Home » Inzichten » Seks 'binnen de relatie’

Seks 'binnen de relatie’

Ondanks de seksuele revolutie in de jaren ’60-70 van de vorige eeuw.

Ondanks het vele seks- en pornomateriaal op internet. Ondanks de suggestieve boodschappen in reclame en allerlei aankondigen, rust er nog steeds een behoorlijk taboe op seksualiteit. Zelfs binnen de relatie van mensen die er voor kozen samen als koppel door het leven te gaan.

Tenzij beide partners aseksueel zijn en daar is niets mis mee, hoort seks gewoon thuis in een relatie. De frequentie en de manier waarop je seks beleefd is totaal onbelangrijk, zolang beide partners er zich maar goed bij voelen is er niets aan de hand. En daar wil het nogal eens mis gaan.

Beeldvorming omtrent seks

Zoals dat met alles gaat, wordt ook de seksuele beleving gekleurd door de meningen die men zichzelf eigen gemaakt heeft. Misschien gaat je interesse uit naar een romantische beleving en sluit je een dierlijke seksuele beleving totaal uit. Misschien denk je door alle (onrealistische) beelden die je op internet over seks gezien hebt, dat dat de enige manier van seksuele beleving kan zijn.

Je voorstelling wordt gevoed door dat wat je rond een bepaald onderwerp aangeboden krijgt. Jij zelf hebt de keuze om je eigen mening daar rond te vormen of gewoon klakkeloos aan te nemen wat je voorgeschoteld krijgt.

Herinneringen

Men heeft de nijging om te gaan graven in de herinneringen wanneer men voor een dilemma staat, wat seks betreft. Vindt men iets onprettigs, dan gaat men zich daar ook aan vasthouden én daar naar handelen. De bedoeling is dat men het handelen en het denken in overweging gaat nemen. Alle oude patronen die belemmeren te zijn wie men in wezen is, er uit te zetten, zodat men kan gaan leven naar de ‘Ware Aard’: Een seksueel wezen met Goddelijke Kracht binnen het eigen vermogen”. Hoe meer men zich bewust wordt van die ‘Goddelijke Kracht’, hoe gemakkelijker het zal gaan om oude patronen te verwijderen.

Alles overstijgende intimiteit

Volgend voorbeeld; je bent in vorige relaties vaak gekwetst in je seksualiteit en voelt je ontzettend onzeker. Gevolg is dat je jezelf niet helemaal aan je partner kan geven. Je wilt het wel en heel je wezen zegt “ja” maar je denken gaat graven in eerdere ervaringen op dat gebied en verteld je dat je voorzichtig moet zijn omdat je anders opnieuw gekwetst wordt.

Wat gebeurt er denk je? Juist, “niets”. Je gaat je partner wantrouwen en van seks komt al helemaal niets of je probeert het te vermijden. Juist nu je voelt dat er een mogelijkheid tot groei in deze relatie zit, ga je jezelf uit gewoonte buitensluiten in je eigen relatie.

Seks hoort nu eenmaal bij een relatie. Seks kan wanneer je er plezier aan beleeft voor een totale bevrijding zorgen. Seks in combinatie met een verbinding in de hogere lagen van het Zijn, zorgt voor een intimiteit die wanneer men zich er aan kan overgeven, alles overstijgend kan zijn.

Seks als spiritueel instrument

Een relatie die alleen op seks gebaseerd is kan ‘niet’ blijven standhouden. Ieder mens begint vroeg of laat toch vragen te stellen over de zin van het leven. Een relatie die alleen op seks gebaseerd is, is veel te dierlijk, de trilling is te laag. Ze is wel veilig voor een tijdje, men hoeft er verder niets voor te doen. Men investeert dan ook alleen maar in de lagere trillingen van het menselijk bestaan. Pas op, er is niets mis mee zolang men beiden toestemt in deze beleving.

Een relatie die enkel op spirituele groei gebaseerd is kan ook niet blijven bestaan, want de mens is een ‘combinatie van de twee’. Het één kan niet zonder het ander. Men kan niet blijven volhouden dat seks onbelangrijk is. Men liegt zichzelf wat voor dan.

Het is wel gemakkelijk spirituele groei als reden naar voor te brengen om geen seks te hebben maar zo werkt het niet! Uit angst om gekwetst te worden in de seksualiteit maar ook uit angst dat men door seks te beleven de spirituele groei ondermijnd, laat men een belangrijk instrument buiten gebruik.

Natuurlijk helingsproces

Wanneer twee mensen met een hoger bewustzijn in een biologisch lichaam een relationele verbinding aangaan, komen er processen op gang die er op uit zijn te helen. Deze processen zijn op zich een ‘natuurlijk gebeuren’. Je moet er niets voor doen, het gaat automatisch. Aangezien wij wezens met een vrije wil zijn, hebben wij de keuze wat wij doen met deze processen. Men kan er echter ‘niet’ voor kiezen deze processen te stoppen, zij gaan gewoon door, een wond zal ook van zichzelf genezen. Dat zit in onze natuur, de natuur hersteld zich altijd.

Als men er voor kiest, om met een geliefde een harts-verbinding aan te gaan, doet men dit niet zomaar. Op één of andere manier heeft men elkaar ontmoet en is er een vonk overgeslagen. Dit is een biologisch maar ook een spiritueel proces. Jouw natuur weet wat goed voor jou is en zal jou in situaties brengen waarin heling toegestaan is (dit is ‘absoluut’ zo wanneer je voor spirituele groei kiest). Dus wanneer je op seksueel gebied nog iets te helen hebt, zal jouw natuur je naar de voor jou meest geschikte persoon leiden. En je begint daar een relatie mee.

Simpel hé? Ja, zeker, ware het niet dat jij natuurlijk een hele hoop bagage meedraagt die jou belemmert te zijn wie je in werkelijkheid bent. Een Goddelijk wezen dat vergeten is dat het van Goddelijke oorsprong is. Wanneer je jezelf realiseert dat je van Goddelijke aard bent en dat je de schepper van je eigen werkelijkheid bent kan je de situaties waar je in verzeild raakt veranderen. Laat dit nu ook opgaan voor je seksuele relatie.

Vangnetten

De mens is een wezen dat op zoek is naar veiligheid, het is een diep verlangen. Men wilt wel spannende dingen doen maar men voorziet zich steeds van vangnetten. Omdat men onzeker is over de relatie tot elkaar, gaat men daar vangnetten in bouwen. Een materieel vangnet maakt men van touwen of staaldraad. Een energetisch vangnet bouwt men met verzameld materiaal uit overtuigingen en ervaringen uit het verleden.

Men meent dat die overtuigingen en ervaringen jou tot de mens maken die je nu bent en je reageert daar dan ook naar. Zo zal men misschien de overtuiging hebben dat een ‘gedwongen ascetisch leven’ zal leiden tot het sneller groeien naar een ‘hoger bewustzijn’.

Wanneer twee mensen besluiten zich te verbinden in een relatie op een hoger trillingsniveau, voelen zij dat ze de lagere chakra’s ‘moeten’ afstemmen op hun samenzijn.

Wanneer men weigert seks een plaats te geven in de relatie, gaat men de lagere chakra’s in het eigen wezen niet toestaan hun werk te doen. Men weigert in feite de relatie te helen. Uit angst weigert men een krachtig instrument tot heling te gebruiken. En seks blijft zich steeds aanbieden, net zoals er steeds een korstje op een wond komt. Het is een natuurlijk gegeven!

Het is spijtig te zien, hoe koppels die het goed voorhebben, de bal te zien doorspelen naar elkaar. Door deze houding aan te nemen ‘cultiveren’ zij het probleem dat zij rond seks hebben. Ze drijven het zelfs zo ver dat er een breuk van komt.

Wat kan men doen om dit probleem op te lossen?

*Overleg met elkaar! Maak seks bespreekbaar. Ga niet in het verleden graven maar kijk hoe je gedachten op dit moment over seks zijn. Vraag je af hoe je aan die gedachten komt. Bespreek dat met elkaar. Vraag jezelf af of je je huidige leven nog langer wil laten beïnvloeden door gedachten die niet stroken met je huidige levensstijl. Heb de moed elkaar te bevragen. Probeer niet te oordelen maar tracht elkaar te steunen. En vooral, heb seks. Laat je niet weerhouden door gevoelens waarvan je weet dat ze niet relevant zijn voor je huidige situatie.

*Observeer jezelf tijdens het seksen en praat er achteraf met elkaar over. Forceer niks, probeer het spontaan te laten komen. Laat je niet ontmoedigen door een eventuele mislukking. En vooral, oefening baart kunst. Wanneer je maar eenmaal in de maand seks hebt, kun je moeilijk verandering verwachten want dan ‘wil je’ dat het ‘perfect is’ en zo kom je nergens. Seks zo vaak mogelijk, zorg wel dat beide partners zich er goed bij voelen. Verwijt elkaar niet als het niet lukt en neem vooral niet de schuld op jezelf. Er is geen schuld in deze. Er zijn alleen maar twee mensen die elkaar willen behagen en dat niet kunnen omwille van …, ja, van wat?

*Stel je vast dat je lichamelijk verkrampt? Geef er geen aandacht aan, ga deze reactie ‘niet uitvergroten’. Verkramping is een reactie van het lichaam dat in navolging van je denken zegt dat er iets gaat veranderen. Wanneer je weet dat mensen het moeilijk hebben met verandering kan je je ook wel voorstellen dat je lichaam gaat protesteren. Deze reactie is in feite een gunstig teken, er komt vanzelf verandering in wanneer je dit door hebt.

*Boven al, weet dat seks er is voor ons plezier en niet alleen om kindjes te maken. Dat is ook de reden waarom mensen altijd seks kunnen hebben. Je moet er echt niets meer achter zoeken. Wanneer je seksuele energie gaat stromen, zullen ook de hogere energieën op hun eigen plaats gaan stromen. Verbaast het je dat seks stimulerend werkt op je spirituele ontwikkeling?

*Wil je echt geen seks met je partner maar jouw partner wel met jou? Wat doe jij dan bij deze persoon? En vice versa?

*Hou het speels, wees niet te ernstig en blijf oefenen. Wij wensen jullie veel, dierlijke, speelse, zachte, verheffende, goddelijke, helende, deugddoende, … seks toe!

Eddy en Rita


«   »