Home » Inzichten » 1ste, 2de, 3de, natuur

1ste, 2de, 3de, natuur

Ieder mens moet rekening houden met 3 naturen die werkzaam zijn binnen zichzelf. Er is echter maar één natuur die de allerbelangrijkste is.

1ste Natuur

Het is een feit dat de 1ste Natuur van de mens de allerbelangrijkste is! Ieder mens wordt hier in geboren maar deze Natuur is het moeilijkste te onderhouden. Een kind dat opgroeit in de 2de natuur kent al vrij snel zijn 1ste Natuur niet meer. De ‘Hoogste Natuur’ van de mens ‘lijkt’ ook nogal saai te zijn om zelf te leven. Vandaar dat de meeste mensen kiezen voor de twee lagere naturen. De 1ste Natuur is Harmonieus én Goddelijk van aard. Vrije wil is in deze Natuur volledig buiten werking gesteld. Er is alleen maar de ‘Wil’ die volledig gericht is op God of dé Bron die alles leven geeft.

2de natuur

In deze natuur heeft de mens van uit de vrije wil de keuze om in dit bewustzijn te blijven, of zich te verheffen tot de 1ste Natuur. De tweede natuur van de mens is gericht op het in stand houden van het lichaam. Zonder deze natuur zou men het niet lang uithouden op deze planeet. Men noemt ze ook wel ‘leven in 3d’. Deze natuur is veruit de meest aantrekkelijke. De meeste mensen blijven er in ronddwalen. Zonder er maar ooit aan te denken dat zij hun zaken in deze laag op orde ‘moeten’ brengen om enig inzicht te krijgen in de 1ste Natuur. In feite leeft men gewoon op het dierlijke niveau maar dan met de intelligentie die de mens toebedeeld is.

In deze natuur is men steeds bezig, een positie ten opzichte van anderen, in te nemen. Zo krijgt men de eigen zaken nooit op orde, laat staan dat men een overgang kan maken naar een leven in een ‘Hoger Bewustzijn’.

Omwille van de materiële bezittingen verkoopt men de 'eigen Ziel'. In dit bewustzijn maakt men de Ziel 'ondergeschikt aan de eigen vrije wil', met als gevolg dat de impulsen van de Ziel de kans 'niet' krijgen om het indivividu te 'stimuleren tot een Hoger Bewustzijn'.  In deze gedraging 'manipuleert men zichzelf' in een lagere positie dan die men van uit de ‘Ware Natuur’ zou ‘moeten’ aannemen.

Men doet dit zelfs vrijwillig zonder te luisteren naar de eigen ingevingen. Men ziet deze gedragingen overal terug komen, waardoor het behoorlijk moeilijk wordt om maar ‘enige notie’ van de ‘Ware Natuur’ te krijgen.

3de natuur

Deze natuur is een creatie van mensen die zich zelfs niet goed voelen in de 2de natuur. Ook al kunnen zij hoog intelligent zijn, ze zijn uit eigen wil zo laag gezakt. Zij zullen hun intelligentie gebruiken om op één of andere manier te manipuleren, te vernietigen en/of te onderdrukken. De macht om te misbruiken, staat hoog aangeschreven bij hen.  Deze 3de natuur is zelfs niet meer te vergelijken met de dierlijke natuur.

Zij zijn hun Eerste Natuur totaal vergeten en zij kunnen en/of willen er helemaal geen rekening mee houden. Toch, hebben ook zij de vrije wil om zich tot een hoger niveau te verheffen.

Eddy en Rita


«   »