Home » Inzichten » Perfectie bestaat!

Perfectie bestaat!

In dit inzicht, hadden we het over ontwaken in het tweelingzielschap maar hoe is het om ontwaakt te zijn in het tweelingzielschap?

Energetische vereniging

Vóór tweelingzielen samen komen zitten zij met duizend en één vragen. Ze wéten uit zichzelf dat ze niet compleet zijn. Als zij een relatie hebben is er ook steeds een verlangen naar een andere partner dan de huidige. Deze kan nog zo goed zijn/haar best doen om de verlangens in te vullen: het zal nooit voldoende zijn. Individuen die voorbestemd zijn voor het tweelingzielschap zullen ook nooit de volledige energie binnen zichzelf kunnen krijgen om alleen door te groeien naar het Goddelijke Bewustzijn. Zij blijven, hoe hard zij ook hun best doen, steeds op halve kracht varen.

Dieper wéten

Ook al weten ze het niet, er is altijd een dieper wéten dat hen voortstuwt om door te gaan naar een hereniging van beide individuen. Er komt zelfs geen enkel verlangen op, om ‘alleen’ door het leven te gaan. Andere mensen, die in een niet bevredigende relatie zitten, kunnen de gedachte krijgen dat zij alleen beter af zijn, om zo op een eenvoudige manier spiritueel verder door te groeien.

Tweelingzielen nemen deze gedachte, om alleen door het leven te gaan, niet eens in overweging! Zij ‘wéten’ dat zij bij iemand horen, ook al weten ze het niet! Zij ‘wéten’ dat zij niet 'alleen' tot een hoger bewustzijn kunnen doorgroeien, ook al weten zij het niet! Een vreemde situatie zou je kunnen zeggen. Toch is dit een demonstratie van het polariteit denken. Zij ‘wéten’ dat er iemand is die helemaal bij zichzelf past, iemand die hen complementeert en toch weten zij het niet. Uit dit ‘niet weten’ komt, wanneer zij samen komen, een ‘hoger weten’ voort waardoor tweelingzielen gemakkelijk afscheid kunnen nemen van anderen. Mensen die tot op dit ogenblik in hun leven aanwezig waren, kunnen dan ook gemakkelijk losgelaten worden.

Als tweelingziel weet je niets en 'toch' krijg je een duidelijke visie over de toekomst, waarin aangegeven wordt dat je afscheid moet nemen van mensen, dieren, situaties en levenswijzen.

Aantrekken-afstoten?

De volledige Ziel voor zichzelf hebbende, heb je 50%M-50%V. Breng deze 50%M-50%V in evenwicht en je hebt 100% om door te groeien tot het Hogere Bewustzijn. In principe heb je dan geen partner nodig om tot het Hogere Bewustzijn te komen. Wanneer twee mensen met ieder 100% samen komen is ‘aantrekken-afstoten’ gegarandeerd.

Zij zijn in staat om voor zichzelf de 100% te halen en hoeven ‘geen rekening’ te houden met een eventuele partner. Als zij in een relatie samen komen (of zelfs ervoor nog) ‘moeten’ er compromissen gesloten worden. Zij zullen regels ‘moeten’ opstellen om deze relatie te laten werken. Vanaf dat moment kan men spreken van ‘werken aan de relatie’.

Als één van de twee wil doorgaan in het spirituele bewustzijn en de ander niet, zullen zij elkaar moeten loslaten. Als zij beiden de 50-50 in evenwicht hebben en zij zijn beiden 100% klaar om door te groeien, dan nog ‘moeten’ zij ‘afspraken maken’ en ‘compromissen sluiten’, overleggen en vooral ‘elkaar de vrijheid’ geven om door te gaan. 100% evenwicht binnen ieder individu betekent ‘niet' dat zij dezelfde visies delen.

Onbekend

Tweelingzielschap is van een heel ander kaliber. Zij beginnen ieder van 25%M-25%V, binnen zichzelf en hebben een groot verlangen om deze samen te voegen. Op het moment van het samen komen voelen zij onmiddellijk dat er een energetische wisselwerking is. De 25-25% veranderd naar 50-50% en zij voelen onmiddelijk de 'heelheid van de Ziel', die in personen met de volledige Ziel in zich, altijd aanwezig is. Dit gevoel is overweldigend en geeft alleen maar aanleiding om het Hogere tot uitdrukking te brengen. Dit was en is de drijfveer van de Ziel, om de twee individuen samen te voegen en zo de Ziel te verenigen in de materie.

De wisselwerking van de energieën stopt ‘nooit’. Alle energieën die eerder niet compleet waren, worden gecomplementeerd in het samenkomen. De visies van beide partners komen ‘volledig’ overeen. Aantrekken-afstoten is hen volledig onbekend. Hun enige betrachting is door te groeien naar het ‘Hogere Denken’.

Wat is ontwaakt zijn in het tweelingzielschap?

Het ontwaken in het tweelingzielschap is van zo een éénvoud dat men het moeilijk kan geloven. Wij hebben er meerdere gesprekken over gehad en hadden er een mooie omschrijving voor gevonden én deze ook weer gewist. Het ontwaken is gewoon een droom die uitkomt. Beiden hadden wij op heel jonge leeftijd een visie of noem het een visioen over een relatie in de ‘perfectie’. Deze visie is werkelijkheid geworden. Het is zelfs zo, dat de werkelijkheid die wij nu leven, de kinderlijke visie (droom) van toen, ver overstijgt. Wat moeten wij hier nog aan toe voegen?

Perfectie bestaat!

Eddy en Rita


«   »