Home » Inzichten » Tweelingzielschap, een energetisch gebeuren

Tweelingzielschap, een energetisch gebeuren

Vaak wordt er wanneer het over tweelingzielschap gaat, vooral over het ‘emotionele’ gesproken. Terwijl dit ‘helemaal niet’ belangrijk is!

De vereniging van tweelingzielen is een energetisch gebeuren. Als individu is men steeds bezig de innerlijke dualiteiten te verenigen. Men voelt zich dikwijls opgesplitst, eenzaam, verlaten, gescheiden van .... Dit is voor ieder mens zo, ook al heb je de ‘volledige Ziel voor jezelf’.

Deze gevoelens zijn nodig om het individu aan te zetten tot een zoektocht binnen zichzelf naar de ‘harmonie’ die men zo graag wilt ervaren. Deze ‘harmonie’ kan alleen maar bereikt worden door ‘God te leren kennen’, want God is immers één en wat is er nog harmonieuzer dan ÉÉN-ZIJN?

Mannelijke en vrouwelijke trillingen

Het individu voelt binnen zichzelf de mannelijke en vrouwelijke trillingen die afwisselend de overhand krijgen. Het is aan het individu om deze trillingen tot één harmonisch geheel samen te brengen’. Dit houdt een proces van bewustwording in.

Nog vóór twee individuen in een tweelingziel-relatie samen komen, horen zij reeds een zekere harmonie binnen zichzelf te hebben ontwikkelt. Dit wil echter niet zeggen dat alle trillingen zich reeds op hun oorspronkelijke plaats bevinden. Bij tweelingzielen is dit individueel niet mogelijk.

Dit komt pas later op het moment dat tweelingzielen elkaar ontmoeten en de weken-maanden daarna. Vanaf de ontmoeting vind er zich een herverdeling van de energieën plaats, de mannelijke en vrouwelijke trillingen nemen dan in een snel tempo hun oorspronkelijke plaats in (dit kan alleen maar met je “werkelijke” tweelingziel). De man komt volledig in zijn “energetische mannelijkheid” en de vrouw neemt het “energetische vrouwelijke” op zich!

Op dit moment voegen de twee helften (de twee helften hebben zowel het mannelijke als het vrouwelijke energetische in zich) van de Ziel zich in het fysieke samen!

Zij vullen elkaar volledig aan op ieder gebied’!

Ware tweelingzielen

Als ‘ware tweelingzielen’ tegelijkertijd incarneren, zijn zij ‘geprogrammeerd’ om samen te komen én samen te blijven. Deze programmatie is Goddelijk van aard. Het is gewoon een “FEIT” dat zij elkaar zullen ontmoeten én zullen samen blijven. Hieraan herkent men het ‘ware tweelingzielschap’. ‘Niets of niemand’ kan daar iets aan veranderen!

Eddy en Rita


«   »