Home » Inzichten » Compromissen sluiten

Compromissen sluiten

Reeds van bij de geboorte wordt de mens geleerd dat hij compromissen moet sluiten.

Dit is een logische beredenering, want de materiële mens leeft in gemeenschap met elkaar. Hij moet zich steeds aanpassen aan de groep waar hij zich mee identificeert. Zoals hij zich aanpast in groep hoort hij zich ook aan te passen in zijn relaties. Aanvankelijk zijn dat de ouders, broers, zussen, familieleden, enz…

Tegen de tijd dat deze mens een liefdesrelatie aangaat is hij het zo gewoon zichzelf aan te passen aan anderen dat hij niet beter weet en zich gewoontegetrouw gaat schikken binnen deze relatie. Men spreekt dan over “water bij de wijn doen”,  “rekening houden met elkaar”, “liefdevol en verdraagzaam zijn”,  enz… Wanneer hij zich niet kan aanpassen komt er al snel een breuk.

In een tweelingzielenrelatie worden er 'geen' compromissen gesloten. Tweelingzielen doen geen water bij de wijn, ze drinken beiden  de wijn puur. Aanvankelijk moeten zij zich wel aanpassen aan elkaar, dit heeft echter te maken met hun conditionering. Wanneer zij deze opzij schuiven, loslaten dus, komen zij beiden in hun eigen kracht te staan en gaan ze leven naar het Goddelijke voorbeeld. Als één geheel dus. In éénheid kan er geen sprake zijn van aanpassen of compromissen sluiten. Wat de één wéét en voelt, wéét en voelt de andere ook.

Eddy en Rita


«   »