Home » Inzichten » Hoe herkent men een ‘Ware Zielenconnectie’?

Hoe herkent men een ‘Ware Zielenconnectie’?

Alle levende wezens kunnen vele connecties met elkaar hebben. De ‘Zielenconnectie’ is de meest indringende connectie die men maar kan vinden!

Maar hoe herkent men deze ‘Ware Zielenconnectie?

In de eerste plaats is een Zielenconnectie ‘nooit’ eenzijdig. De herkenning is wederzijds zowel in de combinatie mens-mens, mens-dier, dier-dier.

Vooral de combinatie dier-dier lijkt voor veel mensen onwaarschijnlijk. Toch kan men deze connectie duidelijk waarnemen bij dieren, die volgens de ‘menselijke waarnemingen’, onder de categorie roofdier vallen. Op internet kan men tal van video’s zien, waarin roofdieren zorgzaam zijn voor een ander diersoort, dat volgens ‘hun instinct’ een prooi is. Vanuit het menselijke denken spreekt men dan over een bijzonder gebeuren maar in het ‘Goddelijke Denken’ zijn deze connecties op ‘Zielsniveau’ én ‘zeker gewenst’.

Deze connecties worden kenbaar gemaakt aan de mens om te laten zien dat zelfs in de laagste niveaus ‘Zielenconnecties’ mogelijk zijn. Op deze manier wordt de mens gestimuleerd om zelf te gaan leven naar de ingevingen van de ‘Ziel’. Als dieren het kunnen, zou de mens het ‘zeker’ moeten kunnen!

Zielsconnectie mens-dier

Nogal wat mensen erkennen deze ‘Zielenconnectie’ niet als volwaardig. Het zijn toch maar dieren en ze zijn het niet waardig om een mens te vervangen!" Men houdt gewoon ‘geen rekening’ met de Ziel van het dier.

Een mens die wel spiritueel wil groeien maar geen relatie met een andere mens ‘kan of wil’ aangaan zal door het ‘Goddelijke’ één of meerdere dieren aangeboden krijgen. Er zal altijd wel één dier zijn dat deze mens het meest aanspreekt. Dit dier kan en zal een steun én toeverlaat zijn voor de mens die deze connectie verkiest boven een menselijke connectie.

Mens en dier voelen elkaar perfect aan. Het dier zal de mens in kwestie een “innerlijke rust” bezorgen die hij onmogelijk kan vinden bij mensen en/of andere dieren. Deze “rust” is de ‘Zielenconnectie’ die geen woorden en/of daden nodig heeft en die ook ‘niets verlangt’ van de ander. Deze ‘Zielsconnectie’ stimuleert de mens om de allerbeste, aller-‘fijnste’ gevoelens die hij in zich heeft naar boven te brengen en is heel dikwijls een ondersteuning in de moeilijkste periode van de mens.

Zielsconnectie mens-mens

Voor alle duidelijkheid, men hoeft geen liefdesrelatie met elkaar te hebben, om een ’Ware Zielsconnectie’ tot uiting te brengen! In een liefdesrelatie zoals men deze kent vanuit het ‘menselijke denken’ moet men rekening houden met seksuele activiteiten die in veel gevallen zorgen voor problemen.

Een Zielsconnectie mens-mens is een connectie op een ‘Hoog Spiritueel Niveau’. Het herkennen van deze Zielsconnectie is bij de eerste ontmoeting onmiddellijk duidelijk bij ‘beide individuen’. Het is een connectie waarvan men zegt dat men deze nog nooit gevoelt en/of ervaren heeft. Het zogezegde wegsmelten is totaal aanwezig. Dit is nodig omdat men deze connectie op een ‘Hoog Spiritueel Niveau’ als dusdanig zou herkennen.

Als de herkenning éénzijdig is zal hij/zij die ‘meent’ te herkennen in katzwijm gaan en door dit vol te houden, de boot naar een ‘Hogere Denkwijze’ missen. Daardoor ontneemt hij/zij ‘zichzelf’ én de ‘ander’ de mogelijkheid om door te gaan naar een ‘Hoger Spiritueel Niveau’.

De ‘Zielsconnectie’ mens-mens is wanneer men maar een klein beetje visie heeft op ‘Zielenconnecties’ zeer duidelijk zichtbaar!

Een ‘Zielsconnectie’ mens-mens is ‘altijd’ gericht op het ’POSITIEF’ tot uiting brengen van de eigen ‘Goddelijkheid’! Zij wordt ‘altijd’ gestimuleerd én ondersteunt door elkaar én het ‘Goddelijke’!

Deze ‘Zielenconnecties’ hebben ‘NIETS’ te maken met tweelingzielschap maar kunnen wel een voorbode zijn van …!

Eddy en Rita


«   »