Home » Inzichten » Schuldgevoelens

Schuldgevoelens

Schuldgevoelens zorgen er voor dat men zich niet en ook nooit zal kunnen overgeven aan het ‘Ware Zijn’.

Waar komen schuldgevoelens vandaan?

Je kent het misschien ook wel? s’ Morgens wordt je wakker met een schuldgevoel. Je gaat even na waar dat gevoel vandaan komt en kunt nergens iets vinden dat een schuldgevoel zou kunnen rechtvaardigen. Waar komt dat naar gevoel dan vandaan?

Erfzonde

Op deze pagina kan men het volgende lezen: “De erfzonde is, volgens de christelijke leer, de zondigheid die ieder mens door zijn geboorte aankleeft als gevolg van de zondeval van het eerste mensenpaar."

In de verschillende kerken wordt tijdens de diensten verwezen naar de zondigheid van de mens. In de schuldbelijdenis moet men zichzelf op de borst tikken en schuld bekennen ten aanzien van de gehele gemeenschap, met de volgende woorden: “Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld”. Gewone schuld is dus niet voldoende, men moet er nog een GROTE schuld van maken. Als daar geen schuldgevoelens uit voortkomen, weten wij het ook niet!

Oosterse filosofie

In de oosterse filosofie kent men er ook wel iets van. Al naar gelang je gedragingen, bouw je karma op. Je hebt goed karma maar ook slecht karma. Beiden ‘zou’ je meedragen doorheen alle incarnaties. In het alternatieve gebeuren neemt men bij gebrek aan degelijke verklaringen deze oosterse zienswijze gretig over. Als men geen verklaring heeft voor een bepaalde onprettige situatie, is het ‘oplossen van karma’ een gemakkelijke, ‘niet’ te verifiëren verklaring.

Men zal zich in een vorig leven wel misdragen hebben en men ‘moet’ er nu voor boeten. Er is altijd wel iets waarmee men schuldgevoelens kan stimuleren. Er zal altijd wel iets zijn dat men goed moet maken.

Norm- en waardebesef

Bij gebrek aan norm- en waardebesef kunnen schuldgevoelens hun dienst wel bewijzen. Het ‘kan’, de persoon die zich schuldig voelt, weerhouden, dingen te doen die niet passen in de samenleving.

Iemand die in het ‘Hogere Denken’ leeft, heeft een hoog norm- en waardebesef en heeft geen schuldgevoelens nodig. Deze persoon 'wéét' wat passend is en wat niet.

Psychische veld

In verschillende inzichten verwijzen wij naar het psychische veld. Dit veld maakt handig gebruik van ‘alle’ negatieve gevoelens die in een mens zijn gedachten komen. Wanneer iemand zich tot een hogere manier van leven wil verheffen zal deze persoon telkens opnieuw geteisterd worden door onprettige, vage gevoelens.

Als men in de wakkere staat geen last heeft van deze ‘aanvallen’ zal het psychische veld tijdens de slaap werken. Zo krijgt men tijdens dromen allerlei beelden en situaties aangeboden, waardoor schuldgevoelens toch nog kunnen binnendringen. Dan is het mogelijk dat je s ’morgens met een joekel van een schuldgevoel wakker wordt. Zomaar, zonder enige reden.

Is daar iets tegen te doen?

*Inzichten in het psychische veld zijn een grote hulp.

*Niet angstig zijn voor het psychische veld, het is een illusie die gevoed wordt door negatieve gevoelens, zoals lijden, angst, verkeerde inzichten, enz.

*Jezelf niet sussen of laten wijsmaken dat ‘het er allemaal mag zijn’. Het psychische veld hoort ‘niet’ bij een ‘Hoger Bewustzijn’! Het is alleen in het lagere denken werkzaam. Als men slaapt is men onbewust en gemakkelijk vatbaar voor lagere gedachten. Waardoor men s ‘morgens wakker kan worden met een schuldgevoel.

*Richt je zoveel als mogelijk is, op je eigen Ziel en op God. “God is Goed!”

*Laat je door geen enkele instantie wijsmaken dat je een zondig mens bent! Het is alleen maar zonde dat men ‘niet’ leeft in een ‘Hoger Bewustzijn’!

Ga met opgeheven hoofd, want je draagt God in je!

Eddy en Rita


«   »