Home » Inzichten » Zielenmaten

Zielenmaten

Citaat: "Het heeft mij geleerd dat de belangrijkste verbinding die met jezelf is, de hartsverbinding met het Groter Geheel, je Hogere Zelf”. Te vinden op deze pagina.

Ook de volgende zin, op deze pagina: “Je tweelingziel is er om een andere reden en dat is om de weg naar jezelf terug te vinden”.

Deze beschrijvingen zijn een ‘héél duidelijk voorbeeld’ van mensen die de volledige ziel voor zichzelf hebben.

Beide auteurs zijn niet (meer) samen met hun zogezegde ‘tweelingziel’.

Informatie uit onze Ziel (E&R)

Ieder mens zit met een diep verlangen tot vervulling van zijn/haar ‘Ware Zelf’, ook al is dit niet bij iedereen duidelijk zichtbaar. Sommige mensen zoeken deze vervulling in materiële bezittingen, anderen zoeken het dan weer in andere mensen. Wie anders dan een mogelijke partner kan jou geven waar jij zo diep naar verlangt?

Vanuit dit gevoel van onvervuld zijn, gaat men de eigen ‘vervulling van verlangen’, op een ander individu projecteren. Met als gevolg dat men er bij de ‘eerste ontmoeting’, die behoorlijk wat indruk maakt, van uitgaat dat dit individu ‘dé tweelingziel’ is. Vermits deze ontmoeting plaats vindt in een gevoel van tekort, blijft de persoon die tekort komt, zich vasthouden aan de ‘vermeende tweelingziel’. Dit vasthouden kan een behoorlijke tijd duren.

Deze ‘vermeende tweelingziel’ is een ‘zielenmaat’ (een individu met de volledige Ziel van uit dezelfde zielengroep, die heel dicht bij je staat) , waarmee afgesproken is dat ‘hij/zij’, jou in tijd van nood, kan aanzetten om de weg naar het ‘Hogere Zelf’ of het ‘Hogere Bewustzijn’ te vinden.

Deze individuen worden meestal met een tweelingziel verward, omdat deze een enorm sterke zielenband hebben. Alleen een ‘ware zielenmaat’ kan jou zoveel bijbrengen dat je een behoorlijke groei in ‘spirituele ontwikkeling’ kan doormaken.

Een helft van een tweelingziel-koppel

Wanneer men per ongeluk zou stuiten op de helft van een ‘waar tweelingziel-koppel’ zal het individu (met de volledige Ziel in zich), helemaal niets kunnen leren van deze tweelingziel-helft. Om de simpele reden dat deze (tweelingziel-helft) de aanvulling is voor zijn/haar ‘eigen andere helft’.

Om te voorkomen dat tweelingziel-helften zouden blijven hangen in een relatie met individuen die de volledige Ziel in zich hebben, staat het Goddelijke, een ‘innige spirituele band’, met deze individuen ‘niet’ toe!

Ware spirituele groei

Ware ‘spirituele groei’, is voor individuen met de ‘volledige Ziel’ in zich, mogelijk via andere individuen, die ook de ‘volledige Ziel’ in zich hebben. Als één van deze individuen blijkt vast te zitten in zijn/haar ‘spirituele groei’, worden de afspraken die ‘ooit’, tussen twee incarnatie's in, gemaakt zijn, nageleefd.

Spirituele groei werkt enkel op energetisch vlak en trekt zich niets aan van de positie (vermeende tweelingziel) die men elkaar toedicht. Dat is ook de reden waarom deze mensen elkaar vroeg of laat zullen ‘moeten’ los laten en/of compromissen ‘moeten’ sluiten.

‘Ware tweelingzielen’ kunnen hun ‘spirituele groei’ pas ervaren door het samenzijn met hun ‘eigen andere helft’, dat is dan meteen de reden waarom zij elkaar 'nooit' zullen verlaten! Spirituele groei samen met een individu met de volledige Ziel in zich is voor hen gewoon ‘onmogelijk’!

Eddy en Rita


«   »