Home » Inzichten » De illusie van ellende

De illusie van ellende

Een mens die in de problemen zit is heel gemakkelijk manipuleerbaar. Men kan hem ‘alles’ doen geloven.

Men kan hem zelfs doen geloven dat deze wereld een illusie is. Van uit een ellendig gevoel is het gemakkelijk om alles aan te nemen dat maar enigszins een klein beetje soelaas zou ‘kunnen’ brengen.

“Bevindt jij je in een ellendige positie? Maak je geen zorgen hoor, want vroeg of laat zal het wel beteren!”. Een beetje sussen hier en een beetje sussen daar. “Aanvaardt de (steeds maar weer ‘ellendige’) situatie waar je jezelf in bevind, want aanvaarding is dé oplossing voor alles!!!”. “Wie niet afziet, zal nooit winnen!”. En nog véél meer van die onzin wordt er verteld!

Dé grootste illusie

Ellende ‘is’ dé grootste illusie die er bestaat!!! Het is een ‘nog grotere illusie’ te denken dat men door het ‘ervaren’ van ellende spiritueel groeit. Als je meegaat in deze visie zal er altijd iemand zijn die boven jou staat en jou zal vertellen hoe je ‘moet’ leven en op welke manier je, door nog meer ellende te ervaren spiritueel ‘kunt’ groeien. Pure onderdrukking dus!

Iedereen wil wel een beetje moeite doen om spiritueel te groeien maar niemand wil zijn/haar gehele leven in ellende doorbrengen. Iedereen ‘hoopt’ dat er eens een dag zal komen waarop hij/zij de verlichting (van ellende) zal bereiken. Is dit niet een bewijs dat ellende dé grootste illusie is die de mens, vrijwillig dan nog, blijft onderhouden?

Wennen aan ellende

Van uit het instinct kan een mens best wennen aan ellende. Wennen aan ellende is een dierlijke reflex om te overleven. De mens gaat er van uit, dat deze ‘gewenning’, tot groei naar een hoger bewustzijn leidt. Hoe dieper in de miserie, hoe hoger men zou kunnen stijgen in bewustzijn! Men geraakt zelfs aan de ellende verslaafd.  Er is maar één probleem, van uit het dierlijke bewustzijn, kan men wennen aan de ellende maar krijgt men ‘nooit’ een duidelijk zicht op het ‘Goddelijke Niveau’.

Ik voel mij sterk, laat het nu maar komen!

Als je op het alternatieve pad zit, zal je het wel herkennen. “Ik voel me sterk, laat het nu maar komen!”. Ben je jezelf wel bewust van dat wat je vraagt? Wat je vraagt, krijg je uiteraard. Het psychische veld is altijd bereidt om je ‘alles’ te geven waar je om vraagt. Hoe negatiever, hoe sneller men het krijgt.

Je krijgt gewoon de ellende (moeilijke stukken verwerken, blokkades oplossen, innerlijke kind opvoeden?…) waarom je vraagt. Dit alles hoort thuis in de illusie van ellende en is bijgevolg onbestaand. Maar…, als je krijgt wat je wilt, hoef je niet te klagen!

Je Ziel zal 'proberen' je op een andere gedachte te brengen, maar kan niets doen aan ‘jouw goedgelovigheid’. Wat kan je Ziel er aan doen dat jij een meeloper en een na-aper bent? Dat jij gelooft in de illusie van de ellende? Dat jij gelooft, dat het ervaren van ellende een soort therapie is, om jezelf te verheffen tot een hoger bewustzijn?

Competitie

Laatst lazen wij in één van de vele artikels over “De donkere nacht van de ziel” dat deze auteur een jaar lang in een depressie zat. In een reactie op dat artikel, konden wij lezen dat de persoon die reageerde, er wel ‘vier jaar’ over gedaan had om er door te komen.

Waaauuuw, vier jaar? Dan moet deze wel een behoorlijke spirituele groei doorgemaakt hebben. Deze is zeker spiritueler dan de auteur die er maar één ellendig jaartje opzitten heeft!!! Met zijn allen daarheen dus! Neem je goedgevulde portefeuille maar mee om jezelf een nog grotere portie ellende aan te schaffen! Voor minder dan vijf jaar ellende mag je het zeker niet doen!

Competitie in ‘ellende ervaren’, hoort thuis in de illusie, die voorschrijft dat men ‘nog meer moet afzien’ om spiritueel te groeien.

Deze wereld is geen illusie

De mens is het fysieke deel van de ‘Ziel, Die’ zich wil uiten in de materie. Deze materie is levensecht! ‘Ware Vreugde’ is dé energie van de Ziel die zorgt voor diepe inzichten die zo levensecht zijn dat ellende er bij verteert! In een leven van ‘Ware Vreugde’ heeft men zelfs ‘geen’ notie meer van wat ellende is, het is onbestaand, een illusie.

(Spirituele) leraars

Wereldwijd zijn er duizenden (spirituele) leraars die de ellende ‘proberen’ te ‘verklaren’, opdat anderen deze illusie (ellende) zouden kunnen ‘ervaren’. Als deze leraars zich er ten volle van bewust zouden zijn dat ellende een instrument van het psychische veld is, zouden zij ‘onmiddellijk’ stoppen met dit verklaren. De meeste leraars zitten echter vast in dat wat hen aangeleerd is door hun leraar(s) en die van voor die leraars, enz. tot in de eeuwigheid.

Als de leraars het onderscheid tussen illusie én waarheid niet zien en zich daardoor nog niet kunnen bevrijden uit de illusie, hoe kunnen hun leerlingen het dan? Zij spreken over de ‘Nieuwe Wereld’ maar in hun denken blijven ze vastzitten in de oude. Gewild of uit onwetendheid? Of laten zij zich graag verleiden door mooie spulletjes (geld, bezittingen, aanzien, macht, enz…) in de materie?

Hoe meer men anderen kan verleiden om ellende te gaan ervaren, hoe groter de eigen macht wordt en hoe meer aanzien men krijgt. Dat is een goede reden om mensen aan zich te binden en ze in de waan te laten dat ze spiritueel groeien door het ervaren van ellende. Als leraar is je financiële (materiële) toestand verzekerd.

Eddy en Rita


«   »