Home » Inzichten » Onderscheidingsvermogen

Onderscheidingsvermogen

Onderscheidingsvermogen is iets wat men doorheen het gehele leven nodig heeft om het leven van het ‘Ware Zelf’ te vinden en dit ‘Ware Zelf’ dan ook ‘zelf te leven’. 

Een onderscheid maken in dat wat uit het ‘Goddelijke Denken’ of uit het ‘menselijke denken’ komt, zal ervoor zorgen dat men met het ‘eigen denken’ dichter bij het ‘Goddelijke Leven’ komt.

Dualiteit bewustzijn

Wanneer de Ziel incarneert in een menselijk wezen, komt dat wezen onherroepelijk in het dualiteit bewustzijn terecht. Men kan er wel van uitgaan dat alles één is maar een leven in de materie kent steeds opsplitsingen. Het is een ‘illusie’ te denken dat men ‘altijd’ in het Eénheidsbewustzijn leeft. Vandaar dat onderscheidingsvermogen zéér belangrijk is!

De Ziel

Wat men ook beweert: ‘de Ziel leeft altijd in het Eénheidsbewustzijn’. Daardoor zal de Ziel ‘altijd’ blijven proberen de mens tot diepere inzichten te bewegen. Op het moment dat die diepere inzichten binnenkomen, zal de mens vanuit de materiële gedachten ‘wikken en wegen’ en zal hij 9 op 10 kansen deze inzichten vertalen naar de materie. Dit komt doordat het denken van de mens dichter bij het psychische veld resoneert dan bij het ‘Goddelijke Rijk’.

Het redeneren, gebeurt altijd in het ‘menselijke, materiële denken’. Wij ondervinden dit zelf heel sterk in het beschrijven van onze inzichten. Als wij ons richten op het Goddelijke, krijgen wij nog diepere inzichten, maar kunnen wij deze heel dikwijls moeilijk verwoorden. In het Eénheidsbewustzijn heeft men geen woorden nodig.

Te leven naar de Ziel is vanuit het ‘menselijke denken’ bekeken een moeilijke opgave, omdat de materie in het ‘Goddelijke Denken’ als onbelangrijk beschouwd wordt. In het ‘menselijke denken’ wordt het ‘ervaren’ van het leven als hét belangrijkste beschouwd en gaat men voorbij aan de essentie van het ‘Ware Leven’.

Inzichten verwerven

De Ziel zet alles op alles om het individu tot diepere inzichten te bewegen. Als het individu dit zou begrijpen en ‘willen’ aannemen krijgt hij/zij volledig andere inzichten op het materiële leven en zal het ‘menselijke materiële denken’ langzaamaan, automatisch omgesteld worden naar het ‘Goddelijke Denken’. Dan pas is de mens in staat om in het ‘Eénheidsbewustzijn’ te leven.

Aanvankelijk vergt het een groot onderscheidingsvermogen om het verschil te zien tussen dat wat van het ‘materiële leven’ is en dat wat pure ‘Goddelijke Inspiratie’ is.

‘Goddelijke Inspiratie’ komt steeds van de Ziel. ‘Goddelijke Inspiratie’ is van zo een éénvoud dat het kleinste kind het kan leven. ‘Goddelijke Inspiratie’ zal de mens steeds op een ‘Hoger Plan’ brengen en is ‘altijd’ voedend voor de spirituele groei van het individu. ‘Goddelijke Inspiratie’ is ‘altijd’ positief, Waar én Goed!

Eddy en Rita


«   »