Home » Inzichten » Eén ziel, twee aspecten

Eén ziel, twee aspecten

Er wordt algemeen aangenomen dat een tweelingzielenkoppel uit één ziel voortkomt. Dit is ook onze ervaring. Wat men nogal eens vergeet is dat zij ook fysiek samen horen.

Zij kunnen niet als twee aparte individuen door het leven gaan. Ieder voor zich zijn zij één aspect van het tweelingzielenkoppel.

Hoezo?

Je kunt dit alleen ten volle begrijpen wanneer je samen met je 'ware tweelingziel' door het leven gaat. Wij zien of horen nogal eens beschrijvingen van koppels, die menen tweelingzielen te zijn, waarin zij het fysieke gescheiden zijn benadrukken. Zij houden het erop dat het mannelijke en vrouwelijke fysieke aspect hen parten speelt in het tot volledig in harmonie komen met elkaar. Wij zouden hier voorzichtig willen aanbrengen dat zij wel eens geen tweelingzielen zijn maar eerder goede zielenmaten. Op zichzelf maakt dit helemaal niets uit, ware het niet dat zij wat betreft het tweelingzielschap heel wat onware informatie naar voor brengen. Zij laten anderen geloven dat het heel normaal is dat er een gevoel van afscheiding is tussen de twee aspecten van het tweelingzielenkoppel.

Samenblijven of niet?

Als je een gewone liefdesrelatie begint met iemand bouw je steeds het idee in dat wanneer de relatie niet goed gaat, je elkaar kunt loslaten. Wanneer je verliefd bent, ben je jezelf daar niet van bewust, het is gewoon subtiel aanwezig. Er is altijd een weg terug. Iemand waarmee je een niet-voedende relatie hebt laat je vroeg of laat gaan. Bij ware tweelingzielen is deze gedachte helemaal niet aan de orde. Wanneer zij bij elkaar komen is dat om samen door het leven te gaan. Dit samenzijn is dan ook voor eeuwig. Vandaar dat wij zo de nadruk leggen op het feit of een koppel al dan niet ‘ware tweelingzielen’ zijn.

Wij zien ook mensen zichzelf ‘weggeven’ aan iemand waarvan zij denken dat het hun tweelingziel is. Zo worden zij een makkelijke prooi voor profiteurs. De twee aspecten van een tweelingziel zijn gelijkwaardig, zonder meer. Er is niet één die de drijvende kracht is en de ander meeneemt in het tweelingzielschap. Zij zijn beiden drijvende krachten. Het gaat zelfs zo ver dat er op den duur geen verschil meer te zien is. In het fysieke is er uiteraard wel verschil te zien maar er zijn geen gedragingen meer waarvan je kunt zeggen dat zij typisch mannelijk of vrouwelijk zijn.

Onbegrip

Alle misverstanden betreffende het tweelingzielschap komen voort uit het onbegrip van wat tweelingzielschap werkelijk is. Het is vanuit onbegrip of zeg maar gerust onwetendheid, dat die mensen die zichzelf coach of raadgever noemen, andere mensen op het verkeerde been zetten. Zelf hebben zij heel dikwijls ervaringen waarin zij de ander hebben moeten loslaten. Hun verstand en de emoties die daarmee gepaard gingen hebben hen verteld dat zij tweelingzielen zijn maar ze zijn nooit tot het volledige ervaren van het zogezegde tweelingzielschap gekomen. Zij zijn niet zo ver geraakt in hun beleving. Dus is het een beperkte ervaring. Men kan gerust aannemen dat hun informatie en de raadgevingen niet compleet zijn.

Bekwamen in het tweelingzielschap?

In de jaren (sinds 2005) dat wij nu samen zijn, hebben wij nooit enige afscheiding ervaren. Wij hebben ons nooit moeten bekwamen in het tweelingzielschap. Wij zien de twee aspecten van ons fysieke-zijn maar denken als één wezen dat je bij wijze van demonstratie, de ziel, het vrouwelijke en het mannelijke kunt noemen. Maar dit kan nooit een opsplitsing inhouden. Ware tweelingzielen moeten zich niet bekwamen, alles gebeurd vanzelf. Zij kunnen zich wel in bewustzijn optillen en dat is ook wat zij doen. Het staat immers overal geschreven dat zij een gezamenlijke taak hebben. Daar hoort in de eerste plaats het optillen van zichzelf als één geheel bij.

Hiërarchie

Vergeet dus al dat geleer via onprettige ervaringen maar. Vergeet het maar dat jij weet dat jullie tweelingzielen zijn en de ander niet. Op die manier stel jij jezelf boven de ander. Je stelt dat jij wel weet waar het over gaat en de ander gewoon te dom is om het te weten. Er zijn verhalen genoeg van mensen die menen dat zij omwille van de onvoorwaardelijke liefde allerlei dingen toelaten die ze anders nooit zouden toelaten. Mishandelingen, mentaal en zelfs fysiek zijn nooit goed te praten. Toch kijken veel mensen op naar de beschrijvingen die daar uit voortkomen. Ware tweelingzielen zullen elkaar nooit mishandelen, wanneer de één niet goed in zijn/haar vel zit zal de ander dit zo snel mogelijk willen opheffen. Zij streven samen naar een hoger doel en de daarmee gepaard gaande vreugde en balans.

Eddy en Rita


«   »