Home » Inzichten » Tweelingziel = relatie?

Tweelingziel = relatie?

Het is niet onze intentie om aan muggenzifterij te doen. Toch willen we het even hebben over het verschil tussen een gewone relatie en de relatie van tweelingzielen.

Wij gaan ervan uit dat ieder mens gelijk is en dat er spiritueel gezien geen enkel verschil is tussen mens en mens. Wij zijn allen één in wezen.

In die zin is ‘onze beleving’ van het ‘tweelingzielschap’ en ‘ons samenzijn’ een ‘gewaarzijn in éénheid’.

Onze eigen ervaring in een gewone én een tweelingziel-relatie

Voor alle duidelijkheid willen wij hier even het verschil tussen een gewone relatie en een tweelingziel-relatie belichten. Dit van uit onze eigen beleving, wij hebben immers ervaringen in ‘beide vormen’.

Gewone relatie

In de volgende metafoor proberen wij duidelijk te maken wat, volgens ons, het verschil is.

Stel, je wilt van punt A naar punt B, dan heb je een relatie A-B. je maakt plannen om de afstand te overbruggen. Er zijn verschillende mogelijkheden om van het ene punt naar het andere te komen. Te voet, met de fiets, de wagen, de trein, enz… Jijzelf hebt de keuze hoe je die verbinding zult aangaan. Wat en hoeveel je aan deze actie wil spenderen. Of je nog ergens gaat uitstappen of rechtstreeks naar je bestemming zult reizen. Misschien wil je nog even een omweg maken.

U ziet, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Zo zit een gewone relatie in elkaar. Je investeert er in of niet. Je bepaalt ‘zelf’ of je de reis wil maken of niet. Je kiest ‘zelf’ je bestemming (eventuele partner). Je kiest ‘zelf’ of je uit die relatie zult stappen of niet.

Een gewone relatie houdt steeds een reis in. Er ‘moet’ te allen tijde een verbinding gemaakt worden. Er ‘moet altijd’, of je dat nu wilt of niet, geïnvesteerd worden. Er ‘moet’ moeite gedaan worden om de verbinding A-B in stand te houden. Je hebt ook de keuze in een verbinding A-C of A-D->Z. Aanvankelijk hebben ‘tweelingzielen die elkaar nog niet ontmoet hebben’ in het fysieke, deze mogelijkheden ook. Vandaar ook onze eigen ervaringen in gewone relaties (met zielenmaten en/of andere groepszielen).

Tweelingziel-relatie

Aanvankelijk hebben tweelingzielen die elkaar nog niet ontmoet hebben in het fysieke, deze mogelijkheden ook. Dit veranderd totaal wanneer zij zich bewust worden van de ander (zonder elkaar te kennen) en ernaar verlangen om samen een éénheid te vormen. Dit verlangen is er onbewust al van bij de geboorte. In het begin zijn zij er zich niet van bewust en gaan relaties aan die eigenlijk ‘niet’ bij hen passen. Waarschijnlijk om nog één en ander uit te klaren alvorens samen te komen met de ‘ware wederhelft’. Dit uitklaren zorgt voor een spirituele volwassenheid die hen beiden toelaat te functioneren in ‘éénheid’. Dit uitklaren doen zij te allen tijde met ‘andere Zielen’ dan hun ‘ware tweelingziel’.

Nog voor ‘ware tweelingzielen’ elkaar tegen komen zal het ‘Universum’ alle energieën ter beschikking stellen om deze ‘Waarheid’ te ondersteunen.

Op het moment van het eerste fysieke contact ‘wéten’ zij allebei ‘onmiddellijk’ dat zij bij elkaar horen en dat zij ‘omwille van de éénheid’ geen andere keuze hebben dan ‘in éénheid samen te leven’.

De keuze om samen door het leven te gaan?

Nogal wat mensen beweren dat tweelingzielen de keuze hebben om al dan niet samen door het leven te gaan. Deze gedachte komt voort uit een ‘spiritueel onvolwassen denken’.

Vele onwaarheden worden verspreid uit de kinderlijke gedachte dat de vrije wil in iedere bewustzijns-laag geldig blijft. De vrije wil is enkel werkzaam in de lagere bewustzijns-lagen.

Tweelingzielen komen samen om ‘de wil van het Universum of God’ in de materie tot uiting te brengen. Het is hun grootste voorrecht en genoegen om de ‘Wil van de Vader’ te leven. Dit ten voordele van het Universum.

Wanneer tweelingzielen samen komen in een relatie, beleven zij deze in het begin ook als een relatie. Deze beleving komt voort uit de conditionering en het lagere menselijke denken. Deze beleving verandert snel al naargelang zij hun bewustzijn optillen. Op zéér korte tijd lossen zij hun persoonlijke problemen op en worden zij zich bewust van hun éénheid. In dit bewustzijn is er geen sprake meer van de relatie A-B zoals in de hierboven beschreven metafoor.

Eén Ziel, één fysiek wezen

Er is één ziel en één fysiek wezen dat bestaat uit twee individuen, die de twee aspecten, mannelijk en vrouwelijk omvatten. In wezen vertegenwoordigen tweelingzielen op het uiterlijke plan wat er innerlijk bij ieder mens aanwezig is. Het mannelijke dat correspondeert met de materiële wereld en het vrouwelijke dat op haar beurt het Goddelijke vertegenwoordigt. Zij vertegenwoordigen de unieke samenwerking tussen God en de mens.

Deze samenwerking ligt binnen ieders bereik. Niet iedereen heeft een tweelingziel in fysieke vorm maar iedereen heeft wél het mannelijke en vrouwelijke in zich. Dit kan ook als een innerlijke tweelingziel gezien worden! Hierdoor bestaat ook de mogelijkheid om in de ‘Goddelijke Eénheid’ te leven, wat eigenlijk ook de bedoeling is van het Mens-Zijn hier op aarde.

Eddy en Rita


«   »