Home » Inzichten » Tweelingziel: een magisch woord

Tweelingziel: een magisch woord

Het woord ‘tweelingziel’ geeft aan veel mensen het gevoel van: “Wauw, dat wil ik ook!”.

Het woordje ‘tweelingziel’ wordt in verband gebracht met een speciale relatie, spirituele groei, verlichting, diepere inzichten, enz. Men gaat er zo sterk naar verlangen, dat men naar voor gaat brengen, dat iedereen een tweelingziel heeft. Sommige mensen beweren zelfs dat men meer dan één tweelingziel heeft.

In principe heeft iedereen één tweelingziel

Niet iedereen heeft een tweelingziel in de ‘fysieke vorm’! Bij het gros van de mensen is de tweelingziel ‘binnen zichzelf’ aanwezig.

Als de volledige Ziel incarneert, in één individu, splitst deze zich omwille van de polariteit op in twee aspecten, het mannelijke en het vrouwelijke. Dit gebeurt binnen één individu, nog voor de geboorte op het moment van incarnatie van de Ziel. Vanaf dat moment kan men spreken van een tweelingziel. Het individu in kwestie zal naarmate het opgroeit het gevoel krijgen van een onevenredige verdeling tussen de twee aspecten. Een mooi voorbeeld hiervan beschrijven wij in ons inzicht Wuthering Heights.

Dit zet het individu aan om te verlangen naar en/of te zoeken naar een evenwicht tussen de twee aspecten ‘binnen zichzelf’. Omdat er te weinig inzichten rond dit thema zijn, is de mens al snel geneigd om ‘buiten zichzelf’ op zoek te gaan. Het gevoel van afscheiding en onevenwichtigheid zorgt ervoor dat het individu zich snel laat beïnvloeden door andere mensen, waarvan men ‘denkt’ dat deze een ‘aanvulling zijn voor dat aspect’, dat men binnen zichzelf ‘zogezegd’ mist.

Op zoek naar de ware?

Veel mensen gaan vanuit een gevoel van disharmonie binnen in zichzelf, buiten zichzelf op zoek naar iemand waarvan ze denken dat deze ene persoon hen kan complementeren. Aangezien het individu de volledige Ziel voor zichzelf heeft maar de twee aspecten (M/V) niet in evenwicht heeft, zal deze iemand anders als zijn/haar complement zien. Vanuit dit standpunt zal men deze persoon omschrijven als tweelingziel.

Zij kunnen elkaar ‘nooit complementeren’, gewoon omdat zij al ‘compleet zijn in zichzelf’! Ze zijn alleen ‘niet in evenwicht’ met de beide aspecten (M/V) binnen zichzelf. Uit ‘noodzaak om te overleven’ in de materiële wereld, is bij de meeste mensen de mannelijkheid sterker tot veel sterker ontwikkeld. In de meeste gevallen nog sterker bij vrouwen dan bij mannen. Zo kan in een relatie de vrouw 70% mannelijkheid naar voor brengen, en de man 60%, hierdoor krijg je dan 130% mannelijkheid. Dit kan niet anders dan botsen. Dan zal er ‘heel hard gewerkt’ moeten worden om de relatie te laten slagen.

Eén of meerdere tweelingzielen?

Er is altijd wel iemand anders die men als een aanvulling kan zien op de eigen imperfectie. Waardoor men in eerste instantie een gevoel van complement krijgt. Dit gevoel van compleet zijn, duurt echter nooit lang. Dan krijgt men een z.g. tweelingzielschap in disharmonie. Als deze ‘relatie’ stopt gaat men op zoek naar de volgende tweelingziel. Sommige mensen geloven zelfs dat men twaalf tweelingzielen heeft. Het kan niet op dus! Vraagje: “‘Twee’-ling, uit hoeveel personen bestaat dat?”

Het tweelingzielschap binnen zichzelf

Wanneer men de moeite doet om innerlijk in evenwicht te komen, ontmoet men de tweelingziel in zichzelf. Zo heeft men de twee aspecten, hier op aarde, van de eigen Ziel in harmonie. Heel veel vragen zullen dan vanuit de Ziel beantwoord worden. Waardoor men via de Ziel een verbinding creëert tussen de materie én het Goddelijke. Op deze manier kan men in het eigen leven, ook relationeel, een ‘Hogere staat van Zijn’ naar voor brengen.

Eddy en Rita


«   »