Home » Inzichten » Karakters van tweelingzielen

Karakters van tweelingzielen

Ieder individu heeft zijn eigen karakter, een groot deel hiervan is al aanwezig vanaf de geboorte en de rest wordt ingevuld door de omgeving, opvoeding, relaties enz…

Het aangeboren deel dat meegekregen is bij de oorspronkelijke opsplitsing van de tweelingziel is bij beide mensen gelijk en blijft door de eeuwen heen onveranderlijk. De verschillen vormen zich pas tijdens het leven zelf, door invloeden van buiten af. Bij een tweelingziel-koppel ziet men dat de karakters helemaal niet in de weg staan voor, bij en na het samenkomen.

Zolang de individuen apart leven en nog geen weet van elkaar hebben gebeurt het dat derden ondervinden dat deze mensen vrij moeilijk zijn in omgang met anderen. Veelal zijn het eenzaten en vrij sterk van karakter zodat ze nogal eens moeite hebben met ‘in het gareel te lopen’. Het kan gebeuren dat de ene zich vrij dominant of egoïstisch opstelt en dat de ander telkens weer zijn/haar mening voor zichzelf houdt. Dit is te wijten aan de speling van de energieën. Hun karaktereigenschappen kunnen elkaar afwisselen, al naar gelang de situatie waarin zij zich, ieder apart, bevinden.

Achteraf, als de individuen van een tweelingziel samen zijn en men de gedragingen uit het verleden overschouwt, kan men de periodes waarin de één dominant is en de ander eerder meegaand is zien overlappen. Zelfs in die periodes worden de aangeboren karaktereigenschappen uitgewisseld met elkaar. Zo kunnen zij zich in de meest gunstige energie ontwikkelen, richting samenkomen.

Als de tweelingziel samenkomt worden hun karakters ogenblikkelijk in evenwicht gebracht en is er enkel nog sprake van een ‘gezamenlijk’ karakter. De karaktereigenschappen van deze mensen vloeien in elkaar over waardoor beiden elkaar zien als opvulling van elkaars tekorten en bij-schaving van elkaars ‘moeilijkere’ kanten. Dit gebeurt zonder dat ze er zelf last of moeite mee hebben, het wordt eerder als aangenaam ondervonden om het simpele feit dat deze mensen nu samen beslissingen nemen en indien nodig problemen op een eenvoudige manier kunnen oplossen waarbij vroeger het gemis van de andere helft steeds weer de kop opstak. De levensvragen waar zij voorheen zo mee worstelden, worden in hun communicatie met elkaar op een eenvoudige en snelle manier beantwoordt.

Doordat de karakters in elkaar overvloeien is er dan ook geen probleem bij het kiezen van hobby’s, sporten, gezamenlijke interesses, enz… Alles wordt een gezamenlijke bezigheid zonder zichzelf of elkaar te ergeren.

Naar de buitenwereld toe veranderen deze mensen in die zin dat alles wat ze doen of zeggen bij moet dragen aan hun gezamenlijke groei en de harmonisering van het geheel.

Eddy en Rita


«   »