Home » Inzichten » DNA en HG?

DNA en HG?

Via een commentaar kregen wij de volgende interessante vragen;

“Weten jullie iets over tweelinziel DNA bloedlijnen? Hebben tweelingzielen iets met de HG of is dat puur Hollywood?”

Wij zijn niet zo erg bezig met het zoeken naar ‘wetenschappelijke verklaringen over het tweelingzielschap’. Wij zijn ook helemaal niet wetenschappelijk aangelegd. Wat ons niet belet om logisch na te denken.

DNA bloedlijnen

We vermoeden dat met; 'DNA bloedlijnen' bedoeld wordt dat er ergens een afkomst van de huidige tweelingziel tot in het verleden is en dat men deze afkomst 'uiteraard kan bewijzen' met een DNA analyse.

Het staat natuurlijk leuk wanneer men de eigen afkomst kan linken aan grootheden uit het verleden. Maar welk nut heeft dat voor de tweelingziel zelf? Geen enkel!

Een bewijs leveren aan de hand van een DNA analyse is een geheel ander én complex gegeven. In de eerste plaats moet men een stoffelijk restje (bloed, haar, enz..) hebben van de voorouder wil men er een link naar bevestigd zien.

Stel dat je via zo een onderzoek een link naar één of ander farao wil bevestigen. Dat zou perfect mogelijk zijn, want er zijn nogal wat mummies voor handen waar men een staaltje van kan nemen. Men moet er echter wel rekening mee houden dat de mummie mogelijk van iemand anders kan zijn. Farao zijn was een gevaarlijke job. Deze machthebbers zullen ook wel, net zoals sommige machthebbers nu, dubbelgangers gehad hebben.

Via relikwieën van Jezus bv. zou men een mogelijke band kunnen vaststellen. Maar dan zou men alle relikwieën moeten testen en dat zijn er héél veel. Als er één niet past vallen alle testen in het water.

Zo kan men in artikels van (spirituele?) leraars, lezen dat het DNA en de hersenstructuur veranderen bij een ontmoeting met je tweelingziel. Daar zou toch op zijn minst een wetenschappelijk bewijs van moeten bestaan. Of moet men deze bewering, net zoals er zoveel zijn, zomaar voor waarheid aannemen?

Wij verbazen ons steeds weer over de goedgelovigheid van mensen die zich als (spiritueel?) leraar presenteren. Als men meegaat in wat zij (als waarheid) presenteren is men nog goedgeloviger. Daar is niets meer aan te doen. Wat kritischer zijn kan nooit kwaad!

HG

Met HG wordt Hieros Gamos (Heilig Huwelijk) bedoeld? Het ‘Heilig Huwelijk’ is vooral een diepe verbinding en communicatie met je eigen mannelijke én vrouwelijke energie én God. Men kan dit zonder al te veel gedoe bereiken door de aandacht totaal op God te richten.

HG? Een mens moet in iets geloven. Men kan maar beter in iets goed geloven. Als het dagelijkse leven niet voldoet aan de verwachtingen, gaat de mens buiten zichzelf op zoek naar een aanvulling. Mystieke verhalen doen het in dit geval zéér goed. Zij houden altijd een belofte in.

Wij raden mensen altijd aan om het ‘EIGEN LEVEN’ op orde te brengen. Aanvankelijk zal het misschien wat saai zijn en gaat men weer verlangen naar de tijd waarin alles zo heerlijk mysterieus was. Maar het vereenvoudigen van het leven brengt zoveel vreugde en inzichten dat men geen sprookjes meer nodig heeft.

Hollywood? Als de fantasie op hol slaat wel!

Wat de tweelingziel betreft…

…krijgen wij door dat de afkomst totaal onbelangrijk is. De Ziel neemt bij iedere incarnatie een ander lichaam aan. Zij houdt totaal geen rekening met bloedlijnen, DNA, biologische afkomst, mystieke verhalen of wat dan ook. Zelfs het ‘idee’ van ‘mogelijke vorige levens’ is ‘totaal onbelangrijk’ voor de Ziel!

De Ziel van een tweelingziel houdt enkel rekening met de beperkingen van biologische en ethische aard en zorgt er voor dat beide helften gelijk incarneren in twee willekeurige individuen (man – vrouw). De Ziel ‘schept de mogelijkheid’ om de twee individuen samen te brengen, zodat de Ziel hier op aarde in het fysieke één geheel vormt. Waardoor de twee individuen aan de laatste reis kunnen beginnen.

De Ziel is het 'leven gevende aspect' van de fysieke mens en daardoor is de mens 'normaal gezien' ondergeschikt aan de Ziel. Van uit de 'vrije wil' ziet de mens dit op een geheel andere manier en gaat de materiële kant of het fysieke lichaam als leidinggevend ervaren. Hieruit ontstaat veel verwarring en een lange zoektocht via mystiek, legenden, sprookjes, ervaringen van voorouders, lezingen, cursussen, healingen, enz. begint, om nooit te stoppen.

Daardoor maakt de mens, de Ziel ondergeschikt aan zichzelf. Vanuit dit standpunt zal men nooit de weg vinden naar het ‘Hogere Bewustzijn’, want het ‘Hogere Bewustzijn’ kan pas bereikt worden als het individu zich ‘volledig overgeeft aan de Ziel’.

Dit is uiteraard ook voor mensen die de volledige Ziel voor zichzelf hebben. Als zij het mannelijke én vrouwelijke aspect binnen zichzelf in evenwicht brengen zonder rekening te houden met het menselijke denken van zichzelf én anderen’, zal de weg naar het ‘Hogere Bewustzijn’ geplaveid zijn met diepe inzichten en swiet love. ;o)

Eddy en Rita


«   »