Home » Inzichten » De donkere nacht (van de Ziel)?

De donkere nacht (van de Ziel)?

Iemand die inzichten over het Zielenleven heeft, ‘wéét’ dat bovenstaande helemaal niets met de Ziel te maken heeft.

Donkere nacht van het denken

Op deze pagina kan men het volgende lezen: “Donkere nacht van de ziel is een metafoor die de spirituele ervaring beschrijft van iemand die een fase in zijn leven doormaakt waarin hij zich door iedereen verlaten voelt, zonder hoop op een betere toekomst.

De 'donkere nacht' is een gedicht van Johannes van het Kruis (1542-1591). Als men naar 'donkere nacht van de ziel' zoekt op internet, komt men steeds op dit gedicht uit. In feite beschrijft Johannes 'twee' donkere nachten. De eerste is die van de zuivering van de zintuigen, de tweede is die van de zuivering van de geest. Met geest bedoelt men het denken. In feite moet men dan spreken van ‘de donkere nacht van het denken’.

De Ziel is een zuivere energie…

...die de rechtstreekse verbinding is tussen de mens en God (Allesomvattende Energie). Zij kent geen dag en ook geen nacht. ‘Zij’ is enkel en alleen ‘Liefde’ én ‘Leven Gevend’, dé hoofdbestanddelen van de ‘Ware Mens’. De Ziel zal ‘nooit’ dezelfde ervaringen hebben als de mens die in de materie leeft.

De mens creëert zelf ervaringen door de manier waarop hij/zij leeft. De Ziel zal de mens hierin te allen tijde ondersteunen, ongeacht welke ervaringen de mens zelf ‘meent’ te moeten doormaken.

DOORDAT ZIJ EEN DEEL VAN GOD IS, ZAL DE ZIEL STEEDS ZUIVER ZIJN! GEEN ENKEL MENS IS IN STAAT OM DAAR IETS AAN TE VERANDEREN!

Wanneer de mens, in zijn koppigheid, met de rug tegen de muur staat en geen uitweg meer ziet, zal de Ziel er steeds zijn om oplossingen aan te reiken. Ook al zien de meeste mensen dit niet en denken zij in hun hovaardigheid dat zij de Ziel moeten leren.

Psychische veld

Een mens, die zelf geen inzichten in het Zielenleven heeft, zal zijn informatie gemakkelijkheid halve halen uit het psychische veld. Daar zijn alle ervaringen opgeslagen, die telkens weer opnieuw gerecycleerd worden. Deze ervaringen en leringen ‘lijken’ waar te zijn, omdat ze al –tig keren herhaald zijn.

Uit onwetendheid neemt men over het algemeen de ‘ellendige ervaringen’ van anderen uit het verleden over, om daar mee aan te duiden in welke positie men zich bevindt. ‘Martelaars’ zijn door de eeuwen heen op handen gedragen door de medemens. In deze positie zal de Ziel zich op de achtergrond houden tot deze mens misschien, ooit wel eens, tot inzicht komt en bij de eigen Ziel te rade gaat.

Het menselijke denken is onherroepelijk verbonden met het psychische, morfogenetische veld. In dit veld is geen enkele Ziel aanwezig. Ze zijn er nooit geweest en zullen er ook nooit komen. Het psychische veld is louter en alleen een creatie van het mensdom.

Spirituele ervaringen

In het gedicht van Johannes van het Kruis is er sprake van een ‘spirituele ervaring’. Deze ‘zogezegde spirituele ervaring’ is ontstaan in het denken van de mens vanuit een tekort aan ‘Goddelijke Inzichten’. Het Goddelijke in de mens zal zich ‘altijd’ blijven aandienen maar de mens blijft liever in zijn denken zitten (daar heeft hij het voor het zeggen!). Hij gaat zich niet verheffen tot het ‘Goddelijke niveau’ want dit ‘lijkt’ onwaarschijnlijk en véél te ver weg.

Vanuit het denken geraakt de mens onmiddellijk in het psychische veld dat een boel aan informatie geeft vanuit het ‘gehele menselijke bewustzijn’. De mens gaat zich hier aan vastklampen en dit psychische veld toeschrijven aan de Ziel. Deze informatie is al eerder geleefd, er zijn veel boeken over geschreven en via, via komt men enkel zover als de voorgangers.

Een ‘Ware Spirituele Ervaring’ kan men alleen maar vinden via de ‘impulsen van de Ziel’. Deze impulsen zijn voor de meeste mensen onwaarschijnlijk om de simpele reden dat ze er het materiële denken én leven voor moeten omstellen.

Het gehele denken ‘moet’ ten dienste van de Ziel staan. Dan pas kan men de ‘Ware Liefde van de Ziel’ ervaren in de materie en ‘Deze’ ook tot uiting brengen. Het leven is dan niet alleen maar een metafoor maar een ‘Ware Beleving van De Ziel in de mens’.

Eddy en Rita


«   »