Home » Inzichten » Onvoorwaardelijke Liefde in de praktijk

Onvoorwaardelijke Liefde in de praktijk

In dit inzicht schrijven we dat ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ niet aan te leren is. Het is een ’Goddelijke Energie’ waar men zich enkel bewust van kan worden.

Naastenliefde

In de christelijke leer maar ook in andere religies is naastenliefde het hoogste goed. Door naastenliefde in de praktijk te brengen zou men tot een liefdevolle gemeenschap moeten kunnen komen. Meester Jezus zei het volgende hierover: “Hou van uw naaste, zoals van uzelf!”

Wat ons meteen uitnodigt de volgende vragen te stellen. Wat als je nu eens niet van jezelf houdt? Met welk gevoel ga je dan van je naaste houden? Is het dan niet evident dat men eerst leert van zichzelf te houden?

Onvoorwaardelijke Liefde in de praktijk

Meester Jezus was een Man die ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ in de praktijk kon toepassen. Hij leefde volledig in het ‘Goddelijke Bewustzijn’. De grootste demonstratie van ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ gaf Hij aan het kruis, toen Hij zei: “Vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen!” En inderdaad zijn beulen wisten niet wat ze deden, anders zouden ze nooit overgegaan zijn tot het doden van Meester Jezus en/of gelijk welk wezen.

Meester Jezus keek rechtstreeks in de Ziel van alle mensen en wist perfect in welk bewustzijn deze leefden en welke tekortkomingen er aanwezig waren. Toch hield Hij zoveel van hen omdat Hij wist dat ook deze mensen kinderen van God waren. Daarom kon Hij aan de Vader (Goddelijke Energie) vragen om hen deze misstappen te vergeven.

Wij hebben zo een lichtblauw vermoeden dat er geen enkele mens op deze planeet is die de ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ kan toepassen. Veel mensen spreken en/of schrijven over ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Men spreekt over ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ voelen voor één bepaald wezen (mens, dier). Als men één wezen uitkiest om lief te hebben kan men niet meer spreken over ‘Onvoorwaardelijk’.

Het onvoorwaardelijke gaat verloren in de 'voorkeur'. ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ is gericht op het Geheel, niet alleen maar op één wezen.

God IS ‘Onvoorwaardelijke Liefde’

Gezien de recente afschuwelijke gebeurtenissen. Gezien het leed dat mensen zichzelf, elkaar, dieren en deze planeet aandoen, kan men zichzelf de vraag stellen waar God te vinden is in deze tragedies.

God oordeelt nooit! God geeft alleen Leven en Leven is Liefde!

Dit is HET voorbeeld van ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. God zal ‘niemand’ tegenhouden om iets te doen, ook al druisen deze handelingen in tegen alle ‘Goddelijke Wetten’.

De mens is naar Zijn evenbeeld geschapen en heeft dezelfde eigenschappen om het ‘Ware Goddelijke’ dat in zichzelf aanwezig is naar voor te brengen. Als de mens dit niet ‘wil’ toepassen, dwaalt hij nog verder af van zijn ‘Ware Bestemming’ en blijft ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ ver buiten ieders bereik.

Liefde voor jezelf

Zelfs de liefde voor jezelf, kan ‘nooit’ onvoorwaardelijk zijn. Er zijn steeds elementen die voor verbetering vatbaar zijn. Als het niet fysiek is, is het in het denken, in het voelen, in het beleven, in het weten. Een gevoel van tekort is noodzakelijk om de mens te stimuleren om zichzelf te leren begrijpen en op zoek te gaan naar de ‘Allerhoogste Beleving’ van ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. Dit streven zet de mens aan om meer van zichzelf te gaan houden en deze liefde te laten stromen. Op deze manier is men een baken van liefde die voedende energie doorsluist naar het ‘Geheel’.

Eddy en Rita


«   »