Home » Inzichten » Oude esoterische leringen?

Oude esoterische leringen?

Nogal wat auteurs die over het tweelingzielschap schrijven, vermelden het volgende: Citaat:"Oude esoterische leringen zeggen dat iedereen een tweelingziel heeft en dat er zelfs na eeuwen en eeuwen, een moment komt, dat ze samen komen, elkaar ontmoeten."

Zij hebben het over oude hindoe-geschriften en nog allerlei andere oude geschriften. Zonder er een verwijzing naar of de titels van de geschriften bij te plaatsen. Als lezer moet men het alleen maar doen met bovenstaand citaat. Waar of niet, niemand doet de moeite om het op te zoeken. De meeste auteurs nemen het gewoon van elkaar over, zonder te weten waar het vandaan komt. Iemand heeft het 'ooit' geschreven en dat is voldoende.

Plato

Een citaat van Plato is veelvuldig te vinden op het net. Het citaat is echter een verbastering van wat werkelijk geschreven staat in Plato’s Symposium. Lees hierover meer in ons inzicht  Citaat: 'Symposium Plato'.

Whutering Heights

Ook het boek Wuthering Heights wordt door veel auteurs als een tweelingziel-verhaal naar voor geschoven. Terwijl dit eigenlijk een geromantiseerd verhaal over de eeuwige, innerlijke strijd man-vrouw is.

Zoektocht op het net

Wij zijn al lange tijd op zoek naar deze ‘oude esoterische leringen over het tweelingzielschap’ maar hebben, tot nu toe, nog niets gevonden. Er zou, op het net, toch op zijn minst een verwijzing naar de titels van deze geschriften moeten zijn. Wij vonden wel een verwijzing naar de Bhagavat Gita. Wij hebben deze (Gita) geruime tijd bestudeert en niets specifieks in verband met het tweelingzielschap gevonden. Moet men het dan alleen maar doen met aannames die men elkaar voorschotelt?

Op onze vraag aan de auteur van bovenstaand citaat, schrijft deze ons, dat niet alles op het net te vinden is, maar dat dit niet wil zeggen, dat deze geschriften niet bestaan. De auteur wist ook niet over welke oude geschriften het ging.

Eddy en Rita


«   »