Aannames afleggen?

Als de aannames werkelijk bestaan én waar zijn, kan men ze nooit afleggen! Steek er geen energie in want het is verloren moeite. 

Wanneer je twijfelt over bepaalde aannames kun je jezelf best afvragen wat het “Ware-Ik-Ego” hier over denkt. Dit “Ware-Ik-Ego” is de link met je eigen ‘Ziel’. 

Het “Ware-Ik-Ego” kan ‘nooit’ afgelegd worden! Het is je eigen persoonlijkheid!

Eddy en Rita


«   »