Home » Inzichten » De illusie: ego

De illusie: ego

In een vorig inzicht schreven we over het ego dat men, als men het samen met de wil gebruikt men twee krachtige bondgenoten heeft.

In een ander inzicht schreven we over het ‘Ware-IK-ego”, waarmee wij bedoelen dat dit de bewuste-jij is, die rekening houdend met de vrije wil, keuzes kan maken om aan de hand van deze keuze al dan niet, de spirituele weg die men volgt te bekrachtigen. Zonder gebruik te maken van de bewuste-jij, dus zonder een richting te kiezen die jouw spirituele identiteit kan bevestigen komt men tot niets. Niet kiezen is ook een keuze, deze keuze zorgt ervoor dat men steeds ter plaatse blijft trappelen.

Geboren in het Licht van God (Bron)

Ieder kind, zonder uitzondering, wordt geboren in het Licht van God (Bron). Ieder individu is een potentiële Meester. Hoe een individu uitgroeit tot een volwassen persoon hangt af van cultuur, opvoeding, eigen denken enzovoort. Er bestaat geen enkele situatie die niet omkeerbaar is. Dit is belangrijk om weten, want ieder mens ongeacht de omstandigheden waar hij/zij zich in bevindt, ongeacht wat hij/zij over zichzelf denkt, heeft de mogelijkheid om zich om te keren om terug in het Goddelijke licht te gaan leven.

Leven in illusie (dualiteitbewustzijn)

Doordat de mens zich, uit vrije wil, afkeert van zijn Goddelijke Bron komt hij alleen op de wereld te staan. Er ontstaat een leegte die moet opgevuld worden. Omdat iedere mens een medeschepper is kan hij scheppen wat hij wil. Echter, om te scheppen heeft men energie nodig. Als men zich afkeert van de Bron kan men niet anders dan deze energie ergens anders te gaan halen.

Geen enkele energie is hoger dan die van de Bron, dus moet men wel scheppen vanuit een lagere energie. Die is te vinden in het dualiteitbewustzijn. Helaas is alles wat men schept van uit dualiteit een illusie. En een illusie kan niet eeuwig blijven bestaan.

De illusie: ego

Het ego zoals men het algemeen aanvaardt is dus een illusie die geschapen is vanuit een leeg gevoel. Uit onwetendheid is men de Goddelijke leiding kwijt en gaat men op zoek naar een andere leidinggevende kracht. Omdat de meeste mensen uit het psychische veld putten krijgen ze een energie die minderwaardig is en iets dat minderwaardig is vraagt steeds iets terug. Zo ontstaat er een stroming die er voor zorgt dat jij energie gaat terug geven en dit gebeurt in de vorm van lijden.

De Goddelijke energie vraagt niets terug, deze geeft alleen maar!

Als men lijdt gaat men op zoek naar iets dat dit lijden zal opheffen. Zo komt men bij leringen terecht die je vertellen dat je het ego moet afleggen. Maar vermits het ego een illusie is kan men het niet afleggen. Iets dat niet bestaat hoeft men niet af te leggen. Als het wel zou bestaan, kan men het nooit afleggen. Het is dus absurd om je tijd en energie te steken in een illusie.

Wat als ik blijf proberen het ego af te leggen?

Simpel, je blijft tijd en energie steken in een illusie. Op die manier kom je nooit klaar met het ego. Integendeel, het ego zal tot in den treuren spelletjes met je spelen. Zolang je bewuste-jij niet kiest voor de Goddelijke Energie blijf je een energiebron voor het ego. Het ego zal jou wijsmaken dat je goed bezig bent en zal je zelfs vertellen dat je een verlichte, spirituele leraar bent en dat het tijd wordt dat je anderen gaat onderrichten in het ego-gebeuren.

Zo ga jij op stap met een illusie en stort je anderen in een leven dat nog moeilijker is dan voorheen. Het ego en jij als spiritueel leraar samen, zullen de mensen wel vertellen dat het allemaal goed is en dat het er allemaal mag zijn. Zelfs het Universum wordt er bij betrokken, want het Universum zal wel voor je zorgen. Je moet alleen maar geduldig zijn, enz.. Nog meer illusie, want het Universum houdt steeds rekening met de wet van de vrije wil die enkel en alleen inmenging toestaat als de mens er zelf om vraagt.

Hoe kom ik voorbij de illusie: ego?

Heel eenvoudig, je kiest voor het Goddelijke. Met je bewuste-jij kiezen voor het Goddelijke is de Christusgeest te vragen om werkzaam te zijn in jezelf. Dit is niet zo moeilijk, want de Christus is bij ieder mens potentieel aanwezig, het hoort bij je natuurlijke staat van zijn. Men kan echter enkel één heer dienen. Dus moet men het ego laten voor wat het is en zich richten op God (Bron).

Helaas begrijpen de meeste mensen dit, omdat het zo eenvoudig is, niet.

Eddy en Rita


«   »