Home » Inzichten » Inzichten in de tegengestelden

Inzichten in de tegengestelden

In onze samenleving is er een overdreven fascinatie voor het negatieve. In alternatieve kringen zou het negatieve en het afleggen ervan, de enige weg zijn die leidt tot spirituele groei.

Zo zijn er veel negatieve eigenschappen die men toedicht aan het ego dat zou moeten afgelegd worden. Door te proberen deze eigenschappen af te leggen geeft men er nog meer aandacht aan, waardoor men nog verder afdaalt in deze negatieve eigenschappen.

Polariteit

Alle positieve eigenschappen hebben een tegenpool. Dit is nodig om een beweging in gang te zetten in deze polaire wereld. Deze wereld bestaat uit energie die men wetenschappelijk gezien kan opsplitsen in positief-negatief. Als er één ontbreekt is er geen resultaat zichtbaar. De lamp zal pas gaan branden als men deze aansluit aan de twee tegengestelden, + en -.

Zo zijn ’alle’ eigenschappen, positief en negatief, nodig om een stroming op gang te brengen. Neem nu de polariteit boosheid-vriendelijkheid: als men zich in een onprettige situatie bevindt, kan men niet altijd alleen maar vriendelijk zijn. Men moet zich ook al eens boos maken om verandering in een situatie te brengen. Iemand die zich bewust is van de polaire wereld zal bewust boos zijn. Hij/zij zal zijn/haar boosheid bewust richten om de situatie tot een evenwichtig resultaat om te polen.

Ego afleggen?

In de alternatieve stroming bestaat de kinderlijke gedachte dat men het ego en alle negatieve eigenschappen die men ermee associeert ‘moet’ afleggen. Zo zou men niet boos ‘mogen’ zijn, boosheid ‘moet’ afgelegd worden. In deze houding gaat men, uit een gebrek aan inzichten, voorbij aan de kracht van de polariteit boosheid-vriendelijkheid. Als men in een gebrek aan inzichten een negatieve eigenschap gaat afleggen onderbreekt men de stroming en valt alles domweg stil. Er komt enkel maar apathie uit voort. Op die manier wordt men gewoon een kasplantje. Hoe kan daar nu spirituele groei uit voort komen?

Het ego afleggen is gewoon een trucje waarmee mensen zichzelf én anderen, voor lange tijd, soms voor altijd, in een lager bewustzijn houden.

Dualiteitsbewustzijn

Iemand die in het dualiteitsbewustzijn verkeerd geeft alle eigenschappen een waarde mee. Dit is goed en dat is slecht. Wat slecht is moet men afleggen. In dit bewustzijn zijn mensen gemakkelijk manipuleerbaar. Veel mensen maken daar handig gebruik van. Velen presenteren zich als spiritueel leraar en vertellen anderen dat zij het ego moeten afleggen. Als zij in een communicatie gelijk willen krijgen vertellen zij de ander dat deze nog te veel in het ego zit en dat de persoon in kwestie nog veel te leren heeft. Op deze manier proberen zij diegene die een andere visie heeft te onderdrukken. Dit gebeurt met voorbedachte rade, om de macht te krijgen over anderen.

Spiritueel leraar?

Als men zichzelf presenteert als spiritueel leraar, is men aan zichzelf verplicht om tot ‘Hogere Inzichten’ te komen. Alleen ‘dan’ is er spirituele groei mogelijk. Een ‘spirituele leraar’ die het vertikt om tot ‘Hogere Gedachten’ te komen, kan men maar moeilijk ‘leraar’ noemen. Deze kan er maar beter mee stoppen en iets anders gaan doen. Een leraar die alleen maar een fascinatie kent voor het negatieve en het afleggen daarvan promoot, heeft ‘geen enkel inzicht’ wat betreft de werkingen van deze wereld. Velen ‘promoten zichzelf’ met al hun ‘negatieve ervaringen’ uit het verleden. Zij zouden ‘zogezegd ervaringsdeskundigen’ zijn. Moeten zij dan zelf niets loslaten en/of afleggen, alvorens “goede raad” te geven aan anderen???

Als men ‘werkelijk inzichten’ heeft over de werkingen van deze wereld, zou men ‘onmiddellijk’ de negatieve verhalen, ervaringen en gewoonten, vervangen door ‘Hogere Gedachten’ die zo eenvoudig zijn dat ‘iedereen’ ze kan begrijpen en ook ‘zonder moeite’ kan toepassen in het ‘eigen leven’.

Eénheidsbewustzijn

In het éénheidsbewustzijn kijkt men naar ‘alle’ eigenschappen en ziet men de noodzaak ervan in. Wat resulteert in een dieper wéten wat de energetische werking van deze wereld betreft. Men kan dan de verbanden duidelijk waarnemen. Zo zijn boosheid en vriendelijkheid de twee polen van de combinatie boosheid-vriendelijkheid. Als men in het éénheidsbewustzijn verkeerd heeft men een neutraal gevoel over deze combinatie. Men is in evenwicht, er is geen boosheid maar ook geen extreme vriendelijkheid. Dit geldt voor alle tegenpolen en/of tegengestelden.

Eddy en Rita


«   »