Home » Inzichten » Beperkende gedachten

Beperkende gedachten

De weg naar de ‘Nieuwe Wereld’ gaat langs verouderde systemen en gedachten, via het onderzoeken én loslaten van dat wat totaal onbruikbaar geworden is.

Als je de berichten mag geloven zijn er momenteel ontzettend veel mensen die zich interesseren in het spirituele. Zij zijn allen op zoek naar een meerwaarde in hun leven. Zonder enige twijfel komen zij langs verouderde systemen en gedachten, die nog steeds gelooft én gebracht worden, door mensen die de moeite ‘nog niet’ gedaan hebben om hun visies op een ‘Hoger Energetisch Plan’ af te stemmen.

Karma

Eén van deze gedachten is karma. Op deze pagina kan men een eenvoudige verklaring van karma vinden. Van nature is de mens een nieuwsgierig wezen. Hij wil voor alles een verklaring. Een verklaring geeft dan ook meestal een zekerheid. Zekerheden zijn te vinden in alle westerse religies. Je mag vragen stellen maar je moet je steeds weer richten tot het dogma (zo is het en niet anders).

In de oorspronkelijke oosterse filosofie die door de Boeddha onderwezen werd was het niet zo belangrijk dat je ‘dat wat onderwezen werd’ voor waarheid aannam, het ‘onderzoeken’ ervan was véél belangrijker. Het concept karma is in het westen, in een geheel ander begrip, geïntroduceerd door de theosofie. Uit gewoonte hebben veel westerse mensen deze leer voor waarheid aangenomen. Waardoor we nu met de karmische gebakken peren zitten.

Wanneer je karma, dat de wet van oorzaak en gevolg genoemd wordt, even op een dieper niveau, onder de loep neemt, merk je dat het gewoon onzin is. Volgens de karmische wet zijn de gevolgen, dus al wat je overkomt in het leven, onderhevig aan de eigen daden, gedragingen en gedachten. Eenvoudig weg; ‘doe je goed, krijg je goed’, ‘doe je slecht, krijg je je verdiende loon’.

Zelfs in één leven krijgt deze wet het nog niet voor elkaar om ieder zijn/haar verdiende loon te geven. Wat voor wet is dit dan?

Op naar het volgende leven?

Op naar het volgende leven dan maar zeker? Bij de eerste blik lijkt een volgend leven aannemelijk. Wanneer je hier even dieper over nadenkt én je gezond verstand gebruikt, kom je er al gauw achter dat reïncarnatie een fabeltje is. Het klinkt wel goed maar het slaat nergens op. Als reïncarnatie waarheid zou zijn zouden er véél méér bewijzen voor bestaan. Het geleuter over de sluier die ons in onwetendheid houdt en nog meer van dat, is geen afdoend bewijs. Er zijn gewoon ‘geen sluitende bewijzen’ over reïncarnatie. Je moet het net zoals in de westerse religies, waar notabene veel mensen zich tegen verzetten, maar voor waarheid aannemen.

Tweelingzielschap en karma

Nogal wat mensen die menen héél wat af te weten van het tweelingzielschap maken dankbaar gebruik van het kinderlijke concept karma. Het is éénvoudig en je moet er verder geen uitleg aan geven. “Als je je tweelingziel ontmoet en het gaat ‘niet’ zoals je het jezelf voorgesteld hebt zal het wel iets karmisch zijn zeker?” Deze verklaring is zo doorzichtig én slaat ‘nergens’ op. Toch gaan veel mensen er in mee!

Wat moet je juist gaan oplossen?

Vraag gewoon eens voor de fun, aan mensen die beweren dat het tweelingzielschap in disharmonie onderhevig is aan de karmische wet, wat je nu juist moet oplossen? Wedden dat zij het ook niet weten! Het is gewoon een drogreden waarmee men je bewust of onbewust wil houden waar je nu zit. Ben je ongelukkig genoeg in een ‘schijnbaar tweelingzielschap’ belandt en gaat het helemaal niet zo best? Geef het dan een ‘beetje’ tijd. Als het niet lukt en je het gevoel hebt dat het ‘nooit’ zal lukken, maak dan dat je zo snel mogelijk wegkomt. Laat je niet verleiden door de tegenpartij en/of anderen, om er nog verder in mee te gaan. Dit geldt zowel voor de vluchter als voor de blijver, de onwetende én de wetende, enz…, voor beide partijen dus! Het tweelingzielschap heeft ‘nooit’ iets met karma te maken!

Incarnatie van de Ziel

Als wij spreken over incarnatie, spreken we alleen over incarnatie van de Ziel en aangezien de Ziel Goddelijk van aard is, is Ze ‘altijd’ zuiver en perfect. Als Ze na het fysieke leven het lichaam verlaat voegt Zij Zich onmiddellijk terug bij het ‘Goddelijke Geheel’. ‘Hoe of wat het individu ook geleefd heeft, maakt niets uit. Niets maar dan ook niets van het aardse leven wordt opgeslagen in de Ziel’. Alle daden, gedachten en gedragingen enz… gaan automatisch naar het psychische veld. Zodus, alles wat met ‘het idee’ karma ‘kan’ te maken hebben, wordt in het psychische veld opgeslagen. De Hogere én Goddelijke gedachten, kortom de Waarheid, wordt opgeslagen in het Hogere Bewustzijnsveld, zodat andere individuen daar ‘door de stimulatie van de Ziel’, kunnen uit putten.

Het fysieke lichaam (het vlees) vergaat na de dood van het individu. Bij een ‘nieuwe incarnatie’ van de Ziel zal Zij steeds ‘loepzuiver’ zijn met een ‘volledig nieuw fysiek lichaam’. In feite leeft een pas geboren mens in het ‘Volledige Goddelijke Bewustzijn’. Als de mogelijkheid zou bestaan, dat deze mens vanaf de geboorte opgevoed wordt in en met de Goddelijke gedachten, zal het kind ‘nooit’ afwijken van een Hogere manier van leven. Aangezien het kind opgevoed wordt door mensen die niet het volledige Goddelijke inzicht hebben, zal het opgroeien in een ‘beperkte’ manier van leven (aannames, dogma’s, beperkte visies, enz…). Het individu zal dan later zelf, met ondersteuning van de Ziel, de weg moeten zoeken naar het 'Hogere Bewustzijn'.

Als het individu, van uit de vrije wil, wil geloven in karma kan hij dit enkel én alleen in het psychische veld gaan halen. Het individu ‘moet’ dus ‘zelf’ nog ‘moeite doen’ om karma op te halen! Er is maar één klein probleempje, welk karma ga je daar ophalen? Het psychische veld is enorm groot, keuze genoeg. Hopelijk ga je niet het karma van één of andere misdadiger of dictator op je hals halen!!! Je weet maar nooit met wat je thuis komt!

Dus, als je in karma gelooft? In het psychische veld is er voor iedere geïnteresseerde wel iets te vinden. Heb je geen gedachten en/of interesse in karma? Dan bestaat het gewoon niet!

Eddy en Rita


«   »