Home » Inzichten » Ontwaken in het tweelingzielschap

Ontwaken in het tweelingzielschap

De ‘uitnodiging’ om een tweelingzielschap hier op aarde neer te zetten is reeds lang aanwezig in beide individuen. Zelfs lang, voor zij incarneren in een fysiek lichaam.

Dit omdat er bij een tweelingzielschap geen enkel belangrijk moment mag verloren gaan. Het ‘verlangen tot herenigen’ is prominent aanwezig. Dit overstijgt elk ander verlangen.

Magnetische kracht

Het Goddelijke heeft zoveel respect voor deze wereld, dat Zij een Ziel die reeds eerder opgesplitst geweest is, terug laat incarneren in twee individuen. Hierbij houdt het Goddelijke rekening met alle bekende aardse mogelijkheden. Vanuit deze zienswijze, komen beide helften van een tweelingziel, ‘ongetwijfeld’ samen in dit leven. Het Goddelijke maakt handig gebruik van de magnetische kracht. Breng twee magneten samen en ze zullen elkaar te alle tijde aantrekken.

Wij hebben zeer kleine magneetjes die zo sterk zijn dat je er een behoorlijke kracht op moet zetten om ze uit elkaar te halen. Het ‘uit elkaar halen’ doe je dus ‘bewust én opzettelijk’!

Eens tweelingzielen aan elkaar vast zitten, komen ze nooit meer los. Aantrekken en afstoten komt alleen voor bij mensen die de ‘volledige’ Ziel voor zichzelf hebben. Wanneer je twee magneten met de zelfde polen naar elkaar toe beweegt zullen zij zich beiden zo draaien dat een verbinding onmiddellijk tot stand komt. Probeer maar eens magneten met elkaar te verbinden aan de gelijke polen, ze zullen elkaar afstoten. Als je ze aan de ongelijke polen (M/V) verbindt, versterkt de samenvoeging de gezamenlijke aantrekkingskracht. Op deze manier wordt ook de aantrekkingskracht tot het Goddelijke versterkt. Meer moet je er echt niet achter zoeken.

Dualiteit of polariteit?

Het dualiteitsbewustzijn is ontstaan door onbegrip over de tegengestelden die elkaar hier op aarde nodig hebben om een beweging in gang te zetten. Het gaat meer om polariteit (beweging in harmonie), waarin de beide tegengestelden elkaar aanzetten om in actie te komen, resultaat: éénheid. Door het foute gebruik van deze polariteit is men uit noodzaak een onderverdeling gaan maken tussen goed en slecht. Hierdoor is het dualiteitsbewustzijn ontstaan. We kunnen niet anders meer dan te kiezen tussen dat wat gewenst of ongewenst is.

Tweelingzielschap is meer dan gewenst

Het ‘ware tweelingzielschap’ is in deze tijden waarin het vrouwelijke én het mannelijke lijnrecht tegenover elkaar staan meer dan gewenst. Veel individuen die in een vrouwelijk lichaam leven, stellen zich wat spiritualiteit betreft, in hun vrouwelijkheid boven het mannelijke, zogezegde sterke geslacht. Waardoor een vereniging van beide polariteiten ‘praktisch onmogelijk’ is. Dat ieder mens beide energieën (M/V) in zich heeft, gaat in dit denken verloren in het uiterlijke.

Het individu dat de volledige Ziel in zich heeft, heeft 50% mannelijkheid én 50% vrouwelijkheid in zich. Het is de bedoeling dat ieder individu met de volledige Ziel in zich, deze twee aspecten in evenwicht brengt. Vanuit dit evenwicht is ‘ieder individu’ gemachtigd om door te groeien naar het ‘Goddelijke Bewustzijn’. Zonder dit evenwicht is het ‘niet mogelijk’ om verder te komen.

De twee helften van de tweelingziel hebben ieder maar 25% van het mannelijke en maar 25% van het vrouwelijke in zichzelf. Zij voelen zich ‘nooit compleet’ en passen ‘helemaal niet’ bij iemand anders dan hun ‘eigen andere helft’. Daardoor ontstaat er ook een enorme energetische aantrekkingskracht om de twee helften in eerste instantie samen te krijgen. Beide helften voelen deze aantrekkingskracht reeds lang voor zij zich bewust worden van elkaar. Bij het samenkomen, brengen zij samen, procentueel gezien, de mannelijk- en vrouwelijkheid respectievelijk op 50%. Van hieruit kunnen zij dan ook verder gaan. Aangezien de Ziel dan pas hier op aarde één geheel vormt, wordt het voor beide individuen mogelijk om door te gaan. Oef!!!

Relatie of niet?

Voor individuen, die de volledige Ziel in zichzelf hebben is het wanneer zij zich goed voelen bij zichzelf, gemakkelijker om alleen door te gaan. 50M-50V% binnen in zichzelf is in verhouding gemakkelijker om er een 100% opening naar het Goddelijke van te maken. Het is voor hen een geschenk wanneer zij een partner vinden die op een gelijk niveau staat maar een last wanneer zij zelf hoger of lager zitten. Belangrijk is om te weten dat heel veel mensen geen enkele interesse hebben in spirituele ontwikkeling. Dit maakt het moeilijk om een ‘ware spirituele partner’ te vinden die voor zichzelf ook zover staat. Dan nóg, moeten zij los van elkaar verder willen gaan!!!

Bij tweelingzielen is het moeilijkste stuk die 25-25% samen te voegen tot de 50-50%. Vanaf dan hebben zij ‘altijd’ een relatie en is de enige betrachting, net zoals bij mensen met de volledige Ziel in zich, te ontwaken in het ‘Goddelijke Bewustzijn’.

Eddy en Rita


«   »