Home » Inzichten » Vermeende tweelingziel?

Vermeende tweelingziel?

Met je vermeende tweelingziel speel je het 'spel' aantrekken en afstoten.

Relatie als instrument

Relaties zijn de belangrijkste instrumenten die ons aanzetten tot het bewandelen van het Goddelijke pad. Zij zijn ook de moeilijkste vormen om los te laten. Gewoon omdat ze steeds met andere mensen te maken hebben. Men kan proberen dichter tot elkaar te komen maar men hoort zich ook te oefenen in het loslaten van elkaar. De 'schijnbare dualiteit' vasthouden-loslaten wordt hiermee teniet gedaan en een leven in de Goddelijke resonantie biedt zich aan.

Onze meest indringende relaties

Gaan we onze meest indringende relaties bekijken merken we dat er een bepaalde vertrouwdheid in aanwezig is. Het 'lijkt' alsof we elkaar al eeuwen kennen en zo is dat ook. Met vele Zielen hebben we reeds één of meerdere leven(s) samen gekend. Met sommige Zielen, heeft onze eigen Ziel misschien wel vele levens als partner doorgebracht. Ook de herkenning van Zielen uit dezelfde Zielengroep (Zielenmaten) speelt hier een grote rol in.

Deze levens samen hebben ervoor gezorgd dat men zo vertrouwd is aan elkaar dat men 'denkt' dat deze persoon onze tweelingziel is. Dan krijgt men het gevoel dat men elkaar aanvult en precies weet wat de ander denkt en voelt. Aanvankelijk zal alles koek en ei zijn. Na een tijdje samen door gebracht te hebben, daarom nog niet direct in een relatie, blijkt er toch een addertje onder het gras te zitten. De verschillen blijken groter te zijn dan de overeenkomsten. En het 'spel van aantrekken en loslaten' kan beginnen.

Geloof in wat anderen zeggen?

Men gaat in plaats van elkaar te ondersteunen, elkaar kwetsen en men meent dat de tweelingziel dit express doet. Soms gaat men er zelfs plezier in scheppen de ander pijn te doen. Men gaat steun zoeken bij anderen en 'plots' hebben ook zij dezelfde ervaring als jij. Ook zij zitten met een tweelingziel die hen laat stikken. Hoe meer mensen deze verhalen bevestigen hoe meer 'waarheid' er in schuilt, 'denk je'. Dan zou oorlog ook waar zijn. Hoe meer mensen er van overtuigd zijn dat oorlog de enige manier is om geschillen te beslechten, hoe meer waarheid er volgens het menselijke denken in schuilt...??? Oorlog heeft echter niets met Waarheid te maken.

Zo ook is de 'bevestiging van een conflictvolle tweelingzielrelatie' onwaar in de Goddelijke beleving, zij wordt alleen waar in de 'menselijke beleving' die gekleurd is door emoties en 'emoties zijn doorgaans een slechte raadgever'. Emoties zorgen, hoe goed men het ook voorheeft, voor een vertroebelde visie. Alle informatie die hieruit voortkomt is quasi verwaarloosbaar.

Opruimen met vertrouwde personen

Tweelingzielen hebben alvorens in dezelfde periode te incarneren, afgesproken dat ze zich gaan verenigen. Alvorens zich te verenigen horen zij ieder voor zich de dingen op te ruimen die hen in vorige levens en het huidige leven belemmer(d)en hun Goddelijke Zelf te leven. Dit doen zij samen met (een) perso(o)n(en) die hen vertrouwd voorkom(t)(en). Zo kan het lijken dat deze of meerdere perso(o)n(en) je tweelingziel(en) is (zijn). Je hebt echter maar één tweelingziel.

Beperkingen

Er zijn mensen die er vast van overtuigd zijn dat hun zoon, dochter, vader, moeder, broer, zuster… hun tweelingziel is. Het spijt ons, het is niet onze intentie deze mensen een mooie gedachte te ontnemen. Maar volgens onze waarneming zal het Goddelijke dergelijke incarnaties 'niet' toestaan, gewoon om het simpele feit dat alle menselijke beperkingen bekend zijn in het Goddelijke. Hiermee bedoelen we dat het Goddelijke een mogelijke liefdesrelatie die onaanvaardbaar is in onze menselijke beleving 'niet' zal toestaan.

Intense loslaatregelingen

Wat wij willen zeggen met bovenstaande is dat de meest intense loslaatregelingen getroffen worden met personen die zo vertrouwd zijn door de vele levens die je samen had dat het lijkt alsof je tweelingzielen bent. In deze regelingen leer je alles los te laten wat maar te maken heeft met ondergeschiktheid, dominantie, concurrentie, …alles wat je maar kunt tegenkomen in een relatie, dat jou belemmerd te zijn wie je werkelijk bent, een 'Goddelijk wezen in een menselijk lichaam'!

Harmonie in totale vrijheid

Wanneer je blijft doorgaan met loslaten zal er een tijd komen dat je tweelingziel zich aandient (kan ook binnen in jezelf zijn) en komt duidelijk naar voor waarom je de vorige relaties, hoe intens deze ook leken te zijn, moet loslaten. Dan komt het erop aan jezelf helemaal over te geven aan deze allerhoogste relatievorm die een mens in de materie kan meemaken. De puzzel valt in elkaar. Met je tweelingziel ga je voor harmonie in totale vrijheid. Je bent elkaar, zonder elkaar te bezitten. Met je 'ware tweelingziel' ga je geen loslaatspelletjes spelen, dat doe je met de meest vertrouwde zielen (vermeende tweelingzielen).

Zo boven, zo beneden

Er zijn ook mensen die beweren dat de ene helft van de tweelingziel nog niet klaar is voor een relatie samen en de andere wel (meestal zijzelf wel). 

Als tweelingziel is het onmogelijk dat er boven afspraken gemaakt zijn die dan later hier beneden dus, niet kunnen nageleefd worden omwille van het feit dat één van beiden er nog niet klaar voor is. Dit zou volledig indruisen tegen het Goddelijke niveau van het tweelingzielschap.

Het Universum volgt altijd

Wij voelen voor onszelf dat het Goddelijke hierin een grote rol heeft gespeeld in het op niveau brengen van beide partners, zodanig zelfs dat alle 'schijnbare onverenigdheden' gewoon onbestaand zijn. Dit gaat heel ver! Er van uitgaan dat één van beiden niet ver genoeg ontwikkeld zou zijn is dus gewoon onmogelijk. Wanneer er ‘boven’ afspraken gemaakt zijn zullen deze altijd nagekomen worden.

De Goddelijke stuwing zorgt er voor dat deze hogere relatievorm tot uiting kan komen. Twee mensen binnen dezelfde Ziel hebben dit laten weten en het Goddelijke (Universum) volgt hen daar ten alle tijde in. Ook al zijn deze mensen, in die ene Ziel, er zich niet meer van bewust als zij op aarde incarneren.

Wanneer één van beiden bij de ontmoeting nog niet klaar zou zijn wordt dit onmiddellijk binnen de kortste tijd aangevuld uit het weten van de Ziel, zodat zij zich volledig kunnen overgeven en verenigen aan en met elkaar. Vanaf daar neemt het Goddelijke het over en leven zij het leven zoals het 'moet geleefd' worden. Het gebeurd dan ook in de grootste stilte en is 'niet opzienbarend'. Het tweelingzielschap is 'geen' commerce.

Tweelingzielen hebben maar één doel wanneer zij samen komen hier op aarde; de mannelijke en vrouwelijke energieën verenigen. Zij kunnen wanneer zij dit willen de informatie vanuit de Ziel delen met anderen maar dit is eerder een optie dan een plicht.

Eddy en Rita


«   »