Home » Inzichten » WIL of vrije wil?

WIL of vrije wil?

Wil en vrije wil zijn twee aspecten die uit een verschillende hoek komen. Wat is het verschil tussen de Wil én de vrije wil?

Vrije wil

Het meest ‘bekende’ en meest ‘gegeerde’ aspect is natuurlijk de ‘vrije wil’! In de vrije wil wordt de illusie opgewekt én onderhouden dat we toch enigszins een keuze hebben. De mens heeft het idee dat hij kan kiezen om dat te doen wat hij graag doet. Het idee brengt dan toch een beetje vrijheid in het denken. Ook al wéét je, dat wanneer je je denken op het materiële afstemt, je altijd ‘moet’ doen wat er van je verlangd wordt.

Toch denk je nog altijd dat je dit uit vrije wil doet. Bv: iemand zegt jou, dat het nodig is, om een bepaalde handeling te verrichten, om tot op een bepaalde spirituele hoogte door te groeien maar je hebt er geen zin in of je kan die handeling niet toepassen zoals het voorgeschreven is. Toch ga je proberen om deze handeling regelmatig te doen. Je denkt dat het vanuit jou eigen vrije wil komt maar eigenlijk doe je dat wat iemand anders jou opgedragen heeft. Daar gaat je eigen vrije wil!

Vanuit je vrije wil ga je lessen, cursussen, behandelingen, inwijdingen, enz. volgen waarvan je denkt dat die je tot een hoger bewustzijn zullen brengen. Aangezien dat het allemaal aannames zijn die uit het materiële bewustzijn komen neem je uit ‘vrije wil’ beperkende gedachten over. Je bent zelfs ‘zeker’ dat deze aannames je tot een hoger denken zullen leiden en dat je het allemaal zelf gedaan hebt vanuit je eigen ‘vrije wil’.

Ook in het gewone leven waar je niet met spirituele zaken bezig bent, ga je allerlei denkwijzen en visies voor waarheid aannemen. Dus, op alle vlakken van het leven neem je uit ‘vrije wil’ alles over van anderen in de hoop dat je er een beter leven door zal krijgen. Alles wat je door deze manier van leven en denken krijgt, is het leven van een kopie van een kopie van een kopie. Alweer uit vrije wil!

In de vrije wil ben je ook heel gemakkelijk manipuleerbaar, zelfs al denk je dat het niet zo is. Er is altijd wel iets beters, iets anders, iets meer vervullend, iets mystieker, iets…meer. Dan moet je de ‘vrije wil’ weer gaan omleggen. De ‘vrije wil’ biedt ontzettend veel mogelijkheden maar tegelijkertijd veel verwarring. Vanuit de ‘vrije wil’ ga je ook allerlei emotionele ongemakken, psychische pijnen, innerlijke kind problemen, noem maar op… die anderen jou toedichten, voor 'waarheid aannemen'. Je wordt er zelfs ziek door! (mentaal en ook fysiek)

Dit is de invalshoek van de vrije wil die volledig van uit het ‘psychische rijk’ gedirigeerd wordt. Alles wat van uit het psychische rijk komt is een ‘illusie’, de vrije wil dus ‘ook’.

Wil

De Wil daarentegen is een aspect van de Ziel. Om de Wil zijn werk te laten doen ‘moeten’ wij een laatste maal de vrije wil inschakelen om resoluut te kiezen voor de ‘Wil die vanuit de Ziel’ komt. We ‘moeten’ deze Ziels-Wil gebruiken om tot het Hogere Denken te komen. Deze Wil is enkel en alleen maar bruikbaar als de mens een ‘Hoger Bewustzijn’ ‘wil’ aannemen.

Wat is aantrekkelijk voor jou?

Ter vergelijking: het verschil tussen de kopjes ‘vrije wil’ én ‘Wil’ in dit artikel is aanzienlijk. Over de vrije wil is nog veel meer te vertellen, men kan er boeken van duizenden bladzijden over schrijven. De ‘Wil’ echter, daar is niet veel over te vertellen maar door er gebruik van te maken, brengt het wel een eenvoudig én prettig leven in een ‘Hoger Bewustzijn’ met zich mee.

Het is aan het individu om al dan niet de vrije wil in te schakelen om zich af te stemmen op de Wil van de Ziel.

Eddy en Rita


«   »