Home » Inzichten » Je liefdesrelatie als spiritueel instrument

Je liefdesrelatie als spiritueel instrument

Wij zien vaak dat een ‘liefdesrelatie’ niet altijd ‘zo liefdevol’ is. Dit is te wijten aan onbegrip over wat een liefdesrelatie voor beide partners kan betekenen op het gebied van ‘spiritueel bewustzijn’. 

Wanneer men in een relatie stapt, doet men dit vanuit een verlangen dat deze éne persoon zal brengen wat men ‘diep vanbinnen mist’. Deze ‘ontbrekende eigenschappen’, hoopt men terug te vinden in hem/haar. En men hoopt deze ‘zelf’ in de toekomst te kunnen ontwikkelen.

Wanneer men dan zelf deze eigenschappen ontwikkeld heeft, lijkt deze éne persoon niet zo aantrekkelijk meer te zijn en men ‘denkt’ dat deze relatie gedoemd is te eindigen. Alle spannende dingen die men ooit samen deed, lijken nu zo saai te zijn en men kijkt uit naar een andere relatie, waarin men ‘denkt’ verder te kunnen groeien. Men ‘denkt’ dat men elkaar niets meer te vertellen heeft. Door deze houding aan te nemen gaat men voorbij aan de mogelijkheden die deze relatie nog in petto zou kunnen hebben.

Men benut dit instrument (relatie) niet zoals het hoort gebruikt te worden.

Ontbrekende gezamenlijke doel

Het niet of gebrekkig gebruik maken van het instrument, relatie, heeft te maken met het missen van een ‘gezamenlijk doel’. Zo hebben wij voor onszelf een gezamenlijk doel gevonden in het naar voor brengen van de ‘Christus’ in onszelf. Wij zijn begonnen met het in overweging nemen van wat de ‘Christus in de mens’ nu werkelijk betekent en hoe we deze op een praktische manier in onze eigen relatie kunnen toepassen.

Gaandeweg zijn wij ook de Christus als een mogelijk instrument gaan beschouwen, zonder er een definitie aan te koppelen. Het definiëren komt later, aanvankelijk is het gezamenlijke doel belangrijker. Zo kun je ‘samen’ alle mogelijke doelen voorop stellen. Wanneer je het ene doel bereikt hebt ga je verder met een ander doel. Je kunt er een structuur in aanbrengen of niet, maakt niet uit. Wanneer beide partners er zich goed bij voelen is het ok.

Gezamenlijke gesprekken

De gezamenlijke gesprekken zijn de belangrijkste voeding voor de spirituele groei. Uit ervaring weten wij dat mensen de neiging hebben om, wanneer het over spiritualiteit gaat, innerlijke gesprekken te voeren. Zo heb je natuurlijk altijd gelijk. Misschien spreek je eens met een vriend of vriendin over dit onderwerp maar dat is niet te vergelijken met de ‘mogelijkheden’ die een ‘liefdesrelatie’ jou te bieden heeft.

Zo praten wijzelf dagelijks over allerlei onderwerpen. Onze gesprekken zijn dan een verificatie voor de innerlijke gesprekken die wij zelf voeren. Deze ‘gesprekken met elkaar’, voeren wij niet om elkaar gelijk te geven maar om elkaar aan te vullen en/of te corrigeren over bepaalde onderwerpen, die we dan ook weer kunnen loslaten en terug opnemen in andere gesprekken over hetzelfde onderwerp maar dan in een hogere trilling.

Op deze manier blijven wij onze grenzen verleggen. Vele beperkingen vallen weg én er komt ruimte vrij voor een leven in een ‘hoger bewustzijn’.

Mogen wij jullie alvast enkele tips meegeven voor het verkrijgen van een voedende liefdesrelatie?

 • *Op de eerste plaats, anders lukt het niet. Je ‘moet’ het ‘beiden’ écht willen, heel belangrijk! Ga er niet zomaar van uit dat je partner zo een relatie niet wil! Bij dezen hebben jullie je eerste belangrijke onderwerp.
 • *Wees bereidt ‘alle’ persoonlijke geheimen (hoe klein ook) met elkaar te delen en te bespreken.
 • *Luister naar elkaar, onderdruk de neiging om elkaar iets te verwijten. Wanneer je die gevoelens voelt opkomen, kun je deze samen bespreken. Zij kunnen voortkomen uit vroegere belevingen.
 • *Maak vooral ‘álles’ bespreekbaar (taboes bestaan niet in een ware liefdesrelatie). Kies onderwerpen die beide partners interesseren. Deze onderwerpen kunnen aanvankelijk over dagdagelijkse dingen gaan (leren converseren!).
 • *Wees oprecht, wanneer iets je interesse niet heeft laat je dat weten. Misschien komt de interesse later wel en kun je het onderwerp alsnog bespreekbaar maken.
 • *Gesprekken voeren moet je leren, geef elkaar de tijd om het te leren.
 • *Zet de gedachte: ‘dat je elkaar moet overtreffen’, opzij. Deze gedachten voeden alleen maar de concurrentiestrijd waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Zij zijn totaal nutteloos, zorg dat je je hier bewust van wordt. Dit onderwerp is al een gesprek waard.
 • *Aanvankelijk weet je misschien niet goed waarover praten. Geen nood, maak een lijstje of lees enkele van onze inzichten op deze site. Gespreksstof genoeg, ook al ben je het niet eens met ons. Je hebt dan wel een onderwerp, bespreek het samen en vorm jullie eigen mening.
 • *Humor is ontzettend belangrijk. Wees niet te ernstig!
 • *Trek (dagelijks?) tijd uit om gesprekken te voeren met je partner. Zet al eens een cursus of een uitje met anderen opzij om met je partner te kunnen zijn. Praten kan ook tijdens het wandelen of fietsen of in de sauna of in bed, of....
 • *Wanneer je partner, na ‘herhaaldelijke uitnodigingen tot een gesprek’, niet reageert, is ‘dit het belangrijkste onderwerp’ dat besproken ‘moet’ worden. Het is dit gesprek dat jullie toekomst kan bepalen.

Trek je eigen conclusies.

Eddy en Rita


«   »