Home » Inzichten » Zielenconnecties

Zielenconnecties

Zielenconnecties zijn in deze dualistische wereld een noodzaak. Voor ieder levend wezen hier op aarde is minstens één Zielenconnectie afgesproken.

Ook de Zielen van dieren zitten mee in het pakket ‘Zielenconnecties’. Er zijn meerdere, verschillende connecties mogelijk.

Combinaties

De verschillende combinaties zijn bij de mens afhankelijk van de positie die de mens ‘zelf’ inneemt. Deze positie neemt hij in door zijn denken (al dan niet bewust) op bepaalde lagen van het bewustzijn af te stemmen. Als de mens weinig van andere mensen moet hebben zal deze een Zielenconnectie met een dier aangeboden krijgen. Bij deze mensen zal het dier 'altijd' op de eerste plaats komen.

De positie die men inneemt verandert voortdurend doorheen het gehele leven. Zo kan een mens, die voorheen alleen maar Zielenconnecties met dieren vooropstelde, door de diepere Zielenconnectie met het dier plotseling de connectie met andere mensen gaan versterken. Dóór het dier én de ervaringen die men deelt met andere mensen ‘over het dier’, worden er nieuwe Zielenconnecties mogelijk met gelijkgestemden.

Zo zijn er nog meerdere Zielenconnecties mogelijk. Zij zijn er allen op gericht om de mens te laten streven naar een ‘Hogere Connectie’ met het ‘Goddelijke’. Alle ‘Ware Zielenconnecties’ zijn ‘vrij van de relatienormen’ die men over het algemeen in het beperkte denken voor waar aanneemt.

Zo kan een ‘Zielenconnectie’ tot uiting komen in één enkele, kortstondige blik die zo ingrijpend is dat men er gewoon door van de sokken geblazen wordt. Het beperkte denken gaat er dan een relatie aan vastknopen die een heel leven zou ‘moeten’ blijven duren. Terwijl er in de ‘Goddelijke Beleving’ enkel sprake is van deze éne kortstondige blik. Dat was het dan! Maar de mens zoekt er altijd meer achter. Zo zet men zichzelf vast in een bepaalde positie die alleen maar belemmerend werkt om tot het ‘Hogere Denken’ door te dringen.

Tweelingziel

Vanuit het menselijke denken ziet men het tweelingzielschap als een connectie. Vanuit het ‘Goddelijke Denken’ bekeken is een tweelingziel één geheel in de twee fysieke aspecten (man-vrouw) van de Ziel. Men kan dus 'niet' spreken over een Zielsconnectie. In het samen komen en blijven heffen zij samen de dualiteit en het daarmee gepaard gaande dualistische denken op.

In het ‘Goddelijke Denken’ staat de uiting van de mogelijkheden en het zichtbaar worden van deze mogelijkheden voorop. Tweelingzielschap zal nooit tot uiting komen in combinaties die ‘mogelijk’ niet aanvaardt worden in de samenleving. Tweelingzielschap komt niet voor in een relatie ‘moeder-dochter’, ’moeder-zoon’, ‘vader-zoon’, ‘vader-dochter’, 'broer-zus', ‘man-man’, ‘vrouw-vrouw’, ‘familie-familie’, enz. 

Zo spreekt men, als het over tweelingzielschap gaat graag over Heilige Seksualiteit. Dit wordt uiteraard nooit getolereerd in bovenstaande combinaties. Moeder-dochter, vader-zoon, moeder-zoon, nonkel of tante-nicht, neef, enz...? Hoe rijmt men deze combinaties in de Heilige Seksualiteit?  Seksualiteit wordt in bovenstaande combinaties niet aanvaardt. Homoseksualiteit wordt door de meeste mensen wel getolereerd maar toch als een kinkie gegeven ervaren. In vele samenlevingen worden deze mensen niet aanvaardt.

Deze combinaties kunnen mogelijk wél een ‘Zuivere Zielsconnectie’ zijn! 

Het 'Goddelijke' houdt rekening met de beperkingen van het wereld denken en laat de tweelingziel incarneren in een algemeen aanvaardbare combinatie. 

De eigen positie binnen het tweelingzielschap

Men kan niet spreken van tweelingzielschap als men steeds maar weer de eigen positie in een combinatie moet herdefiniëren. Ware tweelingzielen zijn zich volledig bewust van de eigen positie en de ‘gelijkwaardigheid’ in het tot uiting brengen van het tweelingzielschap in hun ‘fysieke aanwezigheid’.

Via de Ziel krijgen zij alle informatie die nodig is om hun fysieke aanwezigheid én de ‘eventuele opdracht’ die daar bij hoort in het ‘Goddelijke Denken’ naar voor te brengen. De talenten die daar voor nodig zijn, zijn al lang aanwezig. Zo hebben wij beiden onze eigen talenten die gecombineerd tot uiting komen in deze tekst. Onze Ziel blijft ons stimuleren om deze ‘talenten’ nog verder uit te breiden om zo nog dieper te kunnen doordringen in de mogelijkheden die door ‘ieders Ziel’ aangeboden worden.

Opgevaren Meesters

Opgevaren Meesters zijn mensen die zo ver doorgedrongen zijn in het Zielenleven, dat door Hun Eigen toedoen, Hun Ziel connectie kan maken met de Ziel van om het even welke mens die hier op aarde aanwezig is. Via deze Connectie kunnen Zij de mens inspireren tot ‘Hogere Gedachten’. Zij hebben hier op aarde geleefd en kennen het ‘reilen en zeilen’ van het menselijke wezen en de samenleving.

Nogal wat mensen ontvangen deze inspiraties en gaan deze vertalen naar het ‘beperkte denken’ waar zij momenteel in leven, zodat heel wat ‘waardevolle informatie’ verloren gaat.

De informatie die via deze weg tot de mens komt, dient in de eerste plaats om ‘hem/haar die deze informatie doorkrijgt’ te verheffen tot een ‘Hogere manier van Denken en Leven’!

Eddy en Rita


«   »