Home » Inzichten » Functionele aanwezigheid

Functionele aanwezigheid

Dit inzicht is een vervolg op ons inzicht Natuurlijke controle over de emoties’.

Veel mensen verliezen zichzelf in hun emoties en raken zelfs verslaafd aan de uitwerkingen die deze hebben op zichzelf en anderen. Enerzijds zijn deze uitwerkingen niet zo prettig voor henzelf en anderzijds krijgt men er veel aandacht mee, wat op zich dan wel weer prettig is.

Deze tegenstrijdige uitwerkingen houden de mens, wat betreft het leven van zijn eigen goddelijkheid vast in een positie waarin hij uitgemolken wordt door de emoties. Het steeds herhalende ‘verwerkingsproces’ wekt de illusie dat er ‘spirituele groei’ uit voort komt. In wezen is er alleen maar sprake van herhaling. ‘Putje in, pep je op’ zullen we maar zeggen en dat steeds opnieuw.

Functionele kijk op het leven

Ondertussen leven wij al heel wat jaartjes volgens dat wat wij in de hierboven aangehaalde tekst (Natuurlijke controle over de emoties) beschrijven. We blijven deze zaken onder de loep nemen om er diepere inzichten over te verwerven zodat wij ze zelf kunnen begrijpen, leven en dat begrip kunnen delen met anderen.

Wanneer we even kijken naar het leven dat wij voorheen hadden, kunnen we stellen dat wij ons steeds vasthielden aan bepaalde zaken waarvan wij dachten dat ze noodzakelijk waren in ons leven. We vroegen ons helemaal niet af of deze écht onmisbaar waren. Veel zaken worden als onmisbaar voorgesteld in het collectieve denken. Ieder doet er zijn schepje bij en zo krijgt men een leven dat vol zit met nutteloze zaken en gedachten die er voor zorgen dat men zich nog meer verwijdert van een leven in vrijheid.

Spirituele Discipline

De meeste mensen houden zich vast aan deze 'schijnbare onmisbaarheden'. Dit maakt hen niet bepaald functioneel. Wanneer men de intentie heeft zijn leven spiritueler en functioneler te maken, moeten ook alle nutteloze zaken en gedachten opzij gezet worden. Het kan niet anders. Dit vergt discipline!

Echter, jezelf 'spiritueel disciplineren' wil niet zeggen dat je jezelf tekort doet. Je ‘mag’ of ‘kan’ er zelfs nog niet mee beginnen wanneer je er nog niet aan toe bent. Jezelf gaan verplichten tot iets, houdt geen natuurlijke discipline in.

Discipline is onze ware natuur. Wij mensen willen voor ieder probleem een snelle oplossing. Dit te ‘willen’ verteld ons dat discipline onze ware aard is. We laten ons alleen maar afleiden door lagere gedachten, waardoor we onszelf wijsmaken dat het allemaal vanzelf in orde komt. Vergeet het maar. Functioneel leven vraagt een gedisciplineerde aanpak.

Wat? Functionele aanwezigheid?

Wat is eigenlijk functionele aanwezigheid? Functionele aanwezigheid houdt een voedende positie in. Het houdt in dat je gaat leven naar dat wat jou ingegeven wordt door je Ziel. Hoe meer je hier aan toegeeft hoe functioneler je wordt. Alles wat eens zo belastend was in het verleden is weggenomen als het ware en vervangen door een houding die resoneert op het niveau van het Christus-Bewustzijn. Je Ziel speelt een grote rol in dit aanwezig zijn.

Het is immers de Ziel die perfect wéét én aangeeft wat voor jou het beste is. Je identificeert je zelf met je 'Zelf' en voedt er de wereld en alle wezens door. De energie die door je heen stroomt bevrijdt jezelf en daardoor de wereld van de banden die in het materiële denken geschapen zijn. Hoe meer mensen zich bewust worden van hun functionele aanwezigheid, hoe meer voedende energie er naar het geheel stroomt.

Hoe?

Dé vraag; hoe kom ik toe aan het functioneel aanwezig zijn? Eigenlijk is het vrij eenvoudig. Je luistert naar dat wat je ingegeven wordt vanuit je eigen Ziel en gaat daar zonder morren naar leven. Alle ingevingen die er op gericht zijn jezelf op gelijk welk niveau te verbeteren leiden tot een beter holistisch functioneren. Zo kun je meerdere ingevingen krijgen en die allemaal in de wind slaan. Deze houding leidt tot lijden, je bent er je zelfs van bewust. Naar aanleiding van de ingevingen die je krijgt, kun je jezelf, op gelijk welk gebied, optillen tot ongekende hoogten.

Van nature is ieders levensdoel gericht op het positief ondersteunen van het geheel!

Eddy en Rita


«   »