Home » Inzichten » Het verband tussen groepszielen, ziel maatjes en tweelingzielen

Het verband tussen groepszielen, ziel maatjes en tweelingzielen

Om het verband hierin te zien moeten we terug gaan tot de ‘Bron’ waaruit alles ontstaan is.

In het Grote Goddelijke geheel bestaat alles uit trillingen. Deze trillingen resoneren op het niveau dat het ‘Grote Geheel’ hieraan gegeven heeft. Zo krijgt de mens als Ziel een hoger trillingsniveau als bv. de Ziel van een dier. 

Groepszielen

Alle menselijke Zielen trillen op hetzelfde niveau niet één is hoger of lager dan de ander. Hierdoor zijn alle mensen gelijk op het Goddelijke niveau. In dit geheel zijn er ‘verschillende groepen van trillingen’, waarin vele Zielen aanwezig zijn. Iedere groep heeft zijn eigen kenmerken of gewoonten, maar de groepen onderling zijn allemaal gelijkwaardig, je kunt het een beetje vergelijken met bv. Saturnus, Jupiter en Mars, het zijn verschillende planeten maar ze horen wel allemaal thuis in ons universum. Hoeveel Zielen er binnen deze groepen aanwezig zijn is niet geweten. Maar de Zielen op zich ‘wéten’ tot welke groep zij behoren. 

Iedere Ziel bevat zowel het vrouwelijke als het mannelijke aspect in gelijke mate en is dus volledig in harmonie met ‘God, de Allerhoogste Trilling’.

Polaire opsplitsing 

Dan wordt de aarde bevolkt op een manier die we wel of niet kennen en de allereerste Zielen die naar de aarde komen worden door de polariteit van onze planeet ‘opgesplitst in de mannelijke en vrouwelijke mens’. Hoeveel Zielen er oorspronkelijk naar de aarde gestuurd waren is niet bekend, maar het waren Zielen uit alle verschillende groepen die in het Grote Geheel aanwezig zijn.

Het zijn ook meer dan één Ziel van iedere groep. Door deze opsplitsing krijgen we dus twee mensen die samen één Ziel bezitten. Deze mannen en vrouwen blijven samen omdat ze niet in harmonie zijn ‘zonder’ elkaar, dit zijn de ‘ware tweelingzielen’. Al deze koppels waren hier op de aarde aanwezig en leefden als echte ‘Godmensen’. Ze leefden in een hoge beschaving omdat ze ‘één waren met het Geheel’. 

Bipolaire mens 

Deze vele koppels kregen kinderen die nodig waren om onze planeet te bevolken. De kinderen die geboren werden kregen een volledig Zieltje toegewezen, dat zowel het vrouwelijke als het mannelijke aspect in gelijke mate bevatte. Deze Ziel kan van uit gelijk welke zielengroep komen en is niet noodzakelijk van dezelfde zielengroep als de ouders.

Zo gaat een zeer lange tijd voorbij en de mens dwaalt af van de Bron en van zijn herkomst. Door deze afdwaling begint het proces van sterven en terug herboren worden. Als nu een mens sterft keert de Ziel van desbetreffende mens terug naar dezelfde groep als waaruit hij gekomen is. 

Ziel maatjes

Zo gaat het alsmaar verder, het wedergeboren worden.  Als nu twee mensen vanuit dezelfde zielengroep, ’ziel maatjes’, elkaar tegenkomen zal er ook direct een herkenning plaats vinden. Dit is de herkenning op zielsniveau. Als deze mensen een relatie beginnen, kan dit een zeer mooi en liefdevol samenzijn worden.

Maar dit is dikwijls niet op ieder vlak omdat deze mensen hun eigen mannelijke en vrouwelijke kant bezitten en ontwikkeld hebben, beide gaan binnen deze relatie hun eigen ‘zijn’ naar voor brengen en verder proberen te ontwikkelen. Dit kan soms gepaard gaan met veel turbulentie en zelfs zware conflicten, wat normaal is omdat elk voor zich de ‘volledige Ziel’ in zich draagt. 

Lessen met ziel maatjes 

Deze mensen krijgen na een bepaalde tijd ook dikwijls het gevoel dat ze als het ware verstikt geraken door de aanwezigheid van de ander en niet zelden beslissen zij dan om elkaar, soms tijdelijk, maar soms ook voor altijd los te laten. Ze zien deze korte of lange samenkomst dan als ‘leerschool’ en gaan dan verder met hun eigen groei. Zo kan een mens meerdere mensen tegenkomen uit de ‘eigen zielengroep’ en ‘altijd’ zal er herkenning zijn en zullen er dingen zijn die nuttig zijn in de eigen groei of in die van de partner, maar ‘altijd’ zullen er conflicten ontstaan omdat beiden de ‘gehele Ziel’ in zich meedragen. Ze groeien, beiden onafhankelijk van elkaar en dikwijls groeit de één veel sneller dan de ander, hierdoor ontstaan weerom conflicten en/of onenigheden.

Ware tweelingzielen

Dit is dan weer het verschil als ‘ware tweelingzielen’ elkaar treffen.  Als de ‘oorspronkelijk opgesplitste Ziel’ terzelfder tijd incarneert in twee individuen, is dit paar voorbestemd om samen te komen én samen te blijven.

 De Ziel wil terug naar de andere helft, daar valt niets aan te doen en niemand kan dit verhinderen! Alles wordt aan de kant gezet en ‘het hele leven’ wordt geleefd als voorbereiding op de hereniging van de Ziel.

De herkenning is enorm, zonder dat die mensen eigenlijk weten waarover het gaat. Het gebeurt allemaal op energetisch niveau. Het leven dat beide individuen tot dan geleefd hebben, heeft geen betekenis meer. Alle puzzelstukken vallen in elkaar en vragen of problemen, die jaren lang bestaan hebben, worden direct opgelost. De Ziel is eindelijk weer heel op alle vlakken en het is de bedoeling dat dit koppel zich verder gaat ontwikkelen om terug te keren naar het leven dat in eerste instantie de bedoeling was en waarvan ze zijn afgedwaald.

Tweelingzielen die terug herenigt zijn, zullen elkaar ook nooit verlaten of kiezen om alleen verder te gaan want ‘als de Ziel terug één geheel vormt zijn de individuen nooit zo sterk om dit terug te verbreken’.

In tegenstelling tot ziel maatjes zullen er zich ‘geen conflicten’ voordoen tussen tweelingzielen omdat zij elkaar ‘aanvullen op ieder vlak’. Leren van elkaar is niet nodig want wat de een geleerd heeft in zijn/haar leven, wordt direct via de Ziel doorgegeven aan de ander bij de hereniging. Het volledige wéten is gezamenlijk zodat beiden zich volledig kunnen toespitsen op het belangrijkste.

Dat waarvoor de ziel terug ‘moest samenkomen’: zich terug verbinden met elkaar en daardoor met het ‘Goddelijke Geheel’.

Eddy en Rita


«   »