Home » Inzichten » Ware Zielenmaten

Ware Zielenmaten

In ons inzicht ‘Zielenmaten’ schreven wij het volgende over zielenmaten: Deze individuen worden meestal met een tweelingziel verward, omdat deze een enorm sterke zielenband hebben. Alleen een ‘ware zielenmaat’ kan jou zoveel bijbrengen dat je een behoorlijke groei in ‘spirituele ontwikkeling’ kan doormaken.

Afspraken

Ook schrijven wij dat Zielen, tussen twee incarnaties in, onderling afspraken maken om elkaar indien nodig te ondersteunen in tijden van nood en/of stilstand in de ‘spirituele groei’. Deze afspraken en de acties die daar uit voortkomen zijn hier op aarde noodzakelijk om een beweging, tot 'ware spirituele groei', in gang te zetten. Als je het vertikt om in beweging te komen, of je hebt niet genoeg inzicht om je spirituele groei te stimuleren, wordt je door andere individuen (Ware Zielenmaten) op weg geholpen.

Sterke band

Tussen de incarnaties in worden met nog meer Zielen, nog veel meer afspraken gemaakt. Het is echter zo dat het niet nodig is om al deze afspraken na te komen. Alles hangt natuurlijk af van je ‘eigen spirituele ontwikkeling’! Een afspraak met een ‘Ware Zielenmaat’ is eigenlijk een laatste redmiddel. Als men niet luister naar de ingevingen van de Ziel, of men zit finaal op het foute pad, komt er een ‘Ware Zielenmaat’ in je leven. Vanwege de intensiteit van deze ontmoeting gaat men er nogal gemakkelijk van uit dat deze persoon een tweelingziel is. Waardoor nogal wat mensen beweren dat men méér dan één tweelingziel heeft. In feite gaat het hier 'heel duidelijk' om 'Ware Zielenmaten'.

Laatste redmiddel

Hoezo, een laatste redmiddel? Doorheen het gehele leven krijgt men, steeds weer, andere mensen op zijn/haar pad. Tussen zichzelf en deze mensen is er 'altijd' een communicatie over en weer. In deze interactie is een blijvende stroming, die aanzet om tot overwegingen te komen.

Wanneer men ‘denkt’ dat men volleerd is en dat het nu wel eens tijd wordt dat men met al de ervaringen en al de kennis die men opgedaan heeft, anderen gaat helpen in hun ontwikkeling en dat men zelf niets (of toch bijna niets) meer te leren heeft, zit men gewoon vast in een ‘illusionair beeld’ dat aangeboden is vanuit het ‘psychische rijk’. Het kan ook zijn dat men op spiritueel vlak gewoon 'lui geworden is' en tevreden is met wat men weet, heeft of ervaart.

Omdat men vastgeroest zit, treden de afspraken met ‘Ware Zielenmaten’ in actie. Het is zo afgesproken én het zal ook zo indringend zijn dat het ‘onmiskenbaar’ is. De ‘herkenning op Zielenniveau’ is zo groot en indringend dat de ‘eigen gehele wereld’ op zijn kop staat. Hoe dan ook, men wordt gedreven om verder te gaan, om beslissingen te nemen, kortom men kan niet anders dan er spiritueel van groeien!

Pas ‘nadien’, wanneer de afspraken met deze Zielenmaat uitgewerkt is, (loslaten van elkaar) is het ‘zeer duidelijk’ welke impact dit op het eigen leven gehad heeft en welke ‘spirituele boost’ men er door gekregen heeft.

Op eigen houtje

Het is de bedoeling dat men na deze ‘indringende ontmoeting’ en/of ‘eventuele relatie’ elkaar loslaat en verder gaat met de ‘eigen spirituele groei’. Deze ontmoeting was er enkel en alleen om de vastgeroeste mens te smeren, zodat deze op eigen houtje verder kan.

Eddy en Rita


«   »