Home » Inzichten » Relatie(s) afsluiten

Relatie(s) afsluiten

Menselijke relaties zijn soms zo complex, gewoon omdat we ze zelf zo complex maken. Dikwijls komen wij er niet toe om mensen met wie we eigenlijk niets meer te maken hebben los te laten.

In deze beschrijving gaan we ons beperken tot de liefdesrelatie, maar eigenlijk kunnen we stellen dat wat beschreven wordt bij gelijk welke relatie van toepassing kan zijn, of het nu een biologische, vriendschappelijke, collegiale of… relatie is.

De eerste vraag is; waarom gaan we relaties aan? We kunnen er ontelbare redenen voor verzinnen. Volgens ons is het vrij simpel. De mens kan niet goed alleen zijn, hij is een kuddedier en blijft daarom soms in de meest onmogelijke relaties zitten. Of die nu voedend zijn of niet, maakt niet uit. Als we maar niet alleen zijn. Dit gegeven is vrij basaal, het resoneert op de lagere trillingen van het leven.

Spiritueel wezen

Een mens is echter ook een spiritueel wezen dat trilt in de hogere frequenties. Wanneer we onszelf in de hogere trillingen bevinden klopt bovenstaande niet meer. Het is echter lastig om steeds in die hoger trilling en bijgevolg ook hogere gedachten te kunnen blijven. We worden - in feite laten we dit zelf toe -steeds over en weer gesmeten tussen de hogere en lagere gedachten. In de meeste gevallen zullen je lagere gedachten ook steeds door de andere mensen in jouw leven bevestigd worden. Dit bevestigen van de lagere gedachten hoort bij het kuddegevoel. Is het jouw intentie daar boven uit te stijgen, lig je er onverbiddelijk uit. U begrijpt dat het onderhouden van relaties in een lagere trilling niet samen gaat met hogere gedachten?

In de hogere gedachten, trillingen, kan men nog moeilijk van relaties spreken. In hogere gedachten zijn we ons meer bewust van de samenhang van alles, of zoals dit zo mooi omschreven wordt, we zijn ons bewust van “Al Dat Is”. In feite zijn wij zelf “Al Dat Is”. In dit bewust-Zijn zien we alleen nog maar de verbanden met elkaar. We zien dat wij allen van hetzelfde materiaal zijn. We zien dat er geen verschil is tussen de ene en de andere mens. Wij zijn elkaar, gewoon, simpel, zonder flauw gedoe. Wij zien dat we ons niet moeten uitsloven om relaties te onderhouden. We kunnen ons Zelf Zijn, zonder de beperkingen die we ons zelf en anderen opleggen.

Het idee "Voor eeuwig"

In deze beschrijving beperken we ons tot de liefdesrelatie, omdat deze volgens ons toch wel de meest complexe relatie is. Hier ook weer enkele vragen; wie wil er nu geen liefdevolle, voedende relatie? Iedereen toch? Hoe komt het dan dat relaties steeds weer stuk lopen? Een biologische band kan je niet kiezen, die is er gewoon. Een vriendschapsrelatie overkomt je, je hebt dan de keuze om een tijd met elkaar op te trekken. Wanneer je elkaar beu bent laat je het wat verwateren of je sluit het contact af.

Een liefdesrelatie echter begint aanvankelijk met het idee “Voor Eeuwig”. Je hebt grote verwachtingen en je denkt dat je nieuwe partner jou daarin steunt. Dat je op één lijn zit. Deze relatie is volledig gebaseerd op vrije wil. Door een liefdesrelatie aan te gaan geef je op spiritueel niveau aan dat je ware liefde wilt ervaren.

Vrije wil

Iedere relatie zal ons iets bijbrengen, maar de liefdesrelatie nog het meest. Dit gegeven wordt nog het meest verwaarloosd. Zo prefereren vele koppels hun vrienden, familie, kinderen, collega’s, … boven hun liefdesrelatie. Wanneer je je als individu, dat spirituele groei vooropstelt, in die situatie bevindt en erin blijft, ontneem je jezelf de mogelijkheid om spiritueel te groeien. Het is vrij normaal dat je jezelf niet thuis voelt in zo een relatie. Nu ben je niet voor niets deze liefdesrelatie aangegaan. Voor jezelf zal er waarschijnlijk een bepaalde soort ontwikkeling in gezeten hebben. Al was het maar om van je ouders los te komen.

Zo krijgen we steeds weer, wanneer we de ene liefdesrelatie afsluiten, een andere aangeboden. In verband met de vrije wil kunnen we al dan niet kiezen om hierin mee te gaan of niet. Het is vrij dubbel; gaan we een relatie aan, zit de mogelijkheid erin dat deze ooit afloopt. Gaan we ze niet aan, ontnemen we onszelf de kans tot spirituele groei. Een liefdesrelatie wordt ons aangeboden naargelang we vorderen in onze spirituele ontwikkeling. Wanneer je deze relatie als instrument tot spirituele ontwikkeling gebruikt zal je merken dat wanneer je partner hierin meegroeit, je ongekende gebieden in het gewone leven* kunt exploreren.

Soms is het zo dat je partner andere interesses heeft of niet meer mee kan of wilt op de spirituele weg die jij vooropstelt. Je voelt een stilstand en komt er na herhaalde gesprekken niet meer uit. Dan is het waarschijnlijk tijd om een punt te zetten achter deze relatie. Wanneer je spiritueel bewust bent doe je dit niet zomaar. Veel mensen denken dat ze nog veel te leren hebben van een relatie die niet goed functioneert. In de meeste gevallen is er een punt achter zetten nog de enige beslissing (les) die genomen moet worden. Er verder nog iets achter zoeken is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Te denken dat er uit een uitgebloeide relatie nog iets te halen valt is een illusie die geschapen is door mensen die geen beslissingen durven te nemen. Bedenk voor jezelf of het dat is wat je wilt, of dat je in de plaats van deze niet-voedende relatie een ander leven wilt. Bedenk dat je in onvoorwaardelijke liefde geen enkele verplichting hebt ten opzichte van je partner.

'Gebruik je vrije wil om je leven zelf te leven!'

OOOOO

*Volgens ons is spirituele groei steeds werkzaam in het gewone alledaagse leven. Spirituele groei wordt dikwijls voorgesteld in de vorm van religie, veel lezen, cursussen, behandelingen, helingen, het lezen van andere mensen, hocus pocus gedoe, dienstbaar zijn, enz.…

Wij stellen onszelf steeds de vraag; “Kan ik hier mijn gehele leven zonder al te veel moeite mee bezig blijven?” Eerlijk gezegd niet. Op een gegeven moment wordt je deze dingen beu en zie je dat zij niets anders zijn dan hulpmiddelen die jou brengen tot op een bepaald punt waar je ze kunt loslaten, zodat je de verworven inzichten op een heel eenvoudige manier kunt toepassen in je leven.

Dan merk je dat je in een bepaald gewaarzijn komt waarin veel meer mogelijk is dan wanneer je blijft vasthouden aan systemen en/of voorgekauwde informatie. Er is maar één probleem, je kunt het niet definiëren. Alleen mensen die in dit gewaarzijn leven begrijpen wat de bedoeling van dit alles is. Zo een leven is te nemen of te laten. Er bestaat geen enkele mogelijkheid waarin je anderen kunt meenemen op je pad. Er is ‘zelfs geen sprake’ van een ‘spiritueel pad’. Er is niks geheimzinnigs aan het ware leven.

Eddy en Rita


«   »