Home » Inzichten » Gewaar-Zijn

Gewaar-Zijn

We hebben het al dikwijls geschreven: wij zijn eenvoudige mensen en het is onze intentie om ons spirituele leven naar de meest eenvoudige manier te leven én de inzichten die daar uit voort komen, te delen met ieder die nood heeft aan een dieper inzicht in zijn/haar eigen leven.

Wij zijn er ook vast van overtuigd dat het gros van alle mensen hier op aarde eenvoudige mensen zijn. De meesten zijn zich niet bewust van hun eigen ‘Goddelijkheid’ maar voelen wel een diep verlangen om het goed te doen. Dit gevoel komt voort uit de stuwing die de Ziel permanent aan het individu aanbiedt.

Goddelijke Uitnodiging

Spiritualiteit moet in de eerste plaats ‘leefbaar’ zijn. Men moet het kunnen voelen, men moet het kunnen waarmaken in het ‘dagelijkse leven’. Niet alleen maar op vastgestelde tijden, niet alleen maar in het weekend of tijdens een cursus of iets dergelijks.

Men moet het ‘Goddelijke’ door zich heen kunnen voelen stromen. Door deze stroming te voelen komt men in het ‘Gewaar-Zijn’ terecht. Iemand die in het ‘Gewaar-Zijn’ leeft, doet geen dingen meer die niet stroken met het ‘Goddelijke Gedrag’. Men is zich op een diepere laag bewust van iedere handeling, iedere gedachte, ieder woord dat men uit.

Wij zelf, hebben geen studies nodig om gevolg te geven aan de ‘Goddelijke Uitnodigingen’. Wij hebben ons leven volledig ten dienste van het ‘Goddelijke’ gesteld. Iedere ademteug is opgedragen aan de ‘Energie God’. Waardoor wij ons steeds meer bewust worden van ‘Al-Wat-Is’.

Huis, tuin en keuken spiritualiteit

De z.g. spiritualiteit die men tegenwoordig aanbiedt heeft in ‘geen enkel opzicht’ iets te maken met het ‘Ware Zijn’. In de meeste gevallen is het een verzameling van weetjes en trucjes die voor een goed gevoel moeten zorgen. Ze is enkel gericht op aannames die komen van mensen die zo snel mogelijk bekend en rijk willen worden, zonder er zelf iets voor te moeten doen. Een ‘Waar Spiritueel Leven’ bestaat niet enkel en alleen uit het oplossen van blokkades, oplossen van problemen, het uitspitten van situaties, het ego afleggen, boeken schrijven over “horen zeggen”, citaten delen, enz. Men ‘moet’ het eigen leven eerst op orde brengen, alvorens men tot ‘Ware Spiritualiteit’ kan over gaan.

‘Ware Spiritualiteit’ is een ‘Gewaar-Zijn’ en is ‘niet’ te bereiken via het bestuderen van boeken. Mensen die analfabeet zijn of arme mensen die het geld niet hebben voor z.g. spiritualiteit, zijn ook perfect in staat om tot het ‘Gewaar-Zijn’ door te dringen.

Inzichten

Inzichten vergaren en delen is niet voldoende. Ze hebben geen enkele waarde, als men deze inzichten zelf niet begrijpt en ze daardoor ook ‘niet kan’ leven. Gewoon maar inzichten vergaren leidt enkel tot kennis. Boven alle kennis moet men zich wijsheid verwerven.

Sommige inzichten gaan zo diep dat men ze gewaar wordt in het eigen lichaam. Zo kan men, bij het verwerven van diepe inzichten, een sensatie voelen ter hoogte van de kruin of tussen de ogen. Het kan zich uiten in een prikkel of een doorstroming door het gehele lichaam. Niet iedereen voelt deze lichamelijke sensatie, sommige mensen hebben een spirituele ervaring die zich uit in een diep Wéten. In een ‘fractie van een seconde’ kunnen zij voelen dat de tijd stilstaat, het inzicht komt binnen in het geheugen en er speelt zich een film af, waarin deze diepere inzichten volledig uitgelegd én begrepen worden.

Na zo een ervaring of sensatie is het niet voldoende te zeggen dat men het ‘nu wel weet’ en dan ‘op naar het volgende inzicht’ en/of 'we gaan er een cursus/workshop over geven'. Het is de bedoeling dat men deze inzichten innerlijk verdiept tot men deze ‘zelf leeft’. Op het moment dat men deze ‘leeft’, krijgt men ‘nog diepere inzichten’ waardoor de vorige in het niets vervallen.

Men kan onmogelijk blijven teren op een paar inzichtjes. Een spiritueel leven is vooral een dynamisch gebeuren en zal ‘nooit’ eindigen.

Eddy en Rita


«   »