Home » Inzichten » Inzichten over het psychische rijk

Inzichten over het psychische rijk

Het psychische rijk is een verzameling van meerdere morfogenetische velden, waarin alle gegevens opgeslagen zijn, die te maken hebben met onze planeet.

Alle overleden personen en ‘alles wat alle mensen’ die ooit op aarde geleefd hebben, ‘gedacht hebben’, ‘gedaan hebben’, ‘ervaren hebben’, ‘alle gedragingen’, ‘alle talenten’, ‘al wat men ooit gezegd heeft’, ‘al wat men ooit geleefd heeft’, ‘alle belangrijke namen’, kortom “alles” wordt opgeslagen in deze velden. Aangezien het psychische veld bij de aarde hoort, is en blijft het voor ‘ieder’ individu toegankelijk.

Nieuwsgierigheid

Een mens is nieuwsgierig én leergierig. Op het moment dat een mens begint na te denken stelt hij vragen. Alle antwoorden over deze aardse sfeer zijn ‘reeds én steeds’ aanwezig in het psychische rijk. Alle informatie die uit het psychische rijk komt, heeft te maken met aannames, die vele malen door ervaringen van volkeren, individuen, religies, leringen, geleefd werden én als waarheid aanvaard werden én nog steeds als dé waarheid op de voorgrond geplaatst worden. De toegang tot dit veld is ‘gemakkelijk’ en geeft een gevoel van ‘grote kennis’. Omdat zoveel mensen dit alles geleefd en doorleefd hebben wordt dit ook als dé ‘absolute waarheid’ ervaren. Waardoor het psychische veld nog meer gevoed wordt en alle informatie nog meer bevestigd wordt en daardoor een nog hoger waarheidsgehalte krijgt.

De beperkingen van het individu

De vrije wil speelt een grote rol in het in stand houden van de beperkingen die de mens zichzelf én anderen oplegt. De mens gaat met zijn vrije wil én zijn denken tot in het psychische veld en neemt dat op wat voor hem het beste uitkomt. De vraag die hij in zichzelf gesteld heeft (over gedragingen, handelingen, oplossingen, enz…) wordt beantwoordt én wordt door de vraagsteller voor waarheid aangenomen. Het individu zal ‘altijd’ antwoorden krijgen op 'alle' vragen die over het aardse of de materie gaan. Doorgaans blijft het individu, met zijn vragen en inzichten, binnen het psychische veld. Hier zijn 'alle' antwoorden, 'alle' oplossingen, 'alle' bevestigingen, 'alle' namen die het maar wilt kennen en horen in 'alle' maten, vormen en gewichten aanwezig.

Maar wat is waar?

Voor bijna alle mensen zijn de gegevens van uit het psychische rijk waarheid. Als het individu struikelt over één of meerdere gegevens die verstrekt worden door het psychische rijk zal de Ziel, omdat zij een opening ziet, proberen in te grijpen. Hierdoor komt de Ziel in 'de gedachten van de mens'. Het individu gaat dan het euvel waarover hij struikelt linken aan de Ziel 'óf gaat aan de Ziel meer informatie vragen hierover'. Van uit dit standpunt heeft het individu dus twee mogelijkheden.

Mogelijkheid 1; Het individu ziet de Ziel als een onderdeel van het psychische veld. Het individu volgt het standpunt van uit het psychische rijk en krijgt heel duidelijk binnen dat men de Ziel van alles moet gaan leren. Dat men de Ziel moet helen. Dat er van alles moet opgelost worden. Dat het normaal is dat wanneer het individu het lichaam aflegt de Ziel, met alle opgedane kennis én weten, automatisch naar het psychische rijk overgaat. Men noemt het zelfs terugkeren naar ‘Huis’. In deze visie zouden alle Zielen met al hun gegevens, met al hun ervaringen, met al hun vreugdes en ellendes, met hun belangrijke namen aanwezig zijn in het psychische veld.

Mogelijkheid 2: Het individu maakt kennis met de Ziel. Het individu gaat nadenken en ‘wéét’ dat de Ziel onlosmakelijk verbonden is met het ‘Goddelijke’ en dat de Ziel zich 'nooit' kan en zal verbinden aan het psychische rijk. Het individu ‘wéét’ dat de Ziel enkel en alleen Onvoorwaardelijke Liefde én Perfectie kan naar voor brengen. Met dit in het achterhoofd ga je vergelijken met wat er van uit het psychische rijk wordt aangeboden.

De keuze van de kiezer

Zoals je ziet zijn er in mogelijkheid 1 veel meer opties. Als je jezelf op de voorgrond wil brengen kies je uiteraard voor deze mogelijkheid. In deze optie kan je veel geld, macht én aanzien krijgen. De mogelijkheden zijn onbeperkt!

Vanuit mogelijkheid 2 is er maar één optie: de Ziel zal je telkens weer aanzetten om het ‘pad naar het Hogere’ te volgen, aangezien de Ziel alles in zichzelf heeft en wil doorgeven aan het individu dat bij deze Ziel hoort. Als je hier aan toegeeft of het wilt proberen, zal de Ziel vele andere mogelijkheden naar voor brengen die helemaal niet stroken met dat wat je gewoon bent van uit het psychische veld. Alles wat je van uit het psychische aangenomen hebt zal ‘moeten’ los gelaten worden om door te dringen tot de ‘Goddelijke Waarheid’.

In het psychische veld zijn er 'talrijke' opsplitsingen, in het ‘Goddelijke Rijk’ is alles één, "EENVOUD".

Eddy en Rita


«   »