Home » Inzichten » Het leven is een explosie

Het leven is een explosie

Het leven is een explosie van mogelijkheden. Iedereen vult zijn/haar leven in naar eigen believen, naar eigen mogelijkheden, naar eigen inzichten.

Tot op het moment dat de 'persoon in kwestie' zijn/haar beperkingen tegenkomt vult deze het eigen leven in zoals hij/zij het gezien heeft. Het leven echter heeft onbeperkte mogelijkheden, dit te zien, te ervaren vraagt veel moed en nog véél meer inzicht van ieder van ons.

Zo kan men zich neerleggen bij een geweldig, fantastisch leven en denken dat deze levenswijze alles is wat men er van verlangt en dat er niets meer te winnen is. Van uit het materiële denken zal men hier genoegen mee nemen. Deze zienswijze komt voort uit het ‘energetische mannelijke denken’.

Toch heeft het leven nog véél meer te bieden.  Alles wat men er voor nodig heeft is een verruimde visie op het ‘Goddelijke gebeuren’ dat de mens blijft stimuleren via allerlei kanalen. Dit inzicht bijvoorbeeld kan jou op dit moment aanzetten tot, maar/en ook nieuwsgierig maken naar, nog meer.

Zo is het ook in het tweelingzielschap gesteld. De mannelijke helft van ons twee vindt het leven dat wij leven gewoonweg super maar de vrouwelijke andere helft vindt dat het niet voldoende is en wil meer Goddelijke inbreng. Nu zou men kunnen denken dat dit een struikelblok is, in wezen geeft dit denken een stimulans om verder te gaan in het tot uiting brengen van de ‘Goddelijkheid in .al zijn éénvoud’.

Om tot een explosie te komen heeft men springstof maar ook een lontje nodig. Laten we het er op houden dat wij beiden de springstof zijn maar dat het vrouwelijke een kort lontje heeft. De gesprekken die voortkomen uit een soort van gevoel van tekort zijn de lucifer die het lontje aansteken om tot een geweldige explosie te komen.

Zo gaat het bij alle mensen. Op het moment dat de inzichten over het dagdagelijkse leven vanuit de ‘mannelijke helft’ van het individu opgevuld zijn, treed de ‘vrouwelijke helft’ van ‘datzelfde individu’ naar voor met andere inzichten die geheel tegenstrijdig zijn met het huidige denken. Op dat moment heeft het individu twee mogelijkheden; men legt zich neer bij dat wat men verkregen heeft en heeft een gevoel dat het hierbij stopt met gevolg dat men een 'depressie' of 'burn-out' krijgt, of men gaat door met het onderzoeken van de ‘hogere mogelijkheden van het leven’.

(Deze tekst is al wat ouder. Ondertussen wil de mannelijke helft ook meer. Het is in evenwicht nu)

Eddy en Rita


«   »