Home » Inzichten » Psychische rijk of veld

Psychische rijk of veld

In verschillende inzichten schrijven we over het ‘psychische rijk of veld’. Het helpt dat men weet hoe het werkt wil men minder onder de invloed ervan leven.

Inzichten over het psychische veld

Zo schrijven wij, in het verhaal ‘De weg naar het Hogere Bewustzijnsveld’, over wat het psychische rijk doet als men beslist om door te stoten naar een ‘Hoger Denken’. In ‘Zgn tweelingzielschap = uitmelkerij’, staat beschreven hoe mensen zelf, meestal onbewust, het psychische veld blijven ondersteunen vanuit de ‘gedachte’ dat men goed bezig is. Zo zijn er nog meer inzichten die de werkingen van het psychische rijk beschrijven, te vinden op onze site. In dit inzicht gaan wij beschrijven hoe het psychische rijk ontstaan is en hoe het zich manifesteert op deze planeet.

Psychische rijk?

Als men even zoekt op het woordje ‘rijk’ komt men het synoniem ‘staat’ tegen. Wat het volgende betekent: "Een ‘staat’ is een hiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld."

-

Politieke ideeën en het handhaven ervan is iets dat uit het menselijke denken voortkomt. Het goedpraten van geweld door een rijk of staat is iets wat ook in het psychische rijk van toepassing is, om de simpele reden dat het psychische rijk een ‘creatie is van de mens zelf’. Iemand die zich al dan niet bewust ten dienste stelt van dit rijk vind het ‘héél normaal’ dat men moet leren door ‘negatieve ervaringen’. Door ‘negatieve ervaringen te verheerlijken’ doet men ‘zichzelf én anderen’ geweld aan. Waardoor men simpelweg niet tot het ‘Eénheidsbewustzijn’ kan doorstoten.

Ontstaan van het psychische rijk of veld

Het psychische rijk is ontstaan in een periode waarin men praktisch geen notie meer had van de eigen ‘Goddelijkheid’. Men deed maar wat met als gevolg dat men het ‘Goddelijke’ ging buiten sluiten.

Voorheen was alle informatie die men nodig had aanwezig in ieders Ziel. Men leefde in Harmonie en Liefde voor de ‘Goddelijke Waarheid’. ‘Goddelijke Waarheid’ duid op een ‘Natuurlijke, Harmonieuze, Energetische Staat van Zijn’, die in ieder mens nog steeds én altijd zal aanwezig zijn. In deze ‘Staat van Zijn’ was/is geen plaats voor disharmonie, men moe(s)t dus een andere plaats vinden om informatie op te slaan. In zijn hoogmoed en de kracht van creatie heeft de mens een eigen ‘disharmonisch oftewel psychische veld’ geschapen.

Dit ‘disharmonische, negatieve veld’ hangt als een zwaar deken over het gehele mensdom. In dit veld is alle informatie aanwezig, die de mens de “illusie” geeft dat het ‘goed is om in geweld te leven’ en dat men er ‘zelfs van kan leren om een waardevol, liefdevol, spiritueel mens te worden’.??? Helaas werkt dit niet. Er zouden ondertussen al véél méér liefdevolle mensen moeten zijn.

In feite zouden wij dan met zijn allen al lang in het ‘Goddelijke Bewustzijn’ moeten leven.

Wat is de kracht van dit psychische rijk of veld?

Deze vraag is snel beantwoord. Het heeft ‘geen’ enkele kracht! Het heeft alleen maar de kracht die men er ‘zelf’ aan geeft. Door te kiezen voor een leven in disharmonie geeft men de ‘eigen energie’ aan iets dat het niet waard is.

Dit veld is zelfs onbestaande voor hem/haar die er ‘geen’ aandacht aan geeft. Toch krijgt ieder van ons er in momenten dat het even niet goed gaat mee te maken.

Als men zich hier van bewust is kan men hier komaf mee maken en zich richten op de ‘Goddelijke Energie’ die altijd beschikbaar is ‘IN’ ieder individu. Deze energie is ‘Goddelijke Intelligentie in Werking’ en is steeds Opbouwend, Positief, Voedend en vrij van alle disharmonie.

Gedachtekracht

De energetische kracht van het denken is heel sterk. Gedachtekracht is zelfs sneller dan geluid of licht. Men kan de ‘eigen gedachtekracht’ aanwenden om met ‘Goddelijke Gedachten’ het negatieve denken dat uit het psychische rijk voortkomt te ‘neutraliseren’. Men heeft het werkelijk zelf in de hand! Daar ben je schepper voor!

Eddy en Rita


«   »