Home » Inzichten » Ideaal of idool?

Ideaal of idool?

Doorheen de gehele, bekende geschiedenis van het mensdom zijn er vele verhalen over mensen die op de één of andere manier de verlichting bereikten en deze verlichting dan ook op hun eigen manier leefden of leven.

Velen gaven en geven nu nog vanuit hun beleving les aan anderen, zodat deze ook de zéér gemakkelijke manier van leven zouden kunnen bereiken.

Twee van deze mensen waren Meester Jezus en de Boeddha. Wij beperken ons in onze beschrijving tot Meester Jezus. Zelf hebben wij een christelijke opvoeding genoten. Vandaar dat deze Man zo tot onze verbeelding spreekt.

Ideaal

Meester Jezus ‘s streven was om het ‘Goddelijke Ideaal’ dat Hij via de ‘Energie die Hij Vader’ noemde in de eerste plaats zelf te leven, om later datzelfde ‘Ideaal’ naar de mensheid te brengen. In Zijn éénvoudige woorden probeerde Hij ‘alle’ mensen kennis te laten maken met hoe het is om te leven in en te streven naar het ‘Goddelijke Ideaal’.

Zijn woorden waren geïmpregneerd in de ‘Goddelijke Liefde’, zo konden allen zonder uitzondering, als zij zich er niet voor afsloten, een proevertje krijgen van de Energie die Hij Vader noemde.

Het ‘Ware Ideaal’ is zelf de ‘Ware Goddelijke Liefde’ voor ogen te houden en deze ook te leven en dit naar de mensen te brengen. Dat was de missie van Meester Jezus. Een moeilijke taak, want de mensen aan wie Hij dit moest brengen leefden al eeuwen lang in materiële én geestelijke onderdrukking. Zij wisten niet beter, want het was hen zo aangeleerd. Kwam er nog bij dat de Schriftgeleerden hen op de plaats moesten houden waar een mens ‘niet’ hoort te zijn.

Idool

Meester Jezus heeft nogal wat indruk gemaakt. Men kan zich voorstellen wat het was in die tijd om bekend én beroemd te zijn. Men kan het vergelijken met een beroemdheid van tegenwoordig. Er is steeds een grote toeloop wanneer een beroemdheid op bezoek komt. Er komen mensen van allerlei pluimage op af. Men kan zich best inbeelden, dat velen niet begrepen welk ‘Ideaal’, Meester Jezus naar de mensen bracht.

Veel mensen aanbaden dan ook ‘Zijn persoon’ in plaats van zich te richten op de Vader, het ‘Ideaal’ dat Hij wilde delen. Jezus werd immers voorgesteld als dé Verlosser die hen zou bevrijden van het juk waar zij zich onder bevonden. Het feit dat Hij zich liet kruisigen deed er ook geen goed aan. Maar Hij wist dat dit nodig was om een demonstratie te geven van het feit dat een mens tot veel meer in staat is dan alleen maar geboren worden, te leven in ellende om uiteindelijk te sterven, zonder iets bereikt te hebben. In de ‘Verrijzenis’ demonstreerde Hij het ‘Allergrootste Ideaal’ dat de Vader Hem ‘altijd’ ingaf.

Uit onbegrip van het ‘Ideaal’ dat Meester Jezus wou demonstreren heeft men van Hem een martelaar gemaakt. Op dat punt aangekomen gaat het ‘Ideaal’ over in idool. Een idool geeft het voorbeeld. Een idool wéét, normaal gezien, dat mensen zich op hem/haar gaan richten en hun levensstijl gaan kopiëren, ook al is die levensstijl slecht voor het spirituele denken én de gezondheid.

Er zijn verschillende (verbetering?) methoden die aanraden om je te richten op een succesvol persoon en de levensstijl van die persoon te kopiëren op het eigen leven. Volgens deze methoden zou men dan zelf ook succesvol worden???

Naar ons begrip gaat men in deze methoden voorbij aan het ‘eigen Zijn’ en leert men ‘Zich-Zelf’ niet kennen. Zo zijn er mensen die zich werkelijk aan het kruis laten nagelen, met echte nagels dus. In deze handeling laten zij zich inspireren door het idool, een beeld, dat zij zelf gecreëerd hebben over Meester Jezus. Wereldwijd zijn er mensen die vastzitten in het ‘lijdende denken’ dat zij zien als ‘hét hoofdbestanddeel’ van hun leven. Ook zij richten zich enkel op het lijden van hun idool en brengen dit in hun eigen leven naar voor.

Het is aan de mens zelf te kiezen welke heer hij/zij wil dienen. Het ‘Ideaal’ of het idool!

Eddy en Rita


«   »